FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Informatică Aplicată

Domeniul de formare profesională
Informatica
Ciclu II (Masterat)

Misiunea programului de master Informatică Aplicată constă în pregătirea unor specialiști de înaltă calificare care posedă cunoștințe, abilități și competențe cheie în domeniile ce țin de fundamentele teoretice ale teoriei compilării și semanticii limbajelor de programare, automatizarea proiectării produselor software, baze de date, bioinformatică, tehnici de programare, grafică 3D, modelare și simulare, programare vizuală, animație Web, securitatea informației, managementul informațional, tehnologii de rețea. Absolventul programului obține cunoștințe, capacități și competențe cheie pentru dezvoltarea produselor și tehnologiilor software pentru o gamă largă de domenii de activitate umană.

Calitatea și noutatea. Cursurile ținute în cadrul programului de master Informatică Aplicată sunt ținute de un colectiv didactic înalt calificat format dintr-un profesor universitar și 10 conferențiari universitari. Absolut toate cursurile propuse sunt bazate pe tehnologiile informaționale de ultimă oră. Un exemplu elocvent în acest context fiind colaborarea cu compania Wolfram Research, Inc. care oferă ultimele lor realizări tehnologice (Wolfram Mathematica și System Modeler) pentru testare în cadrul cursurilor de Paradigme de Programare și Modelare și Simulare.

La elaborarea programului de master Informatică Aplicată au fost consultați partenerii Facultății de Matematică și Informatică în cadrul întrunirilor cu angajatori, colaboratori științifici ai Institutului de Matematică și Informatică, absolvenți, profesori și studenți ai Facultății, în vederea asigurării standardelor de calitate.

Scopul programului de master Informatică Aplicată constă în pregătirea specialiștilor care lucrează în diferite tipuri de organizații și centre științifice, acoperind necesitățile societății ce țin de diverse aspecte ale informaticii aplicate și tehnologiilor informaționale.

Caracteristicile unui absolvent al programului de master în Informatică Aplicată nu se rezumă doar la capacitățile de aplicare a tehnologiilor informaționale în variate domenii de activitate a omului, ci se extind la calități ce țin de creativitate și cercetare științifică, la abilități manageriale pentru colective mici.

Angajabilitatea specialiștilor în Informatica Aplicată este una extrem de înaltă grație combinației optime dintre cunoștințele, abilitățile și competențele teoretice și practice obținute în procesul de studii, dar în mare parte și oportunității oferite masteranzilor de a-și selecta trasee individuale de studii fie dintre cele trei pure, oferite implicit:

1. Tehnologii ale produselor software

2. Baze de date și cunoștințe

3. Tehnologii de rețea și securitate a informației

sau dintre minimum 243 de trasee mixte.

Relevanța programului de master Informatică Aplicată reiese atât din însemnătatea indubitabilă a profilului specialității, dar și din gradul sporit de flexibilitate și varietate a traseelor de studii menționate supra.

Admiterea la programul de master Informatica Aplicată se efectuează în baza concursului diplomelor de Studii Superioare de Licență sau a unui act echivalent de studii. Facultatea asigură instruirea specialiștilor conform prevederilor Procesului de la Bologna prin aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoașterea actelor de studii internaționale și mobilitatea academică a studenților.

Abordări pedagogice și evaluări. Contactul direct al profesorilor cu masteranzii se desfășoară în cadrul orelor de curs, seminar, laborator și consultații. Metodele de evaluare sunt variate și se bazează implicit pe: lucrările de laborator, proiectele cu sarcini individuale, proiectele cu sarcini colective având o finalitate practică în care se evidențiază clar meritul și rolul fiecărui membru al echipei, testele, atestările, examenele și teza de master.

Promovarea academică și calificarea (Master în Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor) este oferită masteranzilor care au realizat complet programul și au susținut examenele (inclusiv susținerea tezei de Master) cel puțin pe nota „5”.

Titlul conferit este Master în Informatică. Diploma de Master este conferită după completarea programului de master,  Ciclul II, echivalent cu 120 de credite ECTS.

Finalități de studiu. După completarea programului de instruire, absolventul obține următoarele competențe cheie:

C1. Cunoașterea bazelor teoretice ale informaticii teoretice și a celei aplicate;

C2. Interpretarea adecvată, sinteza rezultatelor și recomandărilor atât ale teoriilor informatice și a celor interdisciplinare, cât și a paradigmelor de programare;

C3. Aplicarea ideilor, regulilor, algoritmilor, metodelor, sistemelor și tehnologiilor informatice în abordarea și rezolvarea unor probleme practice concrete;

C4. Manifestarea responsabilității profesionale prin justificarea unui rezultat sau demers, inclusiv cu aspect neinformatic, recurgând la argumentări;

C5. Argumentarea avantajelor pe care le oferă informatica în abordarea, clasificarea și rezolvarea unor probleme profesionale, prin  comunicare de informații, idei, probleme și soluții atât audiențelor de specialiști, cât și de non-specialiști;

C6. Organizarea autonomă a studiului unor domenii noi prin studiu individual, estimarea obiectivă a timpului de realizare a activității profesionale;

C7. Recunoașterea contextului în care diverse sisteme informatice sunt implementate adecvat în viața reală;

C8. Utilizarea și crearea a noi metode, mecanisme și sisteme informatice eficiente de soluționare a problemelor din domeniul informaticii aplicate contemporane și de implementare a rezultatelor teoretice în activitatea profesională.

Absolventul programului de master Informatică Aplicată poate să lucreze în calitate de programator, analist al sistemelor software, analist al sistemelor informatice, designer al sistemelor informatice, stagiar-cercetător în domeniul informaticii și calculatoarelor, inginer pe securitatea informației, inginer pentru sisteme de producție automată, dezvoltator al sistemelor informatice, conducător al unui sector (departament, secții) de informatică.

Formarea ulterioară. Absolvenții programului pot fi admiși la studii în școlile doctorale și la programele de doctorat atât în cele din țară, cât și cele de peste hotarele țării.