FMI logo

 

 

 

FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Admitere Licență

https://www.youtube.com/watch?v=HvjFvyPnfs  Q

https://www.youtube.com/watch?v=uIB2AXCZ  y8w

Facultatea de Matematică și Informatică propune pentru Admiterea 2021, Ciclul I Licență următoarele specialități:

Domeniul general de studii 054 Matematică și Statistică:

 • 0541.1  Matematică
 • 0541.2  Matematici aplicate

Domeniul de formare profesională 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor:

 • 0613.4 Informatică
 • 0612.2 Managementul informației
 • 0613.5 Informatică aplicată

Domeniul de formare profesională 011 Științe ale educației:

 • 0114.1 Matematică
 • 0114.2 Informatică

Specialitatea „Matematică”

Această specialitate oferă studenţilor posibilitatea de a cunoaşte bazele teoretice ale disciplinelor fundamentale în domeniul matematicii, de a stabili conexiuni între diferite domenii ale matematicii pure şi ale celei aplicate, de a participa la procesul de instruire de diferite nivele, a realiza investigaţii ştiinţifice în domeniul matematicii moderne şi de a participa la dirijarea acestor activităţi în societate.

Absolvenţii sunt pregătiţi pentru activitate profesională în diverse unităţi economice, întreprinderi de stat sau private în calitate de matematician, în cazul realizării modulului psiho-pedagogic (la solicitare), pot activa în instituţii de învăţământ preuniversitar, de stat sau private. Cunoştinţele acumulate vor permite continuarea studiilor la ciclul II – studii superioare de master.

Specialitatea “Matematici aplicate”

Specialitatea dată oferă posibilitatea de a cunoaşte bazele teoretice fundamentale ale matematicii şi informaticii, cu aplicarea acestora la construirea modelelor ce descriu diferite procese şi fenomene ale medicinii, tehnicii, economiei etc. Studenţii înscrişi la această specialitate studiază conceptul şi principiile de bază ale modelării matematice, precum şi metode eficiente de investigare a modelelor matematice cu utilizarea tehnicii de calcul.

Absolvenţii sunt pregătiţi pentru activitate în organizaţii şi unităţi economice, întreprinderi de stat sau private, activitatea cărora ţine de aplicări ale modelării matematice, utilizarea calculatoarelor şi sistemelor informaţionale. Specialiştii pot activa în funcţia de matematician-programator, matematician-analist în instituţii şi unităţi economice, ministere şi departamente de profil, sau pot să continue studiile la ciclul II – studii superioare de master.

Specialitatea “Informatică”

Specializări:

 • Tehnologii Informaționale și Paradigme de Programare
 • Elaborarea și Gestionarea Sistemelor Informaționale

În ultimii ani evoluţia şi intervenţia acestui domeniu vast, important şi fiabil, numit pe scara internaţională Computer Science – Informatică, se resimte practic în toate activităţile umane şi se include strategic în formarea unei societăţi informaţionale.

Specialitatea “Informatică” oferă celor pasionaţi de calculator posibilitatea de a cunoaşte bazele teoretice ale informaticii, fundamentele programării, diverse tehnici avansate de programare şi de a obţine abilităţi de aplicare a acestor cunoştinţe la soluţionarea problemelor din diverse domenii cu ajutorul calculatorului.

Studenţilor li se oferă în cadrul Departamentului de Informatică pregătire aprofundată în tehnologii de programare, inteligenţă artificială, baze de date, reţele de calculatoare.

Absolvenţii pot activa în ministere şi departamente, firme şi companii producătoare de software, în diverse domenii ale sectorului privat şi de stat, în calitate de programatori, dezvoltatori de software, administratori de baze de date şi de reţele de calculatoare. De asemenea, absolvenţii specialităţii pot continua studiile la ciclul II – studii superioare de master.

Specialitatea „Managementul informaţiei”

Specializări:

 • Managementul Produselor Software,
 • Sisteme Informaționale Socio-Economice.

Specialitatea asigură posibilitatea cunoaşterii bazelor teoretice şi aplicative ale informaticii în scopul realizării obiectivelor de gestiune a informaţiei, posibilitatea cunoaşterii legităţilor dezvoltării economice a societăţii şi a bazelor managementului modern.

Specializarea aprofundată la specialitatea dată este asigurată de departamentele „Informatică” şi „Matematică” în colaborare cu catedrele de profil ale Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii de Stat din Moldova.

Absolvenţii sunt pregătiţi pentru activitate în domeniul gestiunii şi managementului informaţiei economice şi pot activa în departamente, centre şi laboratoare de tehnologii informaţionale, unităţi economice, bănci, ministere şi departamente de profil etc. Absolvenţii pot activa în calitate de manageri ai întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul tehnologiilor informaţionale, în calitate de manageri de proiecte, administratori de baze de date şi de reţele de calculatoare. Cunoştinţele acumulate vor permite continuarea studiilor la ciclul II – studii superioare de master.

Specialitatea „Informatică aplicată”

Specializări:

 • Design Informațional și Grafic
 • Securitate Cibernetică

Specialitatea asigură posibilitatea de a obţine cunoştinţe fundamentale în domeniul informaticii, abilităţi de aplicare a noţiunilor de bază, legităţilor şi metodelor matematicii şi informaticii la proiectarea şi elaborarea sistemelor informatice, utilizarea software la soluţionarea problemelor de automatizare a diferitor procese, de securitate a informației etc.

Opţiunea ”Design Informațional și Grafic” din cadrul specialității preconizează formarea abilităţilor pentru elaborarea, implementarea şi utilizarea aplicaţiilor multimedia, elaborarea site-urilor și aplicațiilor WEB, aplicaţiilor grafice interactive, aplicaţiilor de animaţie, etc.

O altă opțiune este ”Securitate cibernetică” care preconizează studierea criptografiei și a sistemelor de criptare, a modelelor de securitate în rețele de calculatoare, a standartelor de securitate, a metodelor de securizare a bazelor de date și a aplicațiilor WEB etc.

Absolvenţii pot activa în departamente de tehnologii informaţionale, edituri, companii publicitare şi firme de stat sau private de profil, etc. în funcţii de informatician-designer, dezvoltator de software, administrator de reţea, administrator de baze de date, etc. Cunoştinţele acumulate vor permite continuarea studiilor la ciclul II – studii superioare de master.

Specialitatea „Informatică” (Științe ale educației)

Specialitatea oferă studenţilor posibilitatea de a cunoaşte bazele teoretice ale disciplinelor fundamentale în domeniul informaticii, de a stabili conexiuni între diferite domenii ale informaticii, de a participa la procesul de instruire de diferite nivele, a realiza investigaţii ştiinţifice în domeniul informaticii fundamentale.

Studenţii acestei specialităţi vor urma modulul psiho-pedagogic, care le oferă posibilitatea de a activa în calitate de profesor în orice instituţie de învăţământ preuniversitar.

Absolvenţii pot activa în ministere şi departamente, întreprinderi de stat sau private, în calitate de informaticieni, programatori, sau în calitate de profesori de informatică în gimnazii şi licee. De asemenea, absolvenţii specialităţii pot continua studiile la ciclul II – studii superioare de master.

Specialitatea „Matematică” (Științe ale educației)

Specialitatea oferă studenţilor posibilitatea de a cunoaşte bazele teoretice ale disciplinelor fundamentale în domeniul matematicii, de a stabili conexiuni între diferite domenii ale matematicii, de a participa la procesul de instruire de diferite nivele, a realiza investigaţii ştiinţifice în domeniul matematicii fundamentale.

Studenţii acestei specialităţi vor urma modulul psiho-pedagogic, care le oferă posibilitatea de a activa în calitate de pedagog în orice instituţie de învăţământ preuniversitar.

Absolvenţii pot activa în ministere şi departamente, întreprinderi de stat sau private, în calitate de profesori de matematică în gimnazii şi licee, matematician în diverse domenii ale sectorului privat şi de stat. De asemenea, absolvenţii specialităţii pot continua studiile la ciclul II – studii superioare de master.

Pentru alte informații accesați site-ul Universității de Stat din Moldova:  Admiterea USM sau  e-admitere.

Email: usm.mathcs@gmail.com