FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Departamentul de Informatică

Directorul departamentului: Ungureanu Valeriu, doctor, conferențiar universitar

Colaboratorii departamentului de Informatică

1. Andrieş Ion, doctor, conferențiar universitar
2. Arnaut Vsevolod, doctor, conferențiar universitar
3. Bodrug Svetlana, lector universitar
4. Bragaru Tudor, doctor, conferențiar universitar
5. Butnaru Mariana, lector universitar
6. Căpăţână Gheorghe, doctor, profesor universitar
7. Capcelea Titu, doctor, conferențiar universitar
8. Capcelea Maria, doctor, conferențiar universitar
9. Carceva Natalia, lector universitar
10. Cerbu Olga, doctor, conferențiar universitar
11. Climenco Elena, lector universitar
12. Cristei-Marin Maria, doctor, conferențiar universitar
13. Croitor Mihail, lector universitar
14. Epifanova Irina, lector universitar
15. Gladei Anatol, lector universitar
16. Grigorcea Viorel, lector superior
17. Latul Gheorghe, lector superior
18. Marin Ghenadie, lector universitar
19. Nigrețcaia-Croitor Liudmila, lector universitar
20. Opinca Carolina, lector universitar
21. Paşa Tatiana, lector universitar
22. Pereteatcu Sergiu, doctor, conferențiar universitar
23. Pleşca Natalia, lector universitar
24. Prepeliţă Aurelia, doctor, conferențiar universitar
25. Seiciuc Eleonora, doctor, conferențiar universitar
26. Siminel Victoria, lector universitar
27. Sturza Greta, lector universitar
28. Ungureanu Valeriu, doctor, conferențiar universitar