FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Proiectul de cercetare și inovare 20.80009.5007.25, ”Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali și structuri algebrice neasociative,” 2020- 2023

Codul proiectului
20.80009.5007.25
Inceputul proiectului
2020
Sfârșitul proiectului
2023

Proiectul este dedicat studiului sistemelor dinamice de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale ordinare sau cu derivate parţiale, de ecuaţii integrale, precum şi cercetării unor structuri algebrice. Folosind metodele analizei funcţionale și ale algebrei computaţionale, proiectul prevede studiul proprietăţilor asimptotice ale soluțiilor sistemelor dinamice în timp și în raport cu parametri mici, cum ar fi: quasiperiodicitatea soluțiilor, structura atractorilor globali, structura varietăților instabile de soluții, structura mulţimilor viabile, comportarea soluţiilor problemelor neliniare singular perturbate, rezolvabilitatea ecuaţiilor integrale singulare. De asemenea, folosind metodele algebrei moderne sunt caracterizate clasele grupurilor multiplicative ale quasigrupurilor.