FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

MITRE 2021

Postat de decan la Mar, 23/02/2021 - 17:39

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

SOCIETATEA MATEMATICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

anunță

 Conferinţa virtuală internaţională

„Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2021)”,

dedicată aniversării a 75-a a Universităţii de Stat din Moldova,

Chişinău, Republica Moldova,

01-03 iulie 2021

http://cecmi.usm.md/MITRE/

 

Conferinţa îşi propune convocarea specialiştilor în matematică şi informatică pentru prezentarea noilor realizări ştiinţifice în aceste domenii, pentru analize şi aprecieri ale gradului de integrare a cercetării în învăţământul superior, de implicare a tinerelor talente în cercetare. Încurajăm participarea tinerilor specialişti la lucrările Conferinţei MITRE-2021. Conferinţa MITRE în 2021 va fi la a 8-a ediţie.

 

SECŢII:

1.      Algebră, geometrie şi topologie

2.      Analiză matematică, ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice

3.      Matematici aplicate

4.      Informatică şi TI

5.      Didactica matematicii şi informaticii.

  

COMITETUL ŞTIINŢIFIC LOCAL:

 

Secţia 1. Algebră, geometrie şi topologie: Alexei Caşu, Gheorghe Ciocanu, Florin Damian, Vladimir Izbaș, Alexandru Lungu, Parascovia Sârbu, Victor Şcerbacov.

Secţia 2. Analiză matematică, ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice: David Ceban, Dumitru Cozma, Vasile Glavan, Valeriu Guţu, Vasile Neagu, Andrei Perjan, Mihail Popa, Alexandru Șubă, Nicolae Vulpe.

Secţia 3. Matematici aplicate: Anatol Godonoagă, Boris Hâncu, Dumitru Lozovanu, Vladimir Paţiuc, Galina Rîbacova, Alexandra Tkacenko, Dumitru Solomon.

Secţia 4. Informatică şi TI: Vsevolod Arnaut, Gheorghe Căpăţână, Constantin Ciubotaru, Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric, Emilian Guțuleac, Mircea Petic, Inga Țițchiev, Valeriu Ungureanu.

Secţia 5. Didactica matematicii şi informaticii: Petru Efros, Ion Goian, Maria Marin, Andrei Poştaru, Lilia Solovei, Marcel Teleucă, Ion Valuţă.

 

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Galina Rusu, Vsevolod Arnaut, Mariana Butnaru, Radu Buzatu, Elena Calmâş, Mihail Croitor, Florin Damian, Viorel Grigorcea, Valeriu Guţu, Boris Hâncu, Maria Marin, Ludmila Novac, Natalia Pleșca, Galina Rîbacova, Tatiana Pașa, Parascovia Sârbu, Lilia Solovei, Greta Sturza, Valeriu Ungureanu.

 

Conferința va avea loc în regim online. Limba de comunicare: engleză pentru secțiile 1-4; engleză și română pentru secția 5.

Doritorii de a participa la Conferinţa MITRE-2021 sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere https://forms.gle/CcGS93FZ6z9YuMih7 până la 31 mai 2021. Persoanele înregistrate vor primi informație despre modalitatea de accesare a conferinței online.

Doritorii de a prezenta o comunicare sunt rugați să expedieze rezumatul comunicării (în volum de până la 1 pagină A5, în limba engleza, LaTex 2e, cu extensiunile .tex şi .pdf în condiţiile specificate în continuare) la confmitre@gmail.com până la 31 mai 2021. Rezumatul pentru Secția Didactica matematicii și informaticii poate fi scris în limba engleză sau română.

Autorii comunicărilor acceptate la conferinţă vor fi informaţi până la 15 iunie 2021 și vor fi rugați să confirme prezentarea comunicării în cadrul conferinței.

Se preconizează publicarea cărții cu rezumatele comunicărilor din cadrul Conferinței MITRE-2021.

Nu se aplică taxă de participare.

 

DATE IMPORTANTE ŞI TERMENE LIMITĂ:

May 31, 2021 – Înscrierea

May 31, 2021– Expedierea rezumatului

June 15, 2021 – Confirmarea de acceptare

June 25, 2021 – Programa

July 01-03, 2021 – Lucrările conferinţei

  

CONTACTE:

 -         Web:  http://cecmi.usm.md/MITRE/

-          E-mail: confmitre@gmail.com

-          Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Informatică, str. Alexe Mateevici, nr. 60, Chişinău, MD-2009, Republica Moldova

####################

 

MOLDOVA STATE UNIVERSITY  
FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

MATHEMATICAL SOCIETY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

 is announcing the

 

International Virtual Conference

 „Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2021)",

dedicated to the 75th anniversary of Moldova State University,

 Chişinău, Republic of Moldova, July 01–03, 2021

 http://cecmi.usm.md/MITRE/

 

A goal of the conference is to provide a forum for specialists to discuss different aspects of the integration of research and education in Mathematics and Computer Science. The discussion is planned to be axed on the achievements in scientific research and advanced training of high qualification specialists in these areas according to real needs of economy, on ways of involving young talents in research. The participation of young scientists is encouraged. The Conference MITRE in 2021 will be at the 8th edition.

 

SECTIONS:

  1. Algebra, Geometry and Topology
  2. Analysis, Differential Equations and Dynamical Systems
  3. Applied Mathematics
  4. Computer Science and IT
  5. Didactics of Mathematics and Informatics 

 

LOCAL SCIENTIFIC COMMITTEE:

Section 1. Algebra, Geometry and Topology: Alexei Caşu, Gheorghe Ciocanu, Florin Damian, Vladimir Izbaș, Alexandru Lungu, Parascovia Sârbu, Victor Şcerbacov.

Section 2. Analysis, Differential Equations and Dynamical Systems: David Ceban, Dumitru Cozma, Vasile Glavan, Valeriu Guţu, Vasile Neagu, Andrei Perjan, Mihail Popa, Alexandru Șubă, Nicolae Vulpe.

Section 3. Applied Mathematics: Anatol Godonoagă, Boris Hâncu, Dumitru Lozovanu, Vladimir Paţiuc, Galina Rîbacova, Alexandra Tkacenko, Dumitru Solomon.

Section 4. Computer Science and IT: Vsevolod Arnaut, Gheorghe Căpăţână, Constantin Ciubotaru, Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric, Emilian Guțuleac, Mircea Petic, Inga Țițchiev, Valeriu Ungureanu.

Section 5. Didactics of Mathematics and Informatics: Petru Efros, Ion Goian, Maria Marin, Andrei Poştaru, Lilia Solovei, Marcel Teleucă, Ion Valuţă.

 ORGANIZING COMMITTEE:

Galina Rusu, Vsevolod Arnaut, Mariana Butnaru, Radu Buzatu, Elena Calmâş, Mihail Croitor, Florin Damian, Viorel Grigorcea, Valeriu Guţu, Boris Hâncu, Maria Marin, Ludmila Novac, Natalia Pleșca, Galina Rîbacova, Tatiana Pașa, Parascovia Sârbu, Lilia Solovei, Greta Sturza, Valeriu Ungureanu.

 The conference will be held online. The working languages during the conference will be English for sections 1-4; English and Romanian for section 5.

Those interested in attending the Conference MITRE-2021 are kindly asked to fill in the Registration Form https://forms.gle/CcGS93FZ6z9YuMih7 before May 31, 2021. The registered persons will receive in advance the information how to connect to the online conference.

Those interested in giving a talk are kindly asked to send the abstract of communication (up to 1 page, in English, using LaTex 2e, the both extensions .tex and .pdf) by e-mail to: confmitre@gmail.com before May 31, 2021. Please, find the sample below. The abstracts for the Section Didactics of Mathematics and Informatics can be written in English or Romanian. The authors of accepted communications for the Conference will be informed before              June 15, 2021. The accepted authors will be asked to confirm the presentation of their communication at the conference.

It is planned to publish the Book of Abstracts of the Conference MITRE 2021.

There is no registration fee.

 

IMPORTANT DATES AND DEADLINES:

May 31, 2021 – Registration

May 31, 2021 – Submission of the Abstract

June 15, 2021 – Notification of acceptance

June 25, 2021 – Programme

July 01-03, 2021  Conference works

 

CONTACTS:

 -         Web:  http://cecmi.usm.md/MITRE/

-          E-mail: confmitre@gmail.com

-          Address: Moldova State University, Faculty of Mathematics and Computer Science, Alexe Mateevici Str. 60, Chişinău, MD-2009, Republic of Moldova