FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Tatiana Paşa


Prenume
Tatiana
Nume
Paşa
Titlu didactic/funcţie exercitată
lector universitar
Departament
Departamentul de Informatică
Studii

Master în Științe Economice, Administrarea Afacerilor Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, RM

Licențiat în Matematică, specialitatea Matematică și Informatică Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, RM

Experiența profesională

01/09/1999 - prezent Lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, RM

16/10/2020 - prezent Președinta Comitetului Sindical al Facultății de Matematică și Informatică

Activitatea didactică

Cursuri

 1. Fundamentele programării
 2. Tehnici de programare
 3. Programarea Orientată Obiect
 4. Securitatea Bazelor de Date
 5. Securitatea Informației Întreprinderii
 6. HTML, CSS, JS

Cursuri online

 1. T., TIC, 2014, http://moodle.usm.md/moodle/ course/view.php?id=890
 2. Pașa T., Securitatea Informației Întreprinderii, 2018, http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=1528
 3. Pașa T., Securitatea Bazelor de Date, 2018, http://moodle.usm.md/moodle/course/ view.php?id=1525
 4. Pașa T., HTML CSS JS, 2019, http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=1699
 5. Pașa T., POO, 2020, https://moodle.usm.md/course/view.php?id=2093
Activitatea științifică

Conferințe

 1. Second Conference of the Mathematical Society of the Republic of Moldova dedicated to the 40th anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science of ASM, 17 -19 August, 2004, Chișinău.
 2. The international Conference on "Integral Equations and Problems of Applied Modeling", (IEMAP-2005), 20-25 June, 2006, Chișinău. http://www.uccm.md/biblioteca/IEMAP_Vol_2
 3. A 20-a Conferință a SPSR, AFA “Henri Coandă”, Departamentul de Științe Fundamentale și Management, 28-29 aprilie 2017, Brașov, România.
 4. The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachevici (1917 - 1997), 28 iunie – 2 iulie 2017, Institute of Mathematics and Computer Science, Academy of Sciences of Moldova, Chișinău.
 5. International Conference on Information Technologies, Systems and Networks ITSN-2017, 17-18 October, 2017, Chisinau, Republic of Moldova.
 6. The 50th anniversary of Computers, Informatics and Microelectronics Faculty & Electronics and Telecommunications Faculty, 9th International Conference “Microelectronics and Computer Science” & The 6th Conference of Physicistists of Moldova, October 19-21, 2017, Chisinau, Republic of Moldova.
 7. A 21-a Conferință a Societății de Probabilități și Statistică din România, Academia de Studii Economice din București, 13-14 aprilie 2018, ASE, București, România.
 8. International Conference on Mathematics, Informatics and Information technologies dedicated to the illustrious scientist Valentin Belousov, MITI 2018, 19-21 April, 2018.
 9. Moldova Wolfram Technology Conference 2018, June 9, USM, Chișinău.
 10. CAIM 2018, The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics, 20th – 23th September, 2018, Technical University of Moldova, Chișinău, Moldova.
 11. Conferința Internațională Modelare Matematică, Optimizare și Tehnologii informaționale, 12-16 noiembrie 2018, Chișinău.
 12. MITRE, Moldova State University, June 24-26, 2019, Chișinău.
 13. CAIM 2019, The 27th Conference on Applied and Industrial Mathematics, 19th – 20th September, 2019, “Valahia” University, Târgoviște, Romania.
 14. IMCS - 55, The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, September 28 - October 1, 2019, Chișinău, Moldova.
 15. International Conference on Applied and Pure Mathematics, 6th edition, ICAPM 2019, October 31 – November 3, Iași, România.
 16. International Conference on Applied Mathematics and Numerical Methods, Third Edition, Craiova, October 29-31, 2020.
 17. International Symposium "Actual Problems of Mathematics and Informatics" dedicated to the 90th Birthday of Professor Ion Valuță, November 27-28, 2020, TUM, Chișinău, Republic of Moldov

Publicații

 1. LOZOVANU, D., PASHA, T., An algorithm for solving the transport problem on network with concave cost functions of flow on edges. In: CSJM, 2002, vol. 10, no. 3(30), p. 341-347. ISSN 1561-4042.
 2. PAȘA, T., Proprietățile soluționării optimale a problemei neliniare de transport pe rețea. În: Analele Universității de Stat din Moldova, Seria Științe fizico-matematice, 2004, p. 134-140. ISSN 1811-2641.
 3. PAȘA, T., Algoritmul determinării soluțiilor admisibile și a soluțiilor optime pentru problemele de transport pe rețea cu o singură sursă. In: Analele Universității de Stat din Moldova, Seria Științe fizico-matematice, 2005, p. 188-190. ISSN 18811-2641.
 4. PAȘA, T., Sinteza metodelor de soluționare a unor cazuri particulare ale problemei de transport pe rețea. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Exacte, 2011, nr.7 (47), p. 53-59. Online ISSN 2345-1033.
 5. PAȘA, T., UNGUREANU, V., Asupra metodei potențialelor pentru problema de transport degenerată. In: Studia Universitas Moldaviae, Seria Științe Exacte, 2017, nr. 2 (102), p. 30-36. ISSN 1857 – 2073.
 6. PAȘA, T., UNGUREANU, V., Solving the transportation problem with piecewise - linear concave cost function. In: Review of AFA, The Scientific Informative Review, 2017, vol. XV no. 2 (34), p. 49 -56. SPSR, DOI: 10.19062/1842-9238.2017.15.2. ISSN 1842-9238.
 7. PAȘA, T., Problema fluxului maxim în rețele – analiza și sinteza algoritmilor de soluționare. In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe exacte, 2017, nr. 7 (107), p. 150-158. ISSN 1857-2073, Online ISSN 2345-1033.
 8. PAȘA, T., UNGUREANU, V., Wolfram Mathematica as an enviroment for solving concave network transportation problem. In: The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachevici (1917 - 1997), 28 iunie - 2 iulie 2017, p. 429 - 432. Chișinău: IMCS, AȘM. ISBN 978 - 9975 - 71 - 915 - 5.
 9. PAȘA, T., UNGUREANU, V., Non-Linear Concave Transportation Problem Solving and Implementation using Wolfram Language., In: ITSN, 2017, p. 30-39. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-5-9.
 10. PAȘA, T., UNGUREANU, V., Applying sequential and parallel programming to solve a non-linear transport problem. In: ICMCS, October 19 - 21, 2017, p. 247-251. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
 11. PAȘA, T., The genetic algorithm for solving the non-linear transportation problem. In: Review of the Air Force Academy, The Scientific Informative Review, 2018, Vol. XVI, nr. 2 (37), p. 37 - 44. Online ISSN: 2069-4733, ISSN-L: 1842-9238.
 12. PAȘA, T., Soluționarea problemei de transport pe rețea ca problemă a programării nelineare. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Exacte, 2018, nr. 7 (117), p. 14-24. ISSN 1857 – 2073 Online ISSN 2345-1033.
 13. PAȘA, T., Multi-index transport problem with non-linear cost functions. In: Romai J., 2018, vol. 14, no. 2, p. 129-137. Disponibil: https://rj.romai.ro/arhiva/2018/2/Pasa.pdf.
 14. PAȘA, T., The application of parallel programming in solving the non-linear transport problem, In: Conferința Internațională Modelare Matematică, Optimizare și Tehnologii informaționale, 12-16 noiembrie 2018, Chișinău, p. 164-168. ISBN 978-9975-62-421-3.
 15. PAȘA, T. UNGUREANU, V., Solving the non-linear 4-index transportation problem. In: The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, 2019, p. 221-224. Chișinău: Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science.
 16. PAȘA, T., Solving non-linear multi-index transportation problems. In: Romai J., 2019, vol. 15, no. 2, p. 91-99. Disponibil: https://rj.romai.ro/arhiva/2019/2/Pasa.pdf.
 17. PAȘA, T., Solving transportation problems with concave cost functions using genetic algorithms. In: CSJM, 2020, vol. 28 no. 2 (83), p.140-151. ISSN 1561-4042.
 18. PAȘA, T., Algoritmi de soluționare a problemelor neliniare de transport cu mai mulți indici. În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Exacte, 2020, nr. 2 (132), p. 36-44. ISSN 1857 - 2073 Online ISSN 2345-1033.
 19. PAȘA, T. Genetic algorithm for solving transportation problems on networks with one source and multiple sinks. In: ITM Web Conf., ICAMNM 2020, Section: Applied Mathematics and Numerical Methods, nr. 34, 11 pages. https://doi.org/10.1051/itmconf/20203402006, Online ISSN 2271-2097.