FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Gheorghe Căpăţână


Prenume
Gheorghe
Nume
Căpăţână
Grad ştiinţific
doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
profesor universitar
Departament
Departamentul de Informatică
Studii

Universitatea de Stat din Moldova, licențiat în matematică, 1970.

Universitatea ”Politehnica” din București, Doctorantura, doctor inginer, 1995.

Experiența profesională

Universitatea de Stat din Moldova: Șef al Catedrei ”Tehnologii de Programare”, 2002-2012. 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Decan (1995-2001).

Asociația ”Vitanta”: inginer-programator (1991).

Asociația de Cercetare și Producție ”Chișinău”: director (1992).

Asociația Tehnico-Științifică ”Tehnologii Informaționale și Sisteme”, Academia Unională de Științe Agricole ”V. I. Lenin” (ВАСХНИЛ): Șef Laborator, Șef Secție, Inginer Șef al Proiectului (1982-1991).

Centrul de Calcul al Ministerului Industriei Ușoare: Șef Laborator (1972-1974).

Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de Științe a Moldovei: Inginer-programator, inginer superior (1970-1972).

La rugămintea AȘM - participare la elaborarea Conceptului sistemului suport pentru expertiza proiectelor (EXPERT ON-LINE, anii 2006, 2007).

Participare la dezvoltarea Sistemului Informațional al Centrului de Calcul al Ministerul Sănătății (2001-2002).

Elaborarea Sistemului informațional național al Comisiei Superioare pentru Atestare (1992-1995).

Participare la dezvoltarea Sistemului Informatic „Rețeaua municipală de farmacii” (1989-1991).

Demararea primei versiuni a Sistemului Informațional al Primăriei mun. Chișinău (1978).

Participare la elaborarea primelor versiuni a Sistemelor Informaționale pentru Conducerea Republicii Moldova (1979).

Elaborarea, sub egida ВАСХНИЛ-ului, a Sistemelor Informaționale parametrizate, capabile de a fi implementate în întreprinderile Complexului Agroindustrial al URSS. Unele din aceste sisteme - personal dezvoltate și implementate la S.A. ”Franzeluța”, S.A. ”Vitanta”, combinate alimentare din or. Lipețk și Novosibirsk (Federația Rusă) ș. a. Majoritatea acestor sisteme sunt pionerate în profil, bazate și pe experiența metodologică de Membru al Secției ”Complexe Orientate pe Problemă”, Consiliul Constructorilor Principali, Comisia Interguvernamentală pentru Tehnica de Calcul a Statelor Socialiste.

Elaborarea unei familii de produse program pentru Ministerul Industriei Ușoare (1973-1974).

Participare la elaborarea unui sistem de grafică computațională la comanda unui Institut de Cercetari Științifice din or. Moscova, (1970-1972).

Conducător sau consultant științific a 7 teze de doctor (informatică, matematica aplicată, fizica computațională, pedagogie).

Activitatea didactică

Universitatea de Stat din Moldova: Profesor universitar (2015), Conferențiar universitar (2001), Lector superior universitar (1980-1982), Lector universitar prin cumul (1970-1980).

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Catedra ”Sisteme Informatice Economice”, lector superior universitar (1995-1997); conferențiar universitar (1997-2001).

Universitatea ”George Bacovia”, Bacău, România: conferențiar universitar invitat (anii de studii: 1998-1999, 2000-2001).

Activitatea științifică

Universitatea de Stat din Moldova: Sef al Laboratorului de Cercetări Științifice ”Tehnologii Informaționale”, 2014-prezent; Șef al Catedrei ”Tehnologii de Programare”, 2002-2012; Lector superior universitar, 1980-1982; Conferențiar universitar, 1997-2014; Profesor universitar, 2014-prezent,
Conducător de doctorat http://www.cnaa.md/person/1672/

Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova: specialist principal, 1992-1995.

Institutul de Cercetări Științifice în domeniul Planificării, Comitetul de Stat pentru Planificare, Consiliul de Miniștri al Republicii Moldova: cercetător științific superior, șef de laborator, 1974-1980.

Altele

Expert: Consiliul Național pentru Atestare și Acreditare; Academia de Științe; Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; Ministerul Educației (perioada 2002-prezent).

Membru al Senatului USM.

Membru al Consiliului Profesoral, Facultatea de Matematică și Informatică, USM.

Membru al Secției ”Complexe Orientate pe Probleme”, Consiliul Constructorilor Principali, Comisia Interguvernamentală pentru Tehnica de Calcul a Statelor Socialiste (1983-1991).

Reprezentantul Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova la Consfătuirea reprezentanților Comisiilor Supreme de Atestare a Țărilor CSI (Moscova, 1994).