FMI logo

 

 

 

FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Admitere Master

Facultatea de Matematică și Informatică propune pentru Admiterea 2017, Ciclul II Master următoarele programe:

Domeniul de formare profesională 443 ”Matematică”, programe de Master:

  • Structuri matematice fundamentale,
  • Analiza statistică a datelor și modelarea proceselor economico-financiare,

Domeniul de formare profesională 444 ”Informatică”, programe de Master:

  • Baze de date și cunoștințe,
  • Tehnologii de rețea,
  • Tehnologiile produselor software.

 

STRUCTURI MATEMATICE FUNDAMENTALE  (Master de Cercetare, domeniul de formare profesională: Matematică, 120 credite)

Matematica contemporană este o ştiinţă enorm de dezvoltată care în prezent a pătruns şi practic se foloseşte în toate domeniile tradiţionale de cercetare, atât în ştiinţe exacte (fizică, chimie, biologie, etc.) cât şi în cele socio-umanistice (economie, sociologie, lingvistică, etc.). Pregătirea în cadrul domeniului Matematica este menită să asigure identificarea unei ştiinţe abstracte cu diferite domenii de aplicare. Programul de master este destinat, în primul rând, licenţiaţilor specialităţilor „Matematică” şi „Matematică Aplicată” şi oferă solicitanţilor o aprofundare în specializările „Algebră şi Geometrie",  „Analiză matematică şi Ecuaţii Diferenţiale". Absolvenţii acestui program pot activa ca cercetători ştiintifici în matematică modernă şi pot aplica pentru programe de doctorat la specializarea respectivă şi pentru alte programe de master.

 

ANALIZA STATISTICĂ A DATELOR ŞI MODELAREA PROCESELOR ECONOMICO-FINANCIARE (Master de Profesionalizare, domeniul de formare profesională: Matematică, 120 credite)

Programul este orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc aspectul aplicativ al matematicii, sunt capabili să modeleze diverse procese cu caracter social-economic şi să elaboreze, sau să aplice metode eficiente de optimizare şi soluţionare a problemelor respective. Se acordă o atenţie sporită studierii metodelor statistice de cercetare şi aplicării acestora la soluţionarea problemelor din domeniul financiar-bancar, actuariat, previziune economică, etc. În cadrul acestui program se vor studia: metode statistice în finanţe şi asigurări, teoria matematică a investiţiilor, metode de analiză a datelor statistice multi-dimensionale, probleme socio-economice şi teoria jocurilor, teoria riscului în finanţe şi actuariat, etc.

 

BAZE DE DATE ŞI CUNOŞTINŢE  (Master de Profesionalizare, domeniul de formare profesională: Informatică, 120 credite)

Într-un cadru economic dinamic este înalt nivelul de utilizare a bazelor de date, fapt care determină şi gradul înalt de dezvoltare a tehnologiilor orientate la baze de date. Pentru a putea face faţă cerinţelor înaintate specialiştilor în domeniu, programul de master prevede studierea proprietăţilor specifice ale bazelor de date, inclusiv ale celor cu dimensiuni mari (cu aspecte spaţial şi temporal) şi a tehnologiilor moderne de prelucrare a bazelor de date. Ţinând cont de utilizarea activă a reţelelor de calculatoare în program se acordă a atenţie deosebită studierii bazelor de date distribuite şi aprofundării cunoştinţelor în domeniul securităţii informaţionale. După finalizarea programului absolvenţii pot activa în calitate de administrator de baze de date, analist de sisteme informaţionale, programator analist, dezvoltator de aplicaţii şi sisteme informaţionale, manager de proiecte informaţionale.

 

TEHNOLOGII DE REŢEA (Master de Profesionalizare, domeniul de formare profesională: Informatică, 120 credite)

Programul prezintă tehnologiile avansate în domeniul reţelelor de calculatoare prin includerea în curricula sa a unor cursuri dedicate tehnologiilor utilizate în Internet, securităţii informaţionale, reţelelor wireless (fără fir) precum şi gamei vaste de servicii electronice existente, aplicate în afaceri. Scopul acestui program de master constă în pregătirea absolventului pentru: administrarea locală şi centralizată a reţelei de calculatoare, asigurarea securităţii reţelelor, dezvoltarea şi implementarea aplicaţiilor .Net, dezvoltarea de site-uri WEB dinamice.

 

TEHNOLOGIILE PRODUSELOR SOFTWARE  (Master de Profesionalizare, domeniul de formare profesională: Informatică, 120 credite)

Programul prevede studierea bazelor teoriei compilării şi semanticii limbajelor de programare, automatizării proiectării produselor software, bioinformaticii; tehnicilor de programare; metricilor produselor software, graficii pe calculator tridimensionale, metodelor de procesare pe calculator a semnalelor, modelării imitaţionale, programării vizuale; aprofundarea cunoştinţelor şi deprinderilor de aplicare a metodelor de analiză şi proiectare a sistemelor informatice. Absolvenţii acestui program pot activa în calitate de: inginer-programator; analist al sistemelor software; analist al sistemelor informatice; proiectant al sistemelor informatice; cercetător-stagiar (în domeniul informaticii şi tehnicii de calcul); inginer pentru protecţia informaţiei; inginer pentru sistemele automatizate de producere; programator al sistemelor informatice; şef sector informatizare.

 

Pentru alte informații accesați site-ul Universității de Stat din Moldova:  Admiterea USM 2017  sau  e-admitere.