FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Базы данных и знаний

Область профессиональной подготовки
Информатика
Цикл II (Мастерат)

Programul de master MP „Baze de Date şi Cunoştinţe” este preconizat în primul rând pentru licenţiaţii specialităţilor 444.1 „Informatica”, 444.2 „Management Informaţional” şi 444.3 „Informatica Aplicata”. Cunoştinţele acumulate la cursurile fundamentale şi de specialitate ale ciclului I vor fi fortificate cu cunoştinţe noi ce ţin de domeniul Bazelor de Date.

Orice organizaţie oricât de mică ar fi are necesitatea de achiziţionare, prelucrare şi stocare a unor informaţii de interes. De regulă, pentru a face faţă unor astfel de probleme sunt acceptate tehnologii bazate pe baze de date. Dar datele pot furniza şi o serie de cunoştinţe despre domeniul de problemă. De aceea cunoaşterea unor astfel de tehnologii poate doar mări eficienţa de dezvoltare a organismelor sociale şi economice. De aici decurge şi necesitatea acestui program de master.

Datorită gradului înalt de utilizare a Bazelor de Date este înalt şi gradul de dezvoltare a tehnologiilor orientate la Baze de Date. Pentru a putea face faţă cerinţelor înaintate specialiştilor în domeniu este necesar un studiu riguros al celor mai răspândite tehnologii.

Astfel, sunt propuse o serie de cursuri fundamentale şi de specialitate menite de a mări competenţa specialiştilor în diferite domenii ale Bazelor de Date. Fiind acceptate ca instrument de stocare Bazele de Date generează câmpuri de date de dimensiuni foarte mari. Dimensiunea lor are două aspecte: spaţial şi temporal Prelucrarea acestor stocuri de date pot duce la Baze de Date cu proprietăţi specifice. Din stocarea datelor într-o perioadă lungă, poate rezulta necesitatea de descoperire a unor legităţi ce ar genera o serie de cunoştinţe. Orice informaţie suplimentară într-un cadru economic dinamic poate fi de o importanţă foarte mare, ducând deseori la beneficii substanţiale.

Utilizarea activă a reţelelor de calculatoare schimbă şi aspectul Bazele de Date. Ele trebuie să devină tot mai dinamice, permiţând o eficienţă tot mai mare a proceselor de prelucrare necesare. De aici şi necesitatea modelelor de prelucrare distribuite. Atât organizaţiile mari cât şi cele mici pot avea necesitate de utilizare a unor astfel de modele. În ambele cazuri este vorba de a mari eficienţa de prelucrare a datelor.

Ca şi în alte domenii ale Tehnologiilor Informaţionale în domeniul Bazelor de Date sunt o serie de companii de renume, care prin calitatea produselor lor dictează cerinţele faţă de produsele similare răspândite pe piaţă. O astfel de companie este producătoarea produselor cunoscute sub denumirea Oracle. Cu toate că ocupă un segment specific al peţii, orientându-se la companii mai mari, este bine de cunoscut produsele propuse de această companie, mai ales că în ultimul timp apar versiuni orientate la un cerc mai larg de utilizatori. De aceea în planul de studii sunt incluse discipline ce se referă la produsele acestei companii. Aceasta va lărgi orizontul specialiştilor pregătiţi, oferindu-le posibilitatea angajării în întreprinderi mari, sau putând genera schimbări în întreprinderile mai mici, drept rezultat al implementării cunoştinţelor acumulate în procesul studiilor.

Orice întreprindere este cointeresată în aceiaşi măsură şi în tehnologii sigure. O expresie a acestei siguranţe este legată de securitate. De aceea un specialist bun trebuie să posede cunoştinţe bune şi în domeniul securităţii informaţionale.

După terminarea programului absolvenţii pot avea diferite forme de activităţi. Ei pot să se angajeze în organizaţii cu cele mai diverse tipuri de activităţi cu singura condiţie ca ele să utilizeze instrumente moderne ale Tehnologiilor Informaţionale. Ca posturi posibile pot fi administrator, analist de sisteme informaţionale, programator analist, dezvoltator de aplicaţii şi sisteme informaţionale, manager de proiecte informaţionale, totodată pot să se încadreze şi în procesul de predare-învăţare din licee şi instituţii de învăţământ superior.