FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Fundamentele Programării

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.01.O.002 Fundamentele Programării Arnaut.Vsevolod, Seiciuc.Eleonora I (Цикл I) Экзамен 6 Информатика, Информатика (Педагогические науки), Прикладная информатика, Информационный менеджмент

Obiectivul predării disciplinei “Fundamentele programării” este de a-i familiariza pe studenţi cu limbaje de programare de nivel mediu, utilizate pe larg şi cu succes în diverse domenii de activitate.

Subiectele cursului introduc şi desfăşoară conceptele sintactice şi semantice ale limbajelor de programare.