FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Calcul Diferențial

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.01.O.004 Calcul Diferențial Gutu.Valeriu, Rusu.Galina I (Ciclu I) Examen 4 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Calculul Diferenţial este una din cele mai importante ramuri ale matematicii moderne, având o largă dezvoltare atât în interiorul ei cât şi în alte domenii ale ştiinţei.

Calculul Diferenţial are o problematică vastă şi variată, pornind de la probleme structurale deterministe şi până la modele continue, evolutive sau aleatoare. În cadrul cursului se efectuează analiza procesului de trecere la limită, folosit în definirea şi studiul derivatelor, integralelor şi multor altor concepte fundamentale ale ştiinţei ce permit descrierea matematică a mişcării, creşterii, măsurii, etc.

Ca disciplină de învăţămînt şi ca obiect inepuizabil  de cercetare Calculul Diferenţial reprezintă un conglomerat de rezultate de mare profunzime, obţinute prin cercetările ştiinţifice ale multor generaţii. Înţelegerea Calculului Diferenţial este un fapt de cultură şi educaţie, deoarece el disciplinează gândirea, conturează intuiţia prin raţionament, contribuie la modelarea multor fenomene fizice, chimice, biologice, economice, etc.