FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Технологии программного обеспечения

Область профессиональной подготовки
Информатика
Цикл II (Мастерат)

Programul de master (MP) Tehnologiile Produselor Software prevede studierea: bazelor teoretice ale teoriei compilării şi semanticii limbajelor de programare, automatizării proiectării produselor software, bioinformaticii; tehnicilor de programare; metricilor produselor software, graficii pe calculator tridimensionale, metodelor de procesare pe calculator a semnalelor, modelării imitaţionale, programării vizuale; aprofundarea cunoştinţelor şi deprinderilor de aplicare a metodelor de analiză şi proiectare a sistemelor informatice.

Absolventul treptei a II obţine cunoştinţe şi calificare, care permite dezvoltarea nu numai a produselor software (treapta I) dar şi a tehnologiilor software pentru o gamă de aplicaţii. Scopul programului de master „Tehnologiile Produselor Software” este de a pregăti absolventul pentru dezvoltarea, implementarea şi asistenţa:

 • produselor software şi tehnologiilor automatizate de proiectare software (inclusiv, web, grafică pe calculator, modelare imitaţională, procesare a semnalelor, interfeţe vocale şi vizuale) în întreprinderi, instituţii, organizaţii, ministere;
 • sistemele de modelare imitaţională în întreprinderi, ministere, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Organele de Conducere a Republicii Moldova;
 • sistemele de grafică pe calculator (inclusiv, tridimensională) în unităţi industriale, arhitectură, design, publicitate;
 • sisteme de procesare a semnalelor în audiovizual, automatizarea proceselor de producţie;
 • sistemele dotate cu interfeţe vocale în unităţi de marketing, publicitate şi transport;
 • sistemele de traducere automată şi procesare a limbajului natural în instruire şi cercetare;
 • sistemele de automatizare a proiectării produselor software în economia naţională a republicii.

Absolventul programului de masterat „Tehnologiile Produselor Software” poate fi angajat în calitate de:

 • inginer-programator,
 • analist al sistemelor software,
 • analist al sistemelor informatice,
 • proiectant al sistemelor informatice,
 • cercetător-stagiar în domeniul informaticii şi tehnicii de calcul,
 • inginer pentru protecţia informaţiei,
 • inginer pentru sistemele automatizate de producere,
 • elaborator a sistemelor informatice,
 • şef sector (şef secţie) informatizare.

Conținutul programului de studii
Codul disciplinei Titlu Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite
F.01.O.002 Analiza și proiectarea orientată obiect a sistemelor informatice I (Ciclu II) Examen 10
S02O109 Automatizarea proiectării produselor software II (Ciclu II) Examen 5