FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Securitatea Informației la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova

Postat de Decan la Sâm, 25/07/2020 - 20:43
si

Securitatea Informației la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova

În lumea digitală de astăzi, în care tehnologia atinge fiecare aspect al vieții, iar informația este moneda noii economii, structuri de toate nivelele se preocupă de implementarea de noi măsuri de control, care să asigure integritatea, confidenţialitatea şi disponibilitatea informaţiei gestionată de sistemele lor informatice. În noul context tehnologic, odată cu creșterea exponențială a fluxului informațional, orice organizație tinde să găsească elementele care să asigure protecția potrivită în fața atacurilor din ce în ce mai sofisticate atât la nivel de rețea, cât și la nivel de aplicație. Pentru a face față acestei situații, sunt necesari specialiști bine pregătiți în domeniul tehnologiilor informaționale avansate, care să aplice practici de control a ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice fiecărui mediu digital.

Ritmul accelerat de creștere a cererii specialiștilor în acest domeniu a determinat Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova, să includă în oferta educațională specializarea  Securitatea Informației.

Programul de studii pentru traseul Securitatea Informației, propus la Ciclul I Licență și continuat la Ciclul II Master în cadrul programului de studii Informatică aplicată a fost elaborat în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice, Centrul de Telecomunicații Speciale, 3 universități din țară și alți 25 de parteneri din Italia, Franța, Germania, Spania, Grecia, Bulgaria, Kazahstan și Vietnam. Criminalitatea cibernetică fiind o cauză comună, toți partenerii s-au implicat activ în implementarea proiectului ERASMUS+ LMPI - Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam (https://www.youtube.com/watch?v=-fel6z_WS0w&feature=youtu.be ), orientat spre dezvoltarea programelor noi de studii în securitatea informației.

Pentru îmbunătățirea calității și relevanței învățământului superior în țările partenere, promovarea dezvoltării reciproce a resurselor umane, îmbunătățirea capacitaților de inserție profesională a studenților în companii din domeniul securității informaționale:

  • au fost realizate vizite de studiu și analiză în țările UE;
  • au fost aplicate sondaje în rândurile companiilor IT de top;
  • cadrele didactice au urmat cursuri de perfecționare în UE;
  • în parteneriat cu Institutul de Standardizare din Moldova și compania BSD Management au fost organizate training-uri pentru titularii de cursuri ale noilor programe de studii;
  • au fost organizate cursuri moderne de securitate a informației (IoT Security, Blockchain Technologies, Cyber Security Terms, Protocols and Standards, Information Security, Network Security) co-animate de profesori de la Universitatea West Attica, Grecia, și Universitatea “NEOFIT RILSKI”, Bulgaria;
  • au fost concepute şi elaborate resurse educaționale pentru programele noi (Criptografie și Securitatea Informației, Mijloace Tehnice de Protecție a Informației, Securitatea Sistemelor Informatice, Securitatea Rețelelor de Calculatoare, Securitatea informației întreprinderii, Managementul și Auditul Securității Informației, Securitatea Tranzacțiilor Electronice);
  • în centrele specializate ale Universității UNINETTUNO, Italia, au fost înregistrate cursuri on-line de securitate a informației;
  • pe platforma MOODLE a USM a fost creat un spațiu digital pentru învățământ la distanță (http://moodle.usm.md/moodle/course/index.php?categoryid=190);
  • pentru atingerea unui nivel înalt de calitate a programelor noi de studii au fost realizate multiple audituri interne și externe, iar în anul 2018 Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a acreditat noile programe de studii.

Activitățile sus-menționate au permis lansarea programelor de studii la nivel de licență și master atractive, orientate spre formarea  competențelor necesare experților în securitatea informației. În luna mai 2019 la Facultatea de Matematică și Informatică traseul Securitatea Informației a înregistrat prima promoție de absolvenți la ciclul I licență. Aceștia au beneficiat pentru prima dată de posibilitatea de a aplica la programul cu diploma dublă cu Universitatea West Attica din Grecia. Conform convenției semnate de Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea West Attica în anul de studii 2019-2020, doi studenți ai facultății au petrecut un semestru de mobilitate academică în Grecia, pentru teza de master vor avea câte un conducător de la fiecare universitate și vor obține diplomă dublă a celor două state.

Mediul academic creat reprezintă contextul potrivit pentru studierea Securitătății Informației, domeniu atât de actual și solicitat pe arena națională și internațională.