FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Laboratoare de cercetări științifice

Laboratoare de cercetări științifice, până în anul 2020

Modelare matematică și optimizare

Anul înființării
2010

 

Laboratorul de cercetări științifice "Modelare matematică și optimizare" a fost fondat în 2010, ca succesor al laboratorului „Optimizare Discretă”, şi este parte componentă a Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Probleme actuale ale matematicii și informaticii”.

Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:

 • Fundamentarea teoretică a unor noi domenii de cercetare cu impact aplicativ pronunțat.
 • Dezvoltarea aparatului matematicii discrete pentru soluționarea problemelor aplicative din domenii înrudite: fizică, informatică, economie, sociologie, etc.
 • Elaborarea metodelor de soluționare a problemelor teoretico-aplicative, bazate pe modele matematice construite în baza unor structuri discrete cunoscute, sau generalizări ale acestora.
 • Optimizarea proceselor de soluționare a problemelor prin elaborarea algoritmilor eficienți de complexitate polinomială.

Structuri matematice fundamentale

Șeful laboratorului
Anul înființării
2010

 

Laboratorul de cercetări științifice "Structuri matematice fundamentale"

Direcţii de cercetare:

 • Studii fundamentale ale structurilor algebrice, geometrice şi de evoluţie cu aplicaţii în cristalofizică şi control.
 • Studiul asimptotic al sistemelor dinamice de evoluţie.
 • Sisteme algebrice şi geometrie discretă, aspecte teoretice şi aplicative.
 • Sisteme dinamice şi aplicaţiile lor.

Colaborări:

 • Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (România);
 • Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (România);
 • Universitatea din Bucureşti (România);
 • Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova (Rusia);
 • Institutul de Matematică „V. Steklov” al A.Ş.R. din Moscova (Rusia);
 • Centrul de Calcul „A. Dorodnitsyn” al A.Ş.R. din Moscova (Rusia);
 • Institutul de Matematică din Kiev (Ucraina);
 • Universitatea din Sevillia (Spania);
 • Universitatea din Siedlce (Polonia).

Tehnologii informaționale

Șeful laboratorului
Anul înființării
2003

 

Laboratorul de cercetări științifice "Tehnologii informaționale" (numit inițial LCȘ „Proiectarea Sistemelor Informatice”) a fost fondat în cadrul facultăţii „Matematică şi Informatică” în februarie 2003. Laboratorul a fost planificat cu un nucleu mic şi constant de unităţi de state şi cu dreptul de a forma colective de creaţie temporare cu scopul de a realiza proiecte de cercetare-dezvoltare din domeniul Informaticii. 

Obiectivele și direcții de activitate:

 • Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea Tehnologiilor Sistemelor Informatice:
  • Cercetarea, dezvoltarea şi implementarea în practică a metodologiilor şi a tehnologiilor efective de construire a aplicaţiilor;
  • Cercetarea, dezvoltarea şi elaborarea sistemelor instrumentale şi a tehnologiilor de aplicare a lor;
  • Cercetarea, elaborarea şi dezvoltarea modelelor tehnologice de construire a SI pentru probleme tipice ale economiei naţionale.
 • Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi implementarea în practică a tehnologiilor informaţionale pentru diverse domenii de activitate.
 • Perfectarea ştiinţifică şi metodică a cadrelor didactice universitare în domeniul Informaticii.

Pentru realizarea obiectivelor, laboratorul îşi concentrează eforturile spre realizarea următoarelor activităţi:

 • Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte centre ştiinţifice preocupate de probleme similare cu scopul adaptării şi aplicării rezultatelor ştiinţifice din domeniul Informaticii moderne la soluţionarea problemelor ce apar оn societatea noastră şi cu scopul promovării rezultatelor obţinute la USM;
 • Sistematizarea informaţiei ştiinţifice cu scopul de a uşura accesul colaboratorilor, studenţilor şi magistranzilor USM la rezultatele ştiinţifice moderne din domeniul Informaticii;
 • Elaborarea proiectelor naționale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare orientate spre antrenarea profundă in procesul de colaborare internaţională a informaticienilor de la USM.
 • Participarea la modernizarea disciplinelor de specializare din domeniul Informaticii şi la efectuarea conducerii ştiinţifice a tezelor de an, de licenţă, de magistru şi a tezelor de doctor în ştiinţă în domeniul Informaticii.
 • Organizarea cursurilor opţionale pe problemele actuale din domeniul Informaticii.
 • Publicarea lucrărilor metodice, manualelor şi a monografiilor cu scopul actualizării continue a procesului de studii la disciplinele de Informatică.