FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Calcul Numeric și Metode de Optimizare

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
S.04.A.133 Calcul Numeric și Metode de Optimizare Ribacova.Galina, Capcelea.Titu, Verlan.Igor IV (Ciclu I) Examen 4 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Calculul Numeric este un domeniu al matematicii aplicate orientat spre elaborarea și analiza algoritmilor numerici eficienți de soluționare a problemelor ce constituie principalele componente ale modelelor matematice pentru cele mai diverse aplicații din inginerie, economie și numeroase ramuri ale științei, algoritmi care admit realizare relativ simplă pe calculator. Prezenta disciplină are ca obiectiv examinarea sub aspect algoritmic și aplicativ a celor mai importante metode de aproximare numerică a soluțiilor unor clase de probleme matematice ce intervin în modelele matematice.

Optimizarea are un rol extrem de important în economie, tehnică, etc. și, respectiv, în procesul de formare a specialistului cu studii superioare la profilurile Matematică şi Informatică. Ea contribuie esenţial la dezvoltarea profesională şi, în general, a culturii matematice a specialistului respectiv. Scopul principal al metodelor de optimizare este de a studia diferite metode de rezolvare a problemelor de optimizare și aplicarea lor la rezolvarea problemelor concrete, ce apar în diferite domenii ale activității umane.