FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Sergiu Cataranciuc


Prenume
Sergiu
Nume
Cataranciuc
Grad ştiinţific
doctor habilitat
Titlu didactic/funcţie exercitată
profesor universitar
Departament
Departamentul de Matematică
Studii
 • 1974 - 1980 - Facultatea de Matematică şi Informatică a Universității de Stat din Moldova, specialitatea Matematica Aplicată (denumirea în perioada indicată: Facultatea de Matematică şi Cibernetică a Universității de Stat din Chișinău);
 • 1982 - 1985 - Studii doctorat, Facultatea de Matematică şi Informatică a Universității de Stat din Moldova, specialitatea 01.01.09 – Cibernetică Matematică (denumirea în perioada indicată: Facultatea de Matematică şi Cibernetică a Universității de Stat din Chișinău)
Experiența profesională

A. Activitate didactică

 • 2012 – prezent: Profesor universitar, departament Matematici Aplicate și departament Matematică (din 12.10.2015) Universitatea de Stat din Moldova (USM);
 • Mai, 2016: Visiting Professor,  Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău, România, (mobilitate academică ERASMUS+).
 • 1992 – 2012: Conferenţiar universitar la catedrele „Cibernetică Matematică” şi  „Informatică şi Optimizare Discretă”,  Universitatea de Stat din Moldova (USM);
 • 1994 – 1995: Visiting Professor, facultatea Matematică şi Informatică, Univ. Babeş-Bolyai,  Cluj-Napoca, Romania;
 • 1985 – 1992: Lector universitar la catedra „Cibernetică Matematică”,facultatea Matematică și Informatică,  Universitatea de Stat din Moldova (USM);
 • 1980 – 1985: Lector universitar la catedra „Matematică Superioară”  facultatea Economie,  Universitatea de Stat din Moldova(USM).

B. Activitate științifică

 • 2004 – prezent: Expert de evaluare a proiectelor de cercetare în domeniull Matematicii și Informaticii (AȘM);
 • 2006 – prezent: Preşedinte/Vicepreședinte al Seminarului de Profil pentru susţinerea tezelor de doctor la specialitatea 112.01 - Matematica de Calcul  şi 112.03 - Cibernetică Matematică şi Cercetări Operaționale din cadrul USM;
 • 2006 – prezent: Preşedinte/Secretar Științific  al Consiliului Științific Specialzat  de susţinere a tezelor de doctorat la specialitatea 112.03 - Cibernetică Matematică şi Cercetări Operaționale;
 • 2007 – prezent: Membru al Seminarelor Științifice de Profil la specialitățile:

                     112.01 - Matematica de Calcul şi 112.03 - Cibernetică Matematică şi Cercetări  Operaționale (în cadrul USM);

                     523.01 - Cibernetică  şi Informatică Economică, 523.02 - Statistică economică și

                                   122.02 - Sisteme informatice (în  cadrul ASEM);

                     532.02 -  Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţămînt (în cadrul UST).

 • 2006 – prezent: Conducător Seminar Ştiințific: “Proobleme Actuale de Matematică și Informatică” (USM);
 • 1996 – prezent: Referent științific la tezele de doctor în științe la specialitatea 112.03 - Cibernetică Matematică şi Cercetări  Operaționale.

B. Activitate managerială

 • 2016 – prezent: Director departament “Matematică”, USM;
 • 2016 – prezent: Șef laborator “Modrelare Matematică și Optimizare”, USM;
 • 2015 – 2016: Directorul școlii doctorale „Matematică și Știința Informației”, USM;
 • 2012 – 2015: Director departament “Matematici Aplicate”, USM;
 • 2001 – 2012: Șef catedră “Informatică și Optimizare Discretă”, USM;
 • 1996 – 2010: Șef laborator “Optimizare Discretă”, USM.