FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Centrul CECMI

Centrul de Educație și Cercetare în Matematică si Informatică (CECMI) a fost creat la Universitatea de Stat din Moldova în cadrul Programului "Center for Education and Research in Moldova (CERIM)", finanțat de Fundatia SUA pentru Cercetare Civilă si Dezvoltare (CRDF) și Asociația Cercetare-Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA), grantul CERIM-1006-06 (activ în perioada 01.04.2006-31.03.2008).

Cofinanțatorii proiectului: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova.

Pentru toată perioada programului centrul CECMI și-a propus crearea unor condiții favorabile de integrare eficientă a cercetării avansate cu procesul de studii la toate nivelurile: licență, masterat, doctorat și postdoctorat. Pentru realizarea scopului propus centrul CECMI are următoarele obiective principale:

 • a încuraja tinerii talentați (studenți, masteranzi, doctoranzi) să-și facă studiile în Republica Moldova;
 • a atrage în cercetare tineri dotați de la diferite universități din Republica Moldova;
 • a crea în cadrul Universității de Stat din Moldova o bază tehnică de performanță ce include un cluster, care ar corespunde necesităților cercetărilor științifice efectuate în Republica Moldova și în regiune și necesităților în predarea unor cursuri ce se referă la calcul paralel,  sisteme distribuite etc., la universitățile din Republica Moldova;
 • instruirea utilizatorilor bazei tehnice a CECMI;
 • stimularea și diversificarea colaborării cu universități, centre de cercetare, firme for-profit etc.

CECMI constă din trei module de bază: “Educație”, “Cercetare” și „Colaborare”. În cadrul modulului “Educație” sunt organizate instruiri avansate a unor grupuri de studenți și tineri specialiști în domenii prioritare și de perspectivă ale matematicii și informaticii.

În cadrul modulului “Cercetare” sunt create grupuri de cercetare permanente sau temporare care au drept scop efectuarea cercetărilor științifice în domeniul matematicii, matematicii aplicate și al informaticii. Grupurile de cercetare au și sarcina de a elabora cursuri avansate pentru specialitatea Informatică, și nu numai, ce vor fi implementate în cadrul modulului “Educație”. Astfel, studenților li se oferă posibilitatea de a-și suplimenta pregătirea profesională cu o instruire avansată în domeniile de interes științific. Pentru studenți centrul CECMI a organizat pînă la moment:

 • instuiri avansate (cursuri, traininguri, etc.),
 • acces la literatură și informație de specialitate,
 • acces la tehnică performată de calcul (HPC Cluster),
 • inițiere în cercetare în domenii moderne ale științei,
 • burse academice,
 • granturi de cercetare,
 • stagieri în centre științifice,
 • participare la manifestări științifice.

Planul de activitate în domeniul relatiilor externe preconizează semnarea unor acorduri de colaborare cu diferite instituții de cercetare, universități (facultăți), firme for-profit ș.a. din țară și din străinătate. Aceste acorduri vor permite organizarea unui schimb eficient de experiență cu alte centre, participarea în cadrul unor programe comune, stagierea cadrelor CECMI, inclusiv a studenților CECMI, în centre prestigioase, organizarea unor manifestări științifice comune, participarea la manifestări științifice internationale, etc.

Baza tehnică creată la CECMI permite realizarea programării paralele în medii performante LINUX, crearea și gestionarea unor baze ample de date (biblioteci electronice, cursuri electronice, etc.), prestare de servicii de calcul avansat pentru centre de cercetare de la Universitatea de Stat din Moldova, instituții parteneri, întreprinderi din economia națională. În prezent, datorită unicității sale, Centrul are o importanță regională și poate contribui real la amplificarea colaborării între centrele științifice ale țărilor din vecinătate.

Pagina oficială CECMI