FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Burse Erasmus+ la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Postat de prodecan la Mar, 19/09/2017 - 20:43

Se anunță oferta de burse Erasmus+ la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Bursă Erasmus+ pentru semestrul II, anul academic 2017/2018.

Dosarul se depune ONLINE. Termen limită 15 octombrie 2017.

https://erasmusplus.uaic.ro/application-procedure-2

Numărul locurilor disponibile pentru Republica Moldova: 7 (licență, master sau doctorat), 5 (Teaching staff/STA), 2 (Administrative staff/STT)

Dosarul pentru Licență (BACHELOR)

https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded

1. ID/passport

2. CV

3. Learning Agreement (vezi pe site-ul UAIC)

4. Adeverința academică (original și traducerea autorizată de notar)

5. Adeverință (că sunteți student) (original and authorized translation into English/certificate issued in English)

6. Certificat lingvistic (Declarație în formă liberă care certifică că sunteți vorbitor native de română)

7. Scrisoarea de motivare (to be filled in online, in the application form)

8. Declarația care certifică că ați participat sau nu la programul Erasmus+, dacă da - specificați perioada și instituția gazdă.

Toate documentele se perfectează în limba engleză.

 

Dosarul de candidatură M, D, STA și STT

https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded

Candidații STA și STT pentru a obține Pre-acceptance document from the host university contactează Dna Ioana Carmen PASTINARU ioana.pastinaru@uaic.ro în mesaj includ CV și intențiile pentru vizita la Iasi, sau coordonatori Erasmus+ pe facultăți a UAIC:

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Coordonatori-pentru-stagii-de-studiu-Erasmus-pe-Facult%C4%83%C8%9Bi-.pdf