FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Direcții prioritare de cercetare

Direcţia prioritară "Suport matematic la soluţionarea problemelor complexe ale ţării":

 1. Sisteme algebrice şi ecuaţii diferenţiale pentru aplicaţii în criptografie, biologie, ecologie, energetică.
 2. Modelarea matematică a proceselor dinamice deterministe şi stocastice ca suport pentru dezvoltarea societăţii.
 3. Metode matematice şi de calcul performant pentru utilizare în cercetările ştiinţifice şi în învăţămîntul inovaţional, algoritmi numerici avansaţi şi tehnologii pe supercalculatoare.
 4. Structuri topologico-algebrice şi aplicaţii în analiză, teoria automatelor şi modelarea economică.
 5. Studii fundamentale în geometria discretă, control optimal şi sisteme de evoluţie cu aspecte practice pentru cuasicristale.

Direcţia prioritară "Sisteme şi tehnologii informaţionale":

 1. Cercetări pentru tehnologii avansate şi de perspectivă (calcule distribuite: metode, instrumente, medii de execuţie a aplicaţiilor; calcule moleculare).
 2. Sisteme informatice de gestiune a activităţii economice.
 3. Sisteme informatice pentru managementul activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare.
 4. Instrumente informatice pentru reţele colaborative şi comunităţi virtuale.
 5. Elaborarea sistemelor inteligente cu impact asupra serviciilor oferite cetăţeanului în societatea informaţională.
 6. Securitatea informaţională.