FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Conducerea facultății

DECAN

Valeriu UNGUREANU, dr., conf. univ.

PRODECAN

Viorel GRIGORCEA, lect. sup.

CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Rusu Galina, dr., conf. univ. – președinte

 2. Grigorcea Viorel, lect. – vicepreședinte

 3. Pleşca Natalia, lect. - secretar

 4. Andrieş Ion, dr., conf. univ.

 5. Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ.

 6. Capcelea Titu, dr., conf. univ.

 7. Căpăţână Gheorghe, dr., prof. univ.

 8. Damian Florin, dr., conf. univ.

 9. Guţu Valeriu, dr., conf. univ.

 10. Hâncu Boris, dr., conf. univ.

 11. Perjan Andrei, dr. hab., prof. univ.

 12. Rîbacova Galina, dr., conf. univ.

 13. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ.

 14. Seiciuc Eleonora, dr., conf. univ.

 15. Tkacenko Alexandra, dr., conf. univ.

 16. Ungureanu Valeriu, dr., conf. univ.

 17. Opincă Carolina, lect.

 18. Moiseev Iana, sindicat stud.

 19. Zmeu Olimpiada, preș. cons. stud.

 20. Mociu Alexandra, stud. masterat

 21. Ceban Daria, stud.

 22. Lazarescu Profira, stud.

BIROUL CONSILIULUI FACULTĂȚII

 1. Rusu Galina, dr., conf. univ.

 2. Grigorcea Viorel, lect. sup.

 3. Pleşca Natalia, lect.

 4. Ungureanu Valeriu, dr., conf. univ.

 5. Perjan Andrei, dr. hab., prof. univ.

 6. Hâncu Boris, dr., conf. univ.

 7. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ.

COMISIA PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

 1. Damian Florin - președinte

 2. Pejan Andrei

 3. Capcelea Titu

 4. Căpățână Gheorghe

 5. Hîncu Boris

 6. Andieș Ion

 7. Mociu Alexandra

COMISIA PENTRU ACTIVITATEA CU STUDENȚII

 1. Grigorcea Viorel - președinte

 2. Tkacenko Alexandra

 3. Seiciuc Eleonora

 4. Zmeu Olimpiada

 5. Moiseev Iana

 6. Lazarescu Profira

COMISIA DE ETICĂ

 1. Ungureanu Valeriu, dr., conf. univ., preşedinte

 2. Căpăţână Gheorghe, dr., prof. univ.

 3. Rîbacova Galina, dr., conf. univ.

 4. Pleşca Natalia, lect.

 5. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ.

COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII

 1. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ. – președinte

 2. Andrieş Ion, dr., conf. univ.

 3. Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ.

 4. Grigorcea Viorel, lect. sup.

 5. Guţu Valeriu, dr., conf. univ.

 6. Hâncu Boris, dr., conf. univ.

 7. Lungu Alexandru, dr., conf. univ.

 8. Rîbacova Galina, dr., conf. univ.

 9. Seiciuc Eleonora, dr., conf. univ.

 10. Gorban Maria, student

 11. Topală Anatol, dr., conf. univ.