FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Burse Erasmus+

Postat de prodecan la Vin, 20/10/2017 - 08:36

Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România.

Ofertă de burse Erasmus+ termen de depunere a dosarului 10 noiembrie 2017.

Perioada de desfășurare a mobilității - semestrul II, anul academic 2017/2018.

Criterii:
Studenții vizați sunt cei din anul II (licenta) sau master (anul I) de la specializări din USM compatibile cu UBc precum: Limba și literatura română - Limba și literatura engleză/franceză, Biologie, Matematică, Informatică, Pedagogia învățământului primar (PIPP), Administrarea afacerilor.

2 Mobilități - burse - pentru Licență și Master (Ph. D - Ingineria mediului),
1 Mobilitate/grant - STA (proferori pentru predare),
1 Mobilitate/grant - STT (administrativ - training).

Mobilitățile de studii (B,M,D) vor avea finanțare pentru un semestru de studii (4,5 luni), în jur de 3260 euro. Stagiul de predare/formare (STA- STT) reprezintă 5 zile de predare/formare și 1 zi de transport în valoare de 1020 euro.

Termenul limită de depunere a dosarelor 10.11.2017.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru studenți trebuie să cuprindă:
- un document oficial, eliberat de facultatea la care este înscris studentul, din care să reiasă situația lui școlară la zi;
- CV european (în limba română);
- O scrisoare de motivație adresată Comisiei de selecție din Universitatea dvs.

Pentru mobilitățile de predare, se pot lua în considerare toate domeniile de schimb incluse în acordul Erasmus+.

Pentru stagiile de predare și formare se vor depune următoarele documente:
- CV european
- O scrisoare de intenție în care este prezentat (pe scurt) și programul de predare/formare propus a se derula la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.

Dosarul se depune format hârtie la responsabilii de mobilitate academică a facultății http://usm.md/?page_id=15126&lang=ro și în format PDF pe E-mail: usm.international@yahoo.com
Informațiile suplimentare: usm.international@yahoo.com