FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Automatizarea proiectării produselor software

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
S02O109 Automatizarea proiectării produselor software Capatana.Gheorghe, Nigretcaia.Liudmila II (Ciclu II) Examen 5

Destinația cursului „Automatizarea proiectării sistemelor informatice” este de a familiariza masteranzii cu tehnologiile moderne de proiectare a sistemelor informatice și o gamă de produse ale acestor tehnologii.

Obiectivele principale ale disciplinei sunt:

  • studierea tehnologiilor informaționale avansate de proiectare a sistemelor informatice;
  • dezvoltarea cu aceste tehnologii a unei game de sisteme informatice, inclusiv, inteligente;
  • integrarea în practică a tehnologiilor informaționale avansate de proiectare a sistemelor informatice și a produselor acestor tehnologii.