FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Ciclul III Doctorat

Ciclul III – studii superioare de doctorat

Școala Doctorală de Matematică și Știința Informației

Durata studiilor:

- 3 ani (cu frecvență)

- 4 ani (cu frecvență redusă)

Programe de doctorat:

  • Analiză matematică
  • Ecuaţii diferențiale
  • Logică matematică, algebră și teoria numerelor
  • Geometrie și topologie
  • Matematică de calcul
  • Cibernetică matematică și cercetări operaționale
  • Bazele teoretice ale informaticii
  • Programarea calculatoarelor
  • Sisteme informatice

 

Consiliul Școlii Doctorale:

1. Perjan Andrei, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice, președinte, directorul școlii doctorale

2. Căpățână Gheorghe, profesor universitar, doctor în tehnică

3. Cârjă Ovidiu, profesor universitar, Universitatea ”A. I. Cuza”, Iași, România

4. Hâncu Boris, conferențiar universitar, doctor în științe fizico-matematice,Sîrbu Parascovia, conferențiar universitar, doctor în științe fizico-matematice

5. Sprîncean Galina, student-doctorand

6. Gladei Anatol, student-doctorand