FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Practica de Inițiere în Specialitate

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
Practica de Inițiere în Specialitate Arnaut.Vsevolod, Bragaru.Tudor, Capatana.Gheorghe II (Ciclu I) Examen 2 Informatica, Informatica Aplicată, Managementul Informației, Matematica, Matematici Aplicate

La practica de iniţiere în specialitate studentul optează pentru locul de desfăşurare a practicii în cadrul laboratoarelor facultății. În cadrul practicii de iniţiere studentul se informează de principiile de funcţionare a calculatoarelor, sistemelor de operare, aplicaţiilor Word, Excel, Access, PowerPoint, sistemelor de fişiere, bazelor de date, navigarea şi comunicarea pe Internet, se familiarizează cu softuri matematice moderne, sistemul LATEX etc. Practica de iniţiere finalizează cu elaborarea unui produs program adecvat nivelului de cunoştinţe stipulat în Planul de studii la momentul organizării practicii.