FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Şcoala doctorală

Ciclul III – studii superioare de doctorat.

Şcoala Doctorală de Matematică şi Ştiinţa Informaţiei.

Programe de doctorat:
 • Bazele Teoretice ale Informaticii
 • Programarea Calculatoarelor
 • Sisteme Informatice
 • Analiză Matematică
 • Cibernetică Matematică şi Cercetări Operaţionale
 • Ecuaţii Diferenţiale
 • Geometrie şi Topologie
 • Logică Matematică, Algebră şi Teoria Numerelor
 • Matematică de Calcul

Durata studiilor  - 3 ani (cu frecvenţă) / 4 ani (cu frecvenţă redusă)

Consiliul şcolii doctorale:

 1. Hâncu Boris, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe fizico-matematice, preşedinte, directorul şcolii doctorale
 2. Cataranciuc Sergiu, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
 3. Perjan Andrei, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
 4. Căpăţână Gheorghe, profesor universitar, doctor în tehnică
 5. Cârjă Ovidiu, profesor universitar, Universitatea ”A. I. Cuza”, Iaşi, România
 6. Sîrbu Parascovia, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 7. Sprîncean Galina, student-doctorand
 8. Gladei Anatol, student-doctorand