FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Mihail Croitor


Prenume
Mihail
Nume
Croitor
Titlu didactic/funcţie exercitată
lector universitar
Departament
Departamentul de Informatică
Studii
 • 1999–2004, Licentiate in Mathematics, Moldova State University, Chisinau (Moldova)
 • 2005–2006, Master in Computer Science, Moldova State University, Chisinau (Moldova)
 • 06/2006–06/2006, Doctoral Intensive Summer School, “Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi (Romania)
 • 2006–2010, Doctoral Studies in Computer Programming, Moldova State University, Chisinau (Moldova)
 • 08/2011–08/2011, Certificated in "Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010", Moldova State University, Chisinau (Moldova)
 • 09/2011–09/2011, Certificated in "Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010", Moldova State University, Chisinau (Moldova)
 • 06/2013–06/2013, Doctoral Intensive Summer School, "Alexandru Ioan Cuza" University, Iasi (Romania)
 • 06/2015–06/2015, Certificated in "Intel® Teach Essentials", CIT Centre in Education, Chisinau (Moldova)
Experiența profesională
 • 2003–2004, Computer System engineer, Moldova State University, Chisinau (Moldova)
 • 2004–Present, lecturer, Computer Science Department, Moldova State University, Chisnau (Moldova)
  Disciplines
  • C++ Applications development
  • Object Oriented Programming
  • Visual Programming (MSVC++)
  • Programming technologies
  • XML Basic 
 • 2005–2015, IT science technician, Computer Science Laboratory, Moldova State University, Chisinau (Moldova)
 • 2014–Present, National Data Manager, PISA project, Ministry of Education, Chisinau (Moldova)
 • 2012–2017, Director eLearning Centre, Moldova State University, Chisinau (Moldova)
 • 2015–2017, lecturer, Computer Science Department, Pedagogical State University "Ion Creanga", Chisinau (Moldova)
  Disciplines
  • ​MySQL
  • Web Applications Development
Activitatea didactică
 • 2004–Present, lecturer, Computer Science Department, Moldova State University, Chisnau (Moldova)
  Disciplines
  • C++ Applications development
  • Object Oriented Programming
  • Visual Programming (MSVC++)
  • Programming technologies
  • XML Basic 
Activitatea științifică

Publications

 1. Croitor M., Организация поиска в xml-документе средствами xslt и php, Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători, 2005, Chişinău, p. 149
 2. Magariu N.A., Nigreţcaia-Croitor L.L., Croitor M., The Development Methodology of the UML Electronic Guide, Computer Science Journal of Moldova, Vol. 14, nr 2 (41), Institute of Mathematics and Computer Science, Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, 2006, pp. 239-250
 3. Magariu N.A., Croitor M., Reutilizarea resurselor soft, Analele Ştiinţifice ale USM, seria "Ştiinţe fizico-matematice",CEP USM, Chişinau, 2006, pp. 178-183
 4. Croitor M., Обработка XML-документов средствами С++, Conferinţa ştiinţifică internaţională "Învăţământul superior şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", 28.09.06. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe reale. CEP USM, Chişinău, 2006. pp. 47-48.
 5. Croitor M., Спецификация системы диаграмм переходов для программного каркаса, Culegerea lucrărilor Conferinţei Internaţionale „Telecomunicaţii, Electronica şi Informatica", 2008, Vol.1, pp. 489-494
 6. Croitor M., The Methodology of Elaborating of Information Systems Based on Event-Driven Model, Conference "Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2008)", Chisinau, 2008, pp. 57-58
 7. Magariu N., Croitor M., Epifanova I., The elaboration model of the dynamic site "Bibliograf", Conference "Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2008)", Chisinau, 2008, pp. 61-62
 8. Croitor M., Спецификация пользовательских интерфейсов приложений, Conferinţa ştiinţifică a masteranzilor şi a doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspective de evoluţie şi integrare europeană", Chisinau, 2009, pp.142-143
 9. Croitor M., Methods of internal representation of a system of transition diagrams, Conference "Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2009)", Chisinau, 2009, p. 59
 10. Croitor M., Генерация кода на основе системы диаграмм переходов, conferinţa internaţională "Modelare Matematica, Optimizare si Tehnologii Informationale", 24-26 martie 2010, Chisinau, 2010
 11. Croitor M., Анализ способов повторного использования программных ресурсов , Conferinţa Ştiinţifică "Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice", USM, Chisinau, 2010
 12. Croitor M., The ontology of software reusable resources, Conference "Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2011)", Chisinau, 2011, p. 138
 13. Magariu M., Nigretcaia-Croitor L., Plesca N., Croitor M., A method of R-technology innovation., Conference "Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2011)", Chisinau, 2011, p. 142
 14. Bragaru T, Croitor M, On developing "Objectives" extension for Moodle, Conference "Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2013)", Chisinau, 2013
 15. Nigretcaia-Croitor L, Croitor M, An example of domain engineering for business planning domain, Conference "Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2013)", Chisinau, 2013
 16. Croitor M, От книги бумажной к книге электронной, Yearbook of the International University College, Vol.VI, Dobrich, Bulgaria, 2013, pp.142-145
 17. Hamuraru M, Croitor M, Evaluarea electronică - necesitate obiectivă în învățământul universitar, Cahul, 2014
 18. Bolun I, Prisacaru A, Bercu I, Croitor M, Dolghier C, Globa A, Hîncu B, Negară C, Olimpiada republicană la Informatică. Ediția 2014, Chișinău, ASEM, 2014, - 75 p. (http://edu.gov.md/sites/default/files/brosolimp2014_1-informatica.pdf)
 19. Bolun I, Prisacaru A, Bercu I, Croitor M, Dolghier C, Globa A, Hîncu B, Negară C, Olimpiada republicană la Informatică. Ediția 2015, Chișinău, 2015, - 50 p. (http://edu.gov.md/sites/default/files/brosolimp2015_final.pdf)
 20. Bragaru T, Croitor M, Cîrciumaru I, Instruments for developing multimedia educational resources, Conference "Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2015)", Chisinau, 2015, p. 106
 21. Croitor M, A database errors detection technology, Conference "Mathematics & Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2016)", Chisinau, 2016​

 Presentations

 • „MSU: STEPS TO THEMATIC UNIVERSITY NETWORK", Seminar CRUNT, UTM, Chisinau, 2013
 • „Software Reusing", Evolutionary Computing In Optimization And Data Mining, Iasi, Romania, June 22 - 26, 2013
 • „Moodle.USM: Crearea cursurilor calitative", Seminar CRUNT, Septembrie, 2013
 • „Utilizarea platformei MOODLE la USM", MoodleMoot Moldova 2014, 19-23 mai, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova
 • „Utilizarea platformei Moodle in procesul evaluării in cadrul USM", MoodleMoot Moldova 2015, 1-3 aprilie, Chișinău, Academiei de Studii Economice din Moldova
 • „Certificarea cunoștințelor în domeniul IT", Conferința națională "Certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de învățare nonformală și informală", 18 mai 2017, Ministerul Educației al Republicii Moldova​

 Conferences Organization committee:

 • „MITRE-2011", USM, Chisinau, 2011
 • „MITRE-2013", USM, Chisinau, 2013
 • „Moodle Moot Moldova-2014", USM, Chisinau, 2014
 • „MITRE-2015", USM, Chisinau, 2015
 • „MITRE-2016", USM, Chisinau, 2016​

 Projects

 • [ 2011 – 2014 ] institutional project "Metodologii şi tehnologii moderne ale produselor software (PS)" 11.817.08.49A
 • [ 2011 – 2014 ] technology transfer project "Creating digital network universities in applied science themes and economics in Moldova (CRUNT)" 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR
 • [ 2012 – 2014 ] technology transfer project "Leading and Managing Change in Higher Education"
 • [ 2010 – 2013 ] technology transfer project "Evaluarea și înnoirea curriculei pentru formarea profesorilor" 511063-TEMPUS-1-2010-1-EN
 • [ 2008 – 2008 ] international project "Cercetări şi studii avansate în matematică şi informatică"
 • [ 2010 – 2011 ] bilateral project "R-tehnologia vizuală a produselor software cu un spectru larg de aplicare"
 • [ 2006 – 2010 ] institutional project "Modele tehnologice de construire a Sistemelor Informatice"
 • [ 2004 – 2004 ] national project "Dezvoltarea sistemelor instrumentale pentru automatizarea proiectării sistemelor informatice OO"​
Altele

Multiplu campion al Moldovei la rezolvarea compozițiilor șahistice

Team lead & trainer of MSU team

 • ​National programming contest, Chisinau, Moldova, 2013, I place.
 • International programming contest ACM, Vinnita, Ucraine, 11-13 October 2013
 • International programming contest KPI-Open, Kiev, Ucraine, 1-6 July 2013
 • International programming contest KPI-Open, Kiev, Ucraine, 9-14 July 2012
 • International programming contest ACM, Vinnita, Ucraine, 12-15 October 2011
 • International programming contest ACM, Bucuresti, Romania, 14-17 October 2010​

Olympic committee member, National Contest in Informatics, Chisinau, Moldova, 2014, 2015, 2016, 2017

Scientific committee member, ​Balkan Olympiad in Informatics, Chisinau, Moldova, 02-08 July 2017