FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Admitere Master

Facultatea de Matematică și Informatică propune pentru Admiterea 2018, Ciclul II Master, următoarele programe:

Domeniul general de studii 054 Matematică și statistică:

  • Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative

Domeniul general de studii 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor:

  • Baze de date și cunoștințe
  • Tehnologii de rețea
  • Tehnologii ale produselor software

 

STRUCTURI MATEMATICE ȘI METODE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR APLICATIVE

Matematica contemporană este o ştiinţă enorm de dezvoltată care în prezent a pătruns şi practic se foloseşte în toate domeniile tradiţionale de cercetare, atât în ştiinţe exacte (fizică, chimie, biologie, etc.) cât şi în cele socio-umanistice (economie, sociologie, lingvistică, etc.). Misiunea programului de master constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare cu o pregătire fundamentală ce ține de cunoașterea direcțiilor teoretice clasice ale matematicii și a aspectului aplicativ al acestora. Absolventul va fi capabil atât să efectueze cercetări teoretice ce țin de studierea proprietăților diferitor structuri matematice, cât și să folosească aceste structuri în calitate de modele matematice pentru interpretarea proceselor sociale, economice, financiare, cu elaborarea ulterioară a metodelor eficiente de soluţionare a problemelor din domeniile respective.

BAZE DE DATE ŞI CUNOŞTINŢE  

Într-un cadru economic dinamic este înalt nivelul de utilizare a bazelor de date, fapt care determină şi gradul înalt de dezvoltare a tehnologiilor orientate la baze de date. Pentru a putea face faţă cerinţelor înaintate specialiştilor în domeniu, programul de master prevede studierea proprietăţilor specifice ale bazelor de date, inclusiv ale celor cu dimensiuni mari (cu aspecte spaţial şi temporal) şi a tehnologiilor moderne de prelucrare a bazelor de date. Ţinând cont de utilizarea activă a reţelelor de calculatoare în program se acordă a atenţie deosebită studierii bazelor de date distribuite şi aprofundării cunoştinţelor în domeniul securităţii informaţionale. După finalizarea programului absolvenţii pot activa în calitate de administrator de baze de date, analist de sisteme informaţionale, programator analist, dezvoltator de aplicaţii şi sisteme informaţionale, manager de proiecte informaţionale.

TEHNOLOGII DE REŢEA 

Programul prezintă tehnologiile avansate în domeniul reţelelor de calculatoare prin includerea în curricula sa a unor cursuri dedicate tehnologiilor utilizate în Internet, securităţii informaţionale, reţelelor wireless (fără fir) precum şi gamei vaste de servicii electronice existente, aplicate în afaceri. Scopul acestui program de master constă în pregătirea absolventului pentru: administrarea locală şi centralizată a reţelei de calculatoare, asigurarea securităţii reţelelor, dezvoltarea şi implementarea aplicaţiilor .Net, dezvoltarea de site-uri WEB dinamice.

TEHNOLOGII ALE PRODUSELOR SOFTWARE  

Programul prevede studierea bazelor teoriei compilării şi semanticii limbajelor de programare, automatizării proiectării produselor software, bioinformaticii; tehnicilor de programare; metricilor produselor software, graficii pe calculator tridimensionale, metodelor de procesare pe calculator a semnalelor, modelării imitaţionale, programării vizuale; aprofundarea cunoştinţelor şi deprinderilor de aplicare a metodelor de analiză şi proiectare a sistemelor informatice. Absolvenţii acestui program pot activa în calitate de: inginer-programator; analist al sistemelor software; analist al sistemelor informatice; proiectant al sistemelor informatice; cercetător-stagiar (în domeniul informaticii şi tehnicii de calcul); inginer pentru protecţia informaţiei; inginer pentru sistemele automatizate de producere; programator al sistemelor informatice; şef sector informatizare.

 

Pentru alte informații accesați site-ul Universității de Stat din Moldova:  Admiterea USM 2018  sau  e-admitere.