FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Structuri Matematice Fundamentale

Domeniul de formare profesională
Matematica
Ciclu II (Masterat)

Domeniul de formare profesională „Matematica” asigură pregătirea unor specialişti în domeniul general de studiu 44 Ştiinţe exacte. În acest domeniu se încadrează domeniul de formare profesională 443 Matematica  şi respectiv specialitatea 443.1 Matematica.

Scopul Programului de master "Structuri matematice fundamentale" constă în aprofundarea pregătirii teoretice a tinerilor specialişti licenţiaţi în Matematică, care vor putea activa atât în diferite centre ştiinţifice, cât şi în sistemul educaţional.

Titlul conferit absolvenţilor este “Master în Ştiinţe exacte”. La finalizarea programului de master, Ciclul II, se acordă diploma de master în Ştiinţe exacte echivalentă cu 120 credite academice în sistemul ECTS.

Admiterea la Programul de master se realizează în baza diplomei de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii. Facultatea (în cadrul căreia este organizat programul de master) asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.

Calificarea ciclului II (master în Ştiinţe exacte) este oferită studenţilor absolvenţi care au realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv susţinerea tezei de master) cel puţin cu nota “5”. La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe:

  • Cunoştinţe specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoştinţe din domeniul matematicii superioare contemporane, ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale;
  • Conştientizare critică a cunoştinţelor din domeniul matematicii şi a cunoştinţelor aflate la graniţa dintre diferite domenii;
  • Abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din diferite domenii;
  • Gestionarea şi transformarea situaţiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile şi necesită noi abordări strategice;
  • Asumarea responsabilităţii pentru a contribui la cunoştinţele şi practicile profesionale şi/sau pentru revizuirea performanţei strategice a echipelor.

Absolvenţii programului de master "Structuri matematice fundamentale" pot activa în calitate de cercetător stagiar în matematică, în ministere şi departamente, în diverse domenii ale sectorului privat şi de stat, sau în calitate de profesori de matematică în licee (dacă au urmat modulul psiho-pedagogic). De asemenea, titularul diplomei de master are acces la studii superioare de doctorat din acelaşi domeniu la una din specializările concrete 1. Geometria şi topologia; 2. Logica matematică, algebra şi teoria numerelor; 3. Analiza matematică; 4. Ecuaţii diferenţiale.