FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Tehnologii de Reţea

Domeniul de formare profesională
Informatica
Ciclu II (Masterat)

Programul de master MP „Tehnologii de Reţea” este preconizat în primul rând pentru licenţiaţii specialităţilor 444.1 „Informatica”, 444.2 „Management Informaţional” şi 444.3 „Informatica Aplicata”. Cunoştinţele acumulate la cursurile fundamentale şi de specialitate ale ciclului I vor fi fortificate cu cunoştinţe noi ce ţin de domeniul Tehnologiilor de Reţea.

Dacă nu chiar foarte demult comunicarea între calculatoare se reducea în mare parte la transferul de informaţii prin intermediul suporturilor informaţionale portabile, atunci în prezent fluxurile de comunicare se produc în mare măsură prin intermediul mediilor de comunicare între calculatoare. Chiar şi cele mai mici organizaţii au acceptat unirea calculatoarelor în reţea pentru a obţine o mai mare eficienţă de comunicare. De aceea problemele legate de tehnologiile de reţea sunt în centrul atenţiei multor specialişti. De aici şi un spectru larg de direcţii tehnologice menite să exploateze la maxim posibilităţile oferite de reţelele de calculatoare. De aici decurge şi necesitatea acestui program de master.

Datorită gradului înalt de utilizare a Tehnologiilor de Reţea este înalt şi gradul de dezvoltare a acestor tehnologii. Pentru a putea face faţă cerinţelor înaintate specialiştilor în domeniu este necesar un studiu riguros a celor mai răspândite tehnologii.

De aceea sunt propuse o serie de cursuri fundamentale şi de specialitate menite de a mări competenţa specialiştilor în diferite domenii ale Tehnologiilor de Reţea. Deoarece Tehnologiile de Reţea oferă o rapiditate mai mare de transmitere a informaţiei, ele sporesc mult dinamica proceselor în care sunt implicate. Astfel, treptat, Tehnologiile de Reţea se infiltrează în cele mai diverse domenii de activitate. De aici şi necesitatea caracterizării diferitor servicii electronice existente care au tendinţa tot mai mult de a trece la rangul de afaceri.

Desigur că reţelele de calculatoare sunt construite în baza diferitor principii tehnologice, având loc un proces activ de schimbare, modernizare a acestor principii. Tot mai mult sunt utilizate tehnologiile fără fir nu doar la nivel global, dar şi la nivel local. De aceea un specialist bun în domeniul reţelelor trebuie să cunoască bine ideile ce stau la baza acestor tehnologii.

Vorbind despre Tehnologiile de Reţea nu poate fi exclus segmentul legat de Internet, care oferă posibilităţi nelimitate de deschidere. Tot aceste idei pot fi aplicate la un nivel mai restrâns prin intermediul conceptelor de Intranet şi Extranet. Astfel, sunt propuse o serie de cursuri care se referă la o seamă de tehnologii utilizate activ în Internet.

Orice întreprindere este cointeresată în aceeaşi măsură şi în tehnologii sigure. O expresie a acestei siguranţe este legată de securitate. De aceea un specialist bun trebuie să posede cunoştinţe bune şi în domeniul securităţii informaţionale.

După terminarea programului absolvenţii pot avea diferite forme de activităţi. Ei pot să se angajeze în organizaţii cu cele mai diverse tipuri de activităţi cu singura condiţie ca ele să utilizeze instrumente moderne ale Tehnologiilor Informaţionale. Ca posturi posibile pot fi administrator, analist de sisteme informaţionale, programator analist, dezvoltator de aplicaţii şi sisteme informaţionale, manager de proiecte informaţionale, totodată pot să se încadreze şi în procesul de predare-învăţare din licee şi instituţii de învăţământ superior.