FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Titu Capcelea


Prenume
Titu
Nume
Capcelea
Grad ştiinţific
doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
conferențiar universitar
Departament
Departamentul de Informatică
Activitatea didactică

Cursuri ținute în ultimii ani:

 • Calcul Variațional, anul 3 licență, specialitatea Matematica
 • Pachet Opțional Metode Aproximative de Rezolvare a Problemelor Variaționale și de Control Optimal, anul 3 licență, specialitatea Matematica
 • Calcul Numeric și Metode de Optimizare, anul 2 licență, specialitățile de la domeniul Informatica
 • Criptografie și Securitatea Informației, anul 2 licență, specialitatea Informatica Aplicată, traseul Securitatea Informației
 • Protocoale Criptografice, anul 3 licență, specialitatea Informatica Aplicată, traseul Securitatea Informației
 • Criptanaliza, anul 3 licență, specialitatea Informatica Aplicată, traseul Securitatea Informației
 • Rețele de Calculatoare, anul 2 licență, specialitățile de la domeniul Informatica
 • Tehnologii Informaționale de Comunicare, anul I licență, alte facultăți

Manuale publicate în ultimii ani:

 • M. Capcelea, T. Capcelea Criptografie şi Securitatea Informaţiei: Suport de curs. – Chişinău: CEP USM – Partea I-a. – 2021. – 215 p.
 • M. Capcelea, T. Capcelea Criptografie şi Securitatea Informaţiei: Suport de curs. – Chişinău: CEP USM – Partea a II-a. – 2021. – 183 p.
 • M. Capcelea, T. Capcelea Protocoale Criptografice: Suport de curs. – Chişinău: CEP USM – Partea I-a. – 2021. – 196 p.
 • M. Capcelea, T. Capcelea Protocoale Criptografice: Suport de curs. – Chişinău: CEP USM – Partea a II-a. – 2021. – 139 p.
 • M. Capcelea, T. Capcelea Calcul Numeric cu Aplicații în MATLAB. Suport de curs. – Chişinău: CEP USM – Partea a II-a. – 2021. – 137 p.
 • M. Capcelea, T. Capcelea Calcul Numeric cu Aplicații în MATLAB. Suport de curs. – Chişinău: CEP USM – Partea I-a. - 2015. - 390 p.
 • M. Capcelea, T. Capcelea Calcul Variațional cu Aplicații. Metode Aproximative. Suport de curs. – Chişinău: CEP USM. – 2014. – 330 p.
 • M. Capcelea, T. Capcelea Calcul Variațional cu Aplicații. Metode Analitice. Suport de curs. – Chişinău: CEP USM. – 2014. – 146 p.

 

Activitatea științifică

Domenii de interes științific:

Analiză Numerică și Optimizare, Criptologie și Securitatea Informației

Proiecte de cercetare (recente):

 • Programe de Stat şi Granturi (CSŞDT). 20.80009.5007.13 - Metode deterministe și stochastice de soluționare a problemelor de optimizare și control - Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici", conducător - dr. hab., prof. univ. Dmitrii Lozovanu. Antrenat în calitate de membru al echipei de proiect

Articole recente în reviste științifice:

 • M. Capcelea, T. Capcelea, Laurent-Padé approximation for locating singularities of meromorphic functions with values given on simple closed contours. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, no. 2(93), pp. 76-87, 2020.
 • M. Capcelea, T. Capcelea. Localization of singular points of meromorphic functions based on interpolation by rational functions. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, no. 1(95)-2(96), pp.110-120, 2021.
 • M. Capcelea, T. Capcelea. B-spline approximation of discontinuous functions defined on a closed contour in the complex plane. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica, 2022.

Participări recente la conferințe științifice:

 • M. Capcelea, T. Capcelea. Localization of singular points of meromorphic functions based on interpolation by rational functions. The 8th International Scientific Conference „Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2021)", dedicated to the 75th anniversary of Moldova State University, Chişinău, Republic of Moldova, July 01–03, 2021.

 

Altele

E-mail:  titu.capcelea@gmail.com