FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Orar

Orarul lecţiilor pentru semestrul II, anul de studii 2020-2021.

 

Ciclul I, Licenţă, zi:

Ciclul II, Master:

Ciclul I, Licenţă, frecvență redusă:

Paritatea săptămânilor