FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Orar

Orarul lecţiilor pentru semestrul II, anul de studii 2019-2020.

 

Ciclul I, Licenţă, zi:

Ciclul II, Master:

Ciclul I, Licenţă, frecvență redusă:

          Anul I Licență (FR):

  • 18.10.2019–09.11.2019, Sesiune de instruire
  • 06.12.2019–28.12.2019, Sesiune de instruire + Sesiune de examinare:  IAFR1901(rom)  |  IAFR1902(rus)
  • 11.05.2020–15.05.2020, Sesiunea de recuperare
  • 18.05.2020–13.06.2020, Sesiune de instruire + Sesiune de examinare

Paritatea săptămânilor