FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Calcul Integral

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.02.O.011 Calcul Integral Perjan.Andrei, Gutu.Valeriu II (Ciclu I) Examen 4 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Cursul de Calcul Integral deţine unul din locurile principale în procesul de formare a specialistului cu studii superioare, manifestându-se prin examinarea diferitor ecuaţii ce guvernează modele matematice din diverse disciplini fundamentale şi aplicative cum ar fi cele din fizică, biologie, economie ş.a. El serveşte drept sinteză a rezultatelor din alte domenii ale matematicii pe care, utilizându-le în examinarea ecuaţiilor diferenţiale şi integrale, le dă undă verde în descrierea fenomenelor ce ne înconjoară. Importanţa şi ponderea cursului nu se explică doar prin însuşirea unor tipuri de ecuaţii şi a metodelor de integrare a lor ci, mai ales, prin faptul că prin el se stabileşte acea punte de legătură dintre matematica teoretică, abstractă, sofisticată şi practica cotidiană, viaţa reală.