FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Profesor universitar


Prenume
Tudor
Nume
Bragaru
Grad ştiinţific
doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
profesor universitar
Departament
Departamentul de Informatică
Studii

Educație și formare profesională

 • 1970-1975. U.S.M., Facultatea Matematică și Informatică
 • 1993-1996. A.S.E. București, școala doctorală, doctor în economie cu teza „Tehnologii de realizare a informatizării învățământului și cercetării în Republica Moldova”, echivalat și nostrificat la 19.04.2007 08.00.05 Economie și management

Stagii de formare continuă (în ordina relevanței)

 • 2019. Certificat de participare la sesiunea de instruire a responsabililor de formare din cadrul instituțiilor de învățământ și centrelor de formare continuă din perspectiva Curriculumului, ediția 2018, 2019. Ordinul MECC nr 1379 din 29.10.2019
 • 2019. Bune practici în implementarea politicilor de securitate, 04 - 05 octombrie 2019
 • 2019. Curs de certificare „Auditor intern pentru Sisteme de management al calității” (SM EN ISO 9001:2015), Certificat nr 049/23.09.2019, ISM 2019
 • 2019. CYBER SECURITY, 9-13 September 2019, certificat de participare.
 • 2019. Aspecte de management și audit al securității informației, 15-16 martie 2019, certificat de participare
 • 2018. Aspecte de management și audit al securității informației. Formare continuă, 20 ore, certificate FOAD training of the LMPI project, International Telematic University UNINETTUNO, Roma, 22-26 October 2018
 • 2017. Curs online de 72 ore „Analysis and Estimation of Software Development Methods (Agile)”, Certificate # 101110993, 05.12.2017, https://www.intuit.ru
 • 2016. Curs intern de 20 ore „Sistemul de algebră computațională Wolfram Mathematica: Aplicații în Educație și Cercetare”, 18-22 ianuarie 2016, Certificat nr. 3428/16 din 22.01.16
 • 2015. Curs online de 72 ore „Введение а практическое тестирование) Certificat # 100848326, 27.02.2015, https://www.intuit.ru
 • 2015.Curs online de 72 ore „Управление проектами в соответствии со стандартом PMBOK, Certificat #100856335, 29.03.2015, https://www.intuit.ru
 • 2015.Curs online de 72 ore „Тестирование в современном высшем образовании, Certificat #100856419, 29.03.2015, https://www.intuit.ru
 • 2012. Certificate Recognized as Academy Trainer #ACTR003, 01 February 2012
 • 2011. Certificate MTCRE (Mikrotik Certified Routing Engineer) #1112RE067, Reg. №221211, 27.12.2011
 • 2011. Certificate MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate) #1112RE067, Reg. №111111, 11.11.2011
 • 2008. Certificat de absolvire a cursului „Utilizare AeL”, SIVECO SA, România
 • 2000. Licență cu dreptul de a activa ca manager al Companiilor fiduciare (nr 970489 23.10.2000)
 • 2000. Certificat calificare cu dreptul de a activa în cadrul persoane juridice licențiate în domeniul pieței valorilor mobiliare (nr 117 19.05.2000)
 • 1998, 1996. Certificat calificare cu dreptul de a efectua operațiuni cu hârtiile de valoare (nr. 907 05.06.98 și nr 286 07.05.96 nr)
 • 1995. Certificat de calificare cu dreptul de a ține registrul acționarilor și posesorilor de obligații (nr 286 22.12.95)
 • 1983. Elaborarea Sistemelor Automatizate Integrate (LIMTU, Leningrad, Nr 1307)
 • 1978. Programarea în Assembler OS ES (nr 165), Zapad EVM Complex
 • 1976. Sistemul de operare OS ES (nr 162), Zapad EVM Complex
Experiența profesională
 • Membru al Seminarului Științific de Profil „121. Informatică teoretică; 122. Informatică aplicată; 232. Calculatoare și tehnologii informaționale” , U.S.M. 2013-curent
 • Membru al Școlii doctorale de Științe fizice și Inginerești, U.S.M. 2015-curent
 • Conducător de doctorat. Trei persoane cu teze susținute (Beldiga Maria, 2014; Zorea Pinchas, 2018; Bergmann Ran, 2020).
 • Membru al Laboratorului de Cercetări Științifice „Inteligență Artificială și Realitate Virtuală & Augmentată” din 2020
 • 20202 Președinte al Comisiei de evaluare a dosarului Măriei Marin, dr., lector în cadrul Departamentului de Informatică, pentru obținerea titlului ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar în domeniul Tehnologii ale informației şi comunicațiilor.
 • 2020 Expert al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în domeniile cercetării și inovării (din 2020)
 • 2020 Membru al Comisiei de profil în domeniul formării profesionale continue ANACEC (din 2020)
 • 2020 Membru al Comisiei ANACEC de evaluare externă în vederea acreditării a 7 programe de formare profesională a Școala Profesională din or. Ungheni, 2020
 • 2020 Membru al Comitetul tehnic (CT-48) național pe lângă Institutul de Standardizare din Moldova și patru CT corespondente europene/internaționale „Tehnologia informației și comunicații electronice”
   • ISO/IEC JTC 1/SC 6 Telecommunications and information exchange between systems (membru observator)
   • ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT Service Management and IT Governance (membru participant)
   • ISO/JTC 1/SC 17 Cards and security devices for personal identification (membru observator)
   • ISO/JTC 1/SC 32 Data management and interchange (membru observator)
 • 2019 Membru al Comisiei ANACEC de evaluare externă în vederea acreditării a 5 programe de formare profesională a Instituției Publice Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale (CEITI, Chișinău, 2019)
 • 2018. Membru al comitetului organizatoric al Conferinței Internaționale securitatea informațională 2018 (ediția a XIV-a), ASEM
 • 2018. Membru a cinci Comisii ANACEC de evaluare externă a autorizării de funcționare provizorie a 11 programe de formare profesională continuă  (2018, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat ,,B. P. Hașdeu” din Cahul; Universitatea de Stat din Comrat; Universitatea de Stat din Tiraspol și Universitatea Tehnică a Moldovei)
 • 2018. Membru al comitetului organizatoric al Conferinței Internaționale "Securitatea informațională - 2018". ASEM, 20-21 Martie 2018.
 • 2017. Membru al comitetului organizatoric al Conferinței Internaționale  Information Technologies, Systems and Networks (ITSN-2017), ULIM
 • 2016-2012. Membru al Școlii Duminicale de Informatică din cadrul U.S.M.
 • 2013-2008. Organizator și trainer a unor cursuri interne U.S.M. de perfecționare privind integrarea TIC moderne în educație (2008 – Advanced eLearning;  2009, 2013. Utilizarea platformei Moodle în procesele de predare, evaluare și control)
 • 2010-2007. Vicepreședinte al Consiliului de implementare a instruiri la distanță  în U.S.M.; expert eLearning, Consultant principal al U.S.M. pentru eLearning
Activitatea didactică

I. Cursuri curent predate, în format electronic, amplasate pe platforma de e-learning a U.S.M. și două la ASEM

 1. Rețele de Calculatoare (rom), https://moodle.usm.md/course/view.php?id=1513/
 2. Rețele de Calculatoare (rus), https://moodle.usm.md/course/view.php?id=710/
 3. Metodologii flexibile de dezvoltare a produselor software (Agile). https://moodle.usm.md/course/view.php?id=1356/
 4. Dezvoltarea afacerilor electronice, https://moodle.usm.md/course/view.php?id=1598/
 5. Managementul Calității Software, https://moodle.usm.md/course/view.php?id=1491/
 6. Edificarea Societății Informaționale Globale (rom, rus)https://moodle.usm.md/course/view.php?id=708/
 7. Managementul și auditul securității informației (masterat) https://moodle.usm.md/course/view.php?id=1600/
 8. Gestiunea Securității Informatice (masterat, ASEM), https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=434/
 9. Gestiunea Proiectelor Informatice (masterat, ASEM), https://moodle.vle.ase.md/course/view.php?id=435/
 10. Tehnologii fără fir(masterat),  https://moodle.usm.md/course/view.php?id=6
 11. Managementul Informațional (masterat), https://moodle.usm.md/course/view.php?id=16/

II. Alte cursuri predate în perioade de timp mai vechi (înainte de 2017)

 1. Managementul proiectelor naționale si internaționale: http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=3/ (2011-2017) (rom), http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=709/ (2011-2017) (rus)
 2. Edificarea Societății Informaționale Globale (rom), http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=63/ , (2011-2017) (rus) http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=708/ (2011-2017)
 3. Afaceri electronice, http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=17/(2008-2015)
 4. Tehnologii fără fir. http://moodle.usm.md/moodle/course/view.php?id=6/ (2008-2015)
 5. Cybermarketnig (masterat, FSE, 2010-2012)
 6. Logistica în comerțul electronic (masterat, FSE, 2010-2012)
 7. Aspecte practico-pedagogice de utilizare a platformei Moodle în procesele de predare, (auto- evaluare și control (curs de formare continuă a cadrelor didactice, 2008-2013), http://moodle.usm.md/moodle/mod/survey/view.php?id=1812/
 8. Internet pentru afaceri ciclul I, (2000-2008))
 9. Management informațional, ciclul I, licență (2002-2011
 10. Realizarea WEB resurselor (HTML, PHP, 2002-2004)
 11. Intranet/Extranet (2002-2004)
 12. Proiectarea şi programarea sistemelor informatice (2000-2003)
 13. Sisteme informaționale pentru conducere (2000-2003)
 14. Birotica + Proiectarea sistemelor informaționale (1997-1999)
 15. Baze de date (1992-1997)
Activitatea științifică

Principalele domenii de competență și de interes științific (în ordine descrescătoare relevanței):

 1. Securitatea informnației, securitatea informatică/cibernetică
 2. Agile-managementul proiectelor informaționale, managementul calității, afaceri electronice
 3. Integrarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în învățământul universitar (eLearning, eTesting)
 4. Dezvoltarea resurselor educaționale digitale pentru eLearning, eTesting

Participarea în proiecte științifice:

 1. Creator de curs, Proiectul Erasmus+ CBHE Project 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP LMPI - Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam, 2016-2019
 2. Cercetător științific coordonator, Proiectul Instituțional 15.817.02.38A „Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educație și cercetare” (2015-2019)
 3. Director executiv „e-Laboratory for eLearning courses” pentru crearea a două programe de masterat online, sponsorizat de Hewlett Packard (2008-2010)
 4.  Cercetător științific coordonator, Proiectul Instituțional „Elaborarea și aplicarea metodelor inovaționale în instruirea la distanță”(2008-2009)
 5. Colaborator științific superior, Proiectul Bilateral Moldova - Rusia „Bazele metodologice pentru crearea resurselor orientate spre Internet, bazelor informaționale distribuite și utilizarea lor în scopuri educaționale” (2006-2007)

Lista lucrărilor științifice, metodice, didactice și participări în foruri științifice (în ordine descrescătoare a relevanței/anului publicării)

Lucrări de sinteză

 1. Bragaru T., Șoitu C. eLearning and ICT Development in Education In The Republic of Moldova. eLearning practices. Cases on challenges facing eLearning and national development: Institutional Studies and Practices, VOLUME: II. –Anadolu University, 2010, Eskisehir-Turkey, chapter 22. -pp.517-547. ISBN 978-975-06-0844
 2. Bragaru T. Unele soluții de eficientizare a informatizării învățământului universitar și postuniversitar. Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, seria „Științe reale”, lucrări de sinteză. – Chișinău, CEP USM, 2006. - pp.204-213, ISSN1857-1735
 3. Bragaru T. Căi de perfecționare a procesului de instruire în instituțiile de învățământ. Concept, probleme, soluții posibile. Informație de sinteză. Institutul de cercetări științifice în domeniul informației tehnico-economice (I.C.Ș.I.T.E.). –Chișinău, 199 - 28 p.
 4. Bragaru T. Starea actuală de informatizare a unităţilor de învăţământ universitar şi postuniversitar a RM Referat de doctorand depus şi susţinut la ASE Bucureşti, Catedra Informatica Economică. –Bucureşti, A.S.E., 16 iunie 1994. -67 p.
 5. Bragaru T. Metodologie - cadru de proiectare şi realizare a sistemelor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare. Referat de doctorand depus şi susţinut la ASE Bucureşti, Catedra Informatica Economică. – Bucureşti, A.S.E., 1994. -45 p.
 6. Bragaru T. Tehnologii de realizare a informatizării învăţământului şi cercetării în Republica Moldova. Rezumatul tezei de doctorat. – Chişinău (A.S.E.M.)-Bucureşti (A.S.E.), septembrie 1995. -29 p.
 7. Bragaru T. Tehnologii de realizare a informatizării învăţământului şi cercetării în Republica Moldova. Teză de doctorat. – Chişinău (A.S.E.M.)-Bucureşti (A.S.E.), septembrie 1995. -200 p.

Participări la foruri științifice internaționale cu publicarea lucrărilor în extenso (Proceedings)

 1. Bragaru T., Briceag, V.  Evaluarea securității informației organizației în baza unui model de maturitate.  Materialele conferinței ştiinţifico-practice internaționale  „Teoria și practica administrării publice”. Chişinău, AAP, 22 mai 2020. ISBN 978-9975-3240-9-0. - pp.248-252.
 2. Bragaru T., Malcoci V., Galaicu V. Securitatea informațională: incidente 2017 și tendințe pentru 2018. International Conference on Mathematics, Informatics and Information Technologies dedicated to the illustrious scientist Valentin Belousov. A.Russo Balti State University, 2018, 19-21 April, pp. 132-133. ISBN -978-9975-3214-7-1
 3. Beldiga Al., Bragaru T., Căpățână Gh. Dezvoltarea unui sistem suport inteligent clinic orientat spre tulburări psihice și de comportament în epilepsie. 6th International Conference „Telecommunications, Electronics and Informatics” (ICTEI), Chişinau, UTM, 2018, pg.367-368. ISBN 978-9975-45-540-4
 4. Beldiga M., Bragaru T. Integrarea Wolfram Mathematica cu platforma de eLearning Moodle pentru generarea-rezolvarea de itemi cu răspuns deschis. 6th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics” (ICTEI), Chişinau, UTM, 2018, pp.424-425, ISBN 978-9975-45-540-4
 5. Beldiga M., Beldiga A., Bragaru T., Căpățână Gh. Intelligent eLearning support system oriented on decision-making families of problems. Catalogul oficial al salonului internațional de inventică „Cadet INOVA” Nr. 3/2018, Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători, - România, Sibiu, 2018, pg.156-160, ISSN 2501-3157
 6. Beldiga M., Beldiga A., Bragaru T., Căpățână Gh. Intelligent. Sistem suport inteligent de eLearning orientat pe familii de probleme decizionale. Târgul Internațional de Inventică şi Educație Creativă pentru Tineret, ICE-USV, Ediția II, 07 - 09 iunie 2018, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.- Suceava: Editura Cygnus, 2018, pp. 22-23
 7. Bragaru T., Beldiga M. Tehnologii informaționale moderne – motor de inovare continua a educației. Conferința științifică Internațională „Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaționale”, ed. VI – Chişinău, 2018, p. 40-43. ISBN 978-9975-62-421-3
 8. Bragaru T., Zorea P., Paladi Fl. Image quality improvement in social networks based on perceived image quality prediction. Proceeding of the 2-nd International Conference on Information Technologies, Systems and Networks (ITSN-2017), U.L.I.M., – Chișinău, Republica Molodva, 17-18 octombrie 2017
 9. Bragaru T. MOOCs - the key to success in open distance learning. Proceeding of the 2-nd International Conference on Information Technologies, Systems and Networks (ITSN-2017), U.L.I.M., – Chișinău, Republica Molodva, 17-18 octombrie 2017
 10. Bragaru T. Testarea electronică - metodă eficientă de învățare. Proceeding of the 9-th International Conference on Microelectronics and Computer Science (ICMCS-2017), U.T.M., – Chișinău, Republica Molodva, 19-22 octombrie 2017, -pp.378-381, ISBN 978-9975-4264-8-0
 11. Bragaru T., Beldiga M., Căpățână Gh. An Intelligent Sup„port System For Evaluation Items Development. 20th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucharest, 27-29 may 2015, Vol.I, -pp. 424-427, ISBN 978-1-4799-1779-2
 12. Bragaru T. Automated development of individual teaching e-tests. The 9-th International conference on virtual learning (ICVL and CNIV-2014), - Bucharest, 2014, -pp.130-135, ISSN 1844-8933
 13. Bragaru T., Beldiga M., Căpățână Gh. Sistem de compunere automată a sarcinilor personale pe platforma de eLearning Moodle. CRUNT: Bunele practici de instruire online. Chișinău, 2014, -pp.294-297, ISBN 978-9975-80-827-9
 14. Bragaru T., Sibirschi V. Опыт использования Moodle в СНГ. IX Международная научная конференция «Инновационное развитие России: условия, противоречия, приоритеты», Москва, Московский университет им. С.Ю.Витте, 2013, vol III., –pp. 418-427, ISBN 978-5-905742-27-9
 15. Bragaru T., Sibirschi V. Принципы Современного Дистанционного Электронного Обучения «Евразийское пространство: Приоритеты социально- Экономического развития» Материалы II международной научно-практической конференции, Moscova, 2012, -pp.121-124, ISBN 978-5-374-00597-4
 16. Bragaru T. Metodica e-testelor de autor. 4th International Conference „Telecommunications, Electronics and Informatics” (ICTEI 2012). – Chișinau, UTM, 2012. vol II., –pp.405-409, ISBN 978-9975-45-201-4
 17. Bragaru T., Beldiga M., Căpățână Gh. Suport didactic la disciplina „Sisteme Suport Pentru Decizii” . 4th International Conference „Telecommunications, Electronics and Informatics” (ICTEI 2012). – Chişinău, UTM, 2012. vol II., –pp.410-411, ISBN 978-9975-45-201-4.
 18. Bragaru T. Metodologii de testare pe platforma eLearning Moodle. Proceedings of the 7th International Conference on „Microelectronic and Computer Science”. – Chișinău, UTM, 2011. -pp.356-361, ISBN 978-9975-45-174-1
 19. Bragaru T., Crăciun I. From Managed Learning Environment to Personal Learning Environment. The 6th International Conference on Virtual Learning (ICVL-2011). – București, 2011. –pp.311-317 ISSN 18-44-8933
 20. Bragaru T., Căpățână Gh. The problems of implementation of distance education & open learning at the universities of the Republic of Moldova. Information Technologies, Systems and Networks (ITSN-2010),.– Chisinau, ULIM, 2010. -pp.167-177, ISBN 978-9975-101-50-9
 21. Bragaru T. Research on implementation of open distance learning method in university education. Information Technologies, Systems and Networks (ITSN-2010). – Chisinau, ULIM, 2010. -pp.199-210, ISBN 978-9975-101-50-9
 22. Bragaru T. Aspecte metodico-didactice și bune practici de evaluare în Moodle. Conferința științifică internațională „Modelare matematică, optimizare și tehnologii informaționale”, ATIC, ed. II. – Chișinău, Evrica, 2010. -pp.328-346, ISBN 978-9975-941-54-9
 23. Bragaru T. Dezvoltarea cursurilor electronice în mediul eLearning: elemente de metodică modernă. Conferința Internațională „Telecomunicații, Electronică și Informatică” (ICTEI, 2010), U.T.M., ed. III, Vol. II. – Chișinău, -pp.429-434
 24. Bragaru T., Crăciun I. Methodological aspects of pedagogical e-tests . The 5th International Conference on Virtual Learning (ICVL-2010), –București, 2010. -pp.231-237, ISSN 1844-8993
 25. Bragaru T., Crăciun I. Studiu comparativ a platformelor de autor și FOSS pentru desfășurarea de eLearning. International Conference on Microelectronics and Computer Science, UTM, ed.6. –Chișinău, 2009.-p p.495-499, ISBN 978-9975-45-122-2
 26. Bragaru T., Crăciun I. Research Project on Implementation of Open Distance Learning Method in University Education. The 4th International Conference on Virtual Learning (ICVL-2009), –Iași, 2009, -pp.164-171, ISSN 1842-4708
 27. Bragaru T. Instruirea continuă de-a lungul vieții - unul din principalii factori de dezvoltare a economiei bazate pe cunoaștere. Conferința Științifică Internațională „Creșterea competitivității și dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere”. – Chișinău, ASEM, 2008. -pp.355-359, ISBN 978-9975-70-753-4
 28. Bragaru T., Crăciun I. Aspecte metodico-didactice și recomandări practice de evaluare în mediul AeL. Materiale conferinței intrenaținale ICVL/CNIV-2008. – Constanța, 2008. -pp.231-237, ISSN 1842-4708
 29. Bragaru T. E-testing în învățământul universitar. International Conference on Microelectronics and Computer Science (ICNCS-2004). U.T.M., vol.2. – Chișinău, 2007. -pp.131-134
 30. Bragaru T., Mociu N. Servicii electronice publice - o prioritate a societății informaționale. Lucrările Conferinței Internaționale „Tendințele de Dezvoltare a Societății Informaționale”, A.S.E.M. – Chișinău, 2004. - pp.54-55
 31. Bragaru T., Rusu C., Cîrhană V. Tehnologii de creare a cursurilor de instruire la distanță. Lucrările Conferinței Internaționale „Tendințele de Dezvoltare a Societății Informaționale”. – Chișinău, A.S.E.M., 2004. -pp.163-164
 32. Bragaru T., Crăciun I. Web - portal universitar pentru desfășurarea de eLearning. Lucrările Conferinței Internaționale „Tendințele de Dezvoltare a Societății Informaționale”. – Chișinău, A.S.E.M., 2004. -pp.167-168
 33. Bragaru T. Contextul informatizării învățământului universitar și studiului informatic în Republica Moldova. Lucrările conferinței Internaționale „Tendințe în dezvoltarea tehnologiilor informaționale în domeniul învățământului și managementului”. –Chișinău, A.S.E.M, 2003.-pp.125-128
 34. Bragaru T. Internetul - un factor important de suport al reformelor economico-sociale și culturale. Lucrările conferinței Internaționale “Rolul științei și învățământului economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova”. –Chișinău, ASEM, 2003. -pp.488-491
 35. Bragaru T. L’évaluation de la qualité des systèmes informatiques. Lucrările simpozionului III internațional „Informatica Economică”. – Centrul editorial ASE București, 1997
 36. Bragaru T., Backa Gh. The Software “Registrul Hîrtiilor de valoare” (RHV -2.01). Lucrările simpozionului III Internațional „Informatica Economică”. – Centrul editorial ASE, București, 1997. -pp.451-454
 37. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S., Sibirschi V. Strategy of programming. Lucrările simpozionului II internațional „Informatica Economică”. – Centrul editorial ASE București, 1995. -pp.22-25
 38. Bragaru T., Pereteatcu S. Relation scheme calculus. Lucrările simpozionului II internațional „Informatica Economică”. – Centrul editorial ASE București, 1995. -pp.343-346
 39. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S. Complexul instrumental interactiv „FIX”. Lucrările simpozionului internațional „Informatica economică”, ASE. – București, 1993. -pp.16-20
 40. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S., Bejan G. Noua Tehnologie Informațională „ABITURIENT-MICRO”. Materialele simpozionului X „Cibernetica și informatica economică”, București, A.S.E, 1992

Participări la foruri științifice internaționale cu publicarea tezelor/rezumatelor (Proceedings):

 1. Bragaru,T. e-Education, e-Training and e-Learning in the post-pandemic stage. In: Society Consciousness Computers, Volume 7, 2021, Bacău, Romania, 2021. -pp.47-48, ISSN 23597321
 2. Croitor M., Bragaru T., Latul Gh. Management system for the bank of items and tests International Conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE - 2019). Satellite conference of the Ninth Congress of Romanian Mathematicians: Abstracts. Chişinău: CEP USM, 2019, P. 74, ISBN 978-9975-149-17-4
 3. Latul Gh., Bragaru T., Croitor M. Objective items development system. International Conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE - 2019). Satellite conference of the Ninth Congress of Romanian Mathematicians: Abstracts. Chişinău: CEP USM, 2019, p.77-78. ISBN 978-9975-149-17-4
 4. Bragaru T., Ungureanu V. Lucrul independent al studenților: planificare, monitorizare, evaluare. International Conference „Mathematics & Information Technologies: Research and Education” (MITRE - 2019). Satellite conference of the Ninth Congress of Romanian Mathematicians: Abstracts. Chişinău: CEP USM, 2019, p. 86, ISBN 978-9975-149-17-4
 5. Bragaru T. eLearning bazat pe cloud computing. International Conference Matematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016). – Chișinău, CEP USM. -pp.94-95, ISSBN 978-9975-71-794-6
 6. Bragaru T., Malcoci V. Cyber security on Cloud Computing. International Conference Matematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2016). -Chișinău, CEP USM, -p.75, ISSBN 978-9975-71-794-6
 7. Bragaru T., Beldiga M., Căpățână Gh. Testul ca instrument de evaluare. International Conference Matematics & Information Technologies:: Research and Education (MITRE-2015), Chisinau, CEP USM, pg.103-104
 8. Bragaru T., Croitor M., Cîrciumaru I. Instruments for developing multimedia educational resources. International Conference Matematics & Information Technologies:: Research and Education (MITRE-2015), Chisinau, CEP USM, pg.106
 9. Bragaru T., Croitor M. On developing “Objectives” extension for Moodle. Matematics & Information Technologies:: Research and Education (MITRE-2013), Chisinau, CEP USM, pg105-106, ISBN 978-9975-71-411-2
 10. Bragaru T., Crăciun I. Instruments supporting preparation of items for uploading into Moodle. Conferința intrenațională „Mathematics’ & information technologies: research and education” (MITRE-2011). – Chișinău, CEP USM, 2011. - pp.128-129, ISBN 978-9975-71-144-9
 11. Bragaru T., Bruc I., Căpățână Gh., Gandrabura M. Sistem de eLearning pentru învățământul preuniversitar. Conferința intrenațională „Mathematics’ & information technologies: research and education” (MITRE-2011). – Chișinău, CEP USM, 2011. -pp.161-163, ISBN 978-9975-71-144-9
 12. Bragaru T., Latul Gh. Dezvoltarea cursurilor de instruire la distanță.. Conferința intrenațională „Matematica & TI: Cercetare și Educație” (Matematics & Information Technologies:: Research and Education - MITRE-2008). – Chișinău, 2010. -pp.149 -154, ISBN 978-9975-70-753-4
 13. Bragaru T., Crăciun I. Examinarea pe calculator. Conferința intrenațională „Matematica & TI: Cercetare și Educație” (MITRE-2008). –Chișinău, 2010. -pp. 143-148, ISBN 978-9975-70-753-4
 14. Bragaru T., Modernizarea sistemului de învățământ în perioada edificării societății informaționale. Bit+2007, – Chișinău, aprilie, 2007
 15. Bragaru T., Crăciun I. Informatizarea învățământului - o prioritate a societății informaționale Conferința științifică Internațională „Învățământul superior și cercetarea –piloni ai societății bazate pe cunoaștere”, Rezumatele comunicărilor. – Chișinău, CEP USM, 2006. -pp.43-44
 16. Bragaru T., Postica G., Tulei N. Constituirea Societății Informaționale în Republica Moldova. Lucrările conferinței BIT+2003. – Chișinău, 2003. -p.96
 17. Bragaru T., Mijloace informatice în cadrul învățământului universitar și postuniversitar al RM. Rezumatele lucrărilor simpozionului ASEM „Evoluția reformelor economice în RM: realizări și probleme”.–Chișinău, ASEM, 1994. -pp.137-138
 18. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S., Sibirschi V. Automatizarea biroticii procesului de instruire ASEM. Rezumatele lucrărilor simpozionului „Evoluția reformelor economice în RM: realizări și probleme”. –Chișinău, ASEM, 1994. -pp.135-136
 19. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S. Automatizarea activității comisiei de admitere. Rezumatele comunicărilor științifice ale simpozionului jubiliar ASE-80 „Economia de tranziție și dezvoltarea economică”, – București, 1993. -p.73
 20. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S.. Aspecte ale informatizări învățământului și cercetării în RM. Rezumatele comunicărilor științifice ale simpozionului jubiliar ASE-80 „Economia de tranziție și dezvoltarea economică”, – București, 1993. -p.73
 21. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S. Optimizarea căutărilor în S.G.B.D. FoxPro. Rezumatele comunicărilor științifice ale simpozionului jubiliar ASE-80 „Economia de tranziție și dezvoltarea economică”, – București, 1993. -p.74
 22. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S. Baza matematică a complexului instrumental „FIX”. Rezumatele comunicărilor științifice ale simpozionului JUBILIAR ASE-80 „Economia de tranziție și dezvoltarea economică”, – București, 1993. -p.75

Participări la foruri științifice naționale cu publicarea lucrărilor:

 1. Bragaru T. Elaborarea prezentărilor educaționale multimedia cu MS Power Point și Prezi. Conferința științifico-practică „Inovația: factor al dezvoltării social-economice”. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, – Cahul, 2016, –pp 142-148, ISBN 978-9975-88-012-1/ 978-9975-88-013-8
 2. Bragaru T. Regarding some solutions on computer science migration. Conferința a II a Societății Matematice din Republica Moldova. – Chișinău, 2004. -pp.67-71
 3. Bragaru T., Pereteatcu S., Goncearenco A. Strategii de informatizare a unităților comerciale. Lucrările conferinței naționale “Utilizare rețele informatice”. – Chișinău, A.S.E.M, 1997. -pp.141-147
 4. Bragaru T., Pereteatcu S., Goncearenco A. Sistem Informatic Integrat “Evidența mărfurilor și analiza venitului”. Lucrările conferinței “Utilizare rețele informatice”. – Chișinău, A.S.E.M, 1997. -pp.210-216
 5. Bragaru T., Pereteatcu S., Goncearenco A.. Informatizarea activității comerciale în Republica Moldova. Lucrările conferinței “Estimări și previziuni în evoluția economică a cooperației de consum”. – Chișinău, Universitatea cooperatist-comercială din Moldova, 1997. - pp.163-166
 6. Bragaru T., Pereteatcu S., Goncearenco A. Evaluarea calității sistemelor informatice. Ediția jubiliară de 30 ani a catedrei Informatică Economică. – Chișinău, A.S.E.M, 199
 7. Bragaru T., Pereteatcu S. Probleme actuale ale implementării sistemelor informatice. Lucrările simpozionului științific “Formarea economiei eficiente prin forțele peții”.- A.S.E.M, Chișinău, 1995. -pp.99-104
 8. Bragaru T. Model românesc pentru determinarea performanței sistemelor informatice. Lucrările simpozionului științific “Formarea economiei eficiente prin forțele peții”. – A.S.E.M, Chișinău, 1995. -pp.115-121
 9. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S., Sibirschi V. Conducerea procesului de studii asistată de calculator. Lucrările simpozionului științific “Formarea economiei eficiente prin forțele peții”. – A.S.E.M, Chișinău, 1995, -pp.132-138
 10. Брагару Ф., Зубрицкий В., Хитов Ф., Рутковская О. Реализация экспертных методов на базе программной системы “EXPERT”. Materialele conferinței tehnico-științifice „Informatica și tehnica de calcul”. – Chișinău, 1993. -pp.73-77

Participări la foruri științifice naționale cu publicarea tezelor/rezumatelor:

 1. Bragaru T., Bocancea O. Blogul ca mod de câștig liber pe Internet. Rezumatele comunicărilor conferinței științifice „Politici europene de cercetare și inovare: cooperare, idei, oameni și capacități”. – Chișinău, USM, 201 -pp.102-103, ISSN 978-9975-71-104-3.
 2. Bragaru T., Gandrabura M. Implementarea eLearning în colegiul pedagogic „Vasile Lupu” or.Orhei. ISSN 978-9975-71-104-3. Rezumatele comunicărilor conf. științifice „Politici europene de cercetare și inovare: cooperare, idei, oameni și capacități”. – Chișinău, USM, 2011. -pp.104-105, ISSN 978-9975-71-104-3.
 3. Bragaru T., Marcauțan D. Personal learning environment – Platformă de e-instruire centrată pe cursant. Rezumatele comunicărilor conf. științifice „Politici europene de cercetare și inovare: cooperare, idei, oameni și capacități”. – Chișinău, USM, 2011.-pp.106-107, ISSN 978-9975-71-104-3
 4. Bragaru T., Prohorov V. Generarea monitorizată a testelor în Moodle. Rezumatele comunicărilor conf. științifice „Politici europene de cercetare și inovare: cooperare, idei, oameni și capacități”. – Chișinău, USM, 2011. –pp.108-109, ISSN 978-9975-71-104-3
 5. Bragaru T., Todorov V. Integrarea sistemelor adaptive de instruire cu sisteme de management al conținutului educațional și al instruirii ISSN 978-9975-71-104-3. Rezumatele comunicărilor conf. științifice „Politici europene de cercetare și inovare: cooperare, idei, oameni și capacități”. – Chișinău, USM, 2011 -pp.110-115, ISSN 978-9975-71-104-3
 6. Bragaru T., Efros I. Căpățână Gh. Produse program pentru eLearning. Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice „Dezvoltarea cercetării științifice, promovarea și cultivarea creativității și a inovării în procesul instruirii academice” , – Chișinău, CEP USM, 5 mai 2010. - pp.121-122
 7. Bragaru T., Комаров Ю., Краснова Л. Диалоговая система накопления и обработки данных “КОМПЛЕКС”. Тезисы республиканской научно-практической конференции “Применение ЭММ и ВТ в планировании и управлении народным хозяйством МССР”, г. Кишинев, 1988.
 8. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S. Tehnologii moderne de realizare a sistemelor informatice. Rezumatele comunicărilor științifice a Conferinței naționale de cibernetică, ediția a VI. – București, 1994. -p.54
 9. Strategii de programare a complexului “FIX” Rezumatele comunicărilor științifice a Conferinței naționale de cibernetică, ediția a VI. – București, 1994.-p.56
 10. Bragaru T., Goncearenco A. Pereteatcu S. Sibirschi V. Automatizarea biroticii procesului de instruire. Rezumatele comunicărilor științifice a Conferinței naționale de cibernetică, ediția a VI.– București, 1994.-pp.70-71
 11. Bragaru T., Bejan Gh. Informatizarea învățământului - puntea de trecere la o societate informatizată. Rezumatele comunicărilor științifice a Conferinței naționale de cibernetică, ediția a VI. – București, 1994. -p.93
 12. Брагару Ф., Кравцов В. Автоматизация процедур оперативного планирования и управления инструментальным производством. Тезисы республиканской конференции “Управляющие мини- и микроЭВМ и их применение в народном хозяйстве”, МССР, г. Кишинев, 1984

Articole în reviste și culegeri recenzate de circulație internațională

 1. Bragaru T., Beldiga M., Căpățână Gh. Generatoare inteligente orientate pe familii de probleme decizionale pentru e-Learning. Revista Română de Informatică și Automatică, 2013, vol. 23, nr. 2, pp. 41-56, ISSN: 1220-1758 

Articole în reviste și culegeri naționale recenzate

 1. Briceag, V., Bragaru,T. Evaluarea riscului securităţii cibernetice/  Economica Nr. 1(115)/2021/ISSN 1810-9136, (pp.123-139), https://ase.md/files/publicatii/economica/ec_2021_1.pdf/ 1,91.
 2. Bergman R., Bragaru T. Standarde și modele de calitate software. Revistă ştiinţifico-didactică ECONOMICA, nr.2 (108), Chişinău: ASEM, iunie 2019, pp. 118-132, ISSN 1810-9136.
 3. Bragaru T., Briceag V., Malcoci V., Galaicu V. Securitatea informației vis-a-vis de securitatea informațională. In: Studia Universitatis Moldaviae, 2(121), 2019. Seria „Ştiinţe exacte şi economice”, , CEP USM, 2019, pp.38-47, ISSN: 1857-2073
 4. Zorea P. Paladi Fl., Bragaru T. Prediction of perceived image quality by mobile devices users. In: Moldavian Journal of the Physical Sciences, Vol. 17, Nr.3-4, 2018., pp. 217-227. ISSN 1810-648X, E-ISSN 2537-6365.
 5. Bragaru T. , Malcoci V., Galaicu V. Securitatea rețelelor informatice. Studia Universitatis Moldaviae, 2017, nr.8(98), Seria „Științe exacte și economice”.-pp 166-179. ISSN 1857-2073
 6. Bragaru T., Cîrciumaru I., Colin T. Instrumente pentru dezvoltarea resurselor educaționale multimedia. Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Științe exacte și economice”, CEP USM, 2015, nr.7(87), pp. 98-108, ISSN: 1857-2073
 7. Bragaru T. Planificarea și specificarea colecțiilor de itemi și bateriilor de teste. Studia Universitatis, Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, 2012, nr.9(59) seria “Științe ale educației”, -Chișinău, CEP USM, 2012. -pp. 160-171, ISSN 1857-2103
 8. Bragaru T. Punctarea și calculul scorului itemilor testelor de autor. Studia Universitatis, Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, 2012, nr.9(59) seria “Științe ale educației”, -Chișinău, CEP USM, 2012. -pp. 172-182, ISSN 1857-2103
 9. Bragaru T., Marcauțan D. Noua pedagogie oferită de Web 2.0. Studia Universitatis, seria “Științe ale educației”, Nr.5(45). – Chișinău, CEP USM, 2011. -pp.123-129, ISSN 1857-2103
 10. Bragaru T., Baron Gh. Lungu A. Pregătirea itemilor în MS Word și importarea în Moodle. Studia Universitatis, seria “Matematică, Informatică, Fizică, Economie”, Nr.2(32). – Chișinău, CEP USM, 2010. pg.87-92, ISSN 1857-2073
 11. Bragaru T., Lungu A., Ghermanschi V., Baron Gh. Încărcarea automată a glosarelor în S.I. Moodle. Studia Universitatis, seria “Matematică, Informatică, Economie”. – Chișinău, CEP USM, 2009. Nr.2(22). -pp.30-34, ISSN 1857-2073
 12. Bragaru T., Lungu A., Ghermanschi V., Baron Gh. Ghid practic al autorului de teste în Moodle. Studia Universitatis, seria “Matematică, Informatică, Economie”. – Chișinău, CEP USM, 2009. Nr.7(27). -pp.71-75, ISSN 1857-2073
 13. Bragaru T., Bragaru N. Noua economie în societățile moderne. Științe agricole. Revista științifică a Universității Agrare din Moldova, nr.1(2008). – Chișinău, UAM, 2008. -pp.73-79, ISSN 1857-003
 14. Bragaru T. Învățământ electronic deschis la distanță: repere de organizare și funcționare. Studia Universitatis, Științe exacte și economice. –Chișinău, CEP USM, 2007.-pp.85-90, ISSN 1857-2073
 15. Bragaru T. Factori de succes a integrării și valorificării TI&C în educație. Studia Universitatis, Științe exacte și economice. – Chișinău, CEP USM, 2007 -pp.91-95, ISSN 1857-2073
 16. Bragaru T. Studiul informatic universitar: între tendințe de diversificare și necesități de unificare. Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, seria “Științe fizico-matematice” – Chișinău, CEP USM, 2006. - pp.127-130, ISSN1811-2641
 17. Bragaru T. E-testing: veriga principală a procesului modern de instruire. Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova, seria “Științe fizico-matematice” – Chișinău, CEP USM, 2006. - pp.131-134, ISSN1811-2641
 18. Bragaru T. Orientări strategice în instruirea informatică. Conferința corpului didactico – științific “Bilanțul activității științifice a USM în anii 2000-2002” . – Chișinău, 2003. -pp.218-219
 19. Bragaru T. Privind unele căi de eficientizare a informatizării învățământului universitar. Conferința corpului didactico - științific “Bilanțul activității științifice a USM în anii 2000-2002”. – Chișinău, 2003.- pp.220-221
 20. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S., Sibirschi V. Conducerea integrală automatizată a procesului de instruire. Buletin informativ N 5 în limbile româna și rusă. Institutul de cercetări științifice în domeniul informației tehnico-economice (I.C.Ș.I.T.E.). –Chișinău, 1994. -6p.
 21. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S., Sibirschi V. Mediu utilizator de dezvoltare a aplicațiilor BD. Buletin informativ N 6 în limbile româna și rusă. Institutul de cercetări științifice în domeniul informației tehnico-economice (I.C.Ș.I.T.E.). –Chișinău, 1994. -6 p.
 22. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S. Un nou mod de programare sub FoxPro – FIX. CIBER Nr. 10 (12) 1994, Chișinău, 1994. -pp 21-26
 23. Bragaru T., Bejan Gh., Goncearenco A., Pereteatcu S. Informatizarea integrală a procesului de admitere în instituțiile de învățământ . Buletin informativ Nr. 4 în limbile română și rusă, I.C.Ș.I.T.E. – Chișinău, 1993. -6 p

Manuale/suporturi de curs

 1. Bragaru, T. Dezvoltarea și implementarea sistemului de management al securității informației (în baza ISO/IEC 27001). Ghidul participantului și suport de curs pentru instruirea tradițională, online și/sau la distanță.        Complet de Resurse Educaționale Digitale (CRED). – Chișinău, Tipogr „Foxtrot”, 2021. -113 p. , ISBN 978-9975-89-204-9
 2. Bragaru, T. Auditul sistemului de management al securității informației. Complet de Resurse Educaționale Digitale (CRED).  Chișinău, Tipogr „Foxtrot”, 2021.  – 110 p., ISBN 978-9975-89-203-2
 3. Bragaru T. Rețele de calculatoare. – Chișinău, CEP USM, 2015, 440 p., ISBN 978-9975-71-668-0
 4. Bragaru T., Crăciun I. Rețele de calculatoare. Îndrumar pentru lucrări practice. –Chișinău, CEP USM, 2014, 147 p., ISBN 978-9975-70-971-2
 5. Bragaru T., Crăciun I. Компьютерные сети. Руководство к практическим работам.– Кишинёв, CEP USM, 2014 -146 стр., ISBN 978-9975-71-532-4
 6. Bragaru T., Baban T. MS Word în 7 lecții. Curs de instruire la distanță. – Chișinău, CEP USM, 2010, -147 p., ISBN 978-9975-70-941-5
 7. Bragaru T. Rețele fără fir. Complex educațional metodic informatic (iCEM). Pentru instruirea la distanță.– Chișinău, CEP USM, 2010. -347 p., ISBN 978-9975-70-971-2
 8. Bragaru T. Management informațional. Complex educațional metodic informatic (iCEM). Pentru instruirea la distanță. – Chișinău, CEP USM, 2010. -350 p., ISBN 978-9975-70-984-2
 9. Bragaru T. e-AFACERI. Complex educațional metodic informatic (iCEM). Pentru instruirea la distanță.– Chișinău, CEP USM, 2009,- 290 p. ISBN 978-9975-70-902-6 .
 10. Bragaru T., Căpățână Gh., Crăciun I. et al. Învățământ la distanță: concept și terminologie. Ghid de inițiere. – Chișinău, CEP USM, 200 -101p., ISBN 978-9975-70-764-0
 11. Bragaru T., Bulat E., Crăciun I. Dezvoltarea sistemelor informatice: suport de curs. – Chișinău, CEP USM, 2005. -427 p., ISBN 9975-70-467-0
 12. Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V. Основы компьютерных сетей.– Chișinău, CEP USM, 2004. -144 p.
 13. Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V. HTML в примерах. Методические указания. – Chișinău, CEP USM, 2003. -103 p., ISBN-9975-70-13-2
 14. Bragaru T., Sibirschi T., Sibirschi V. Explorarea HTML. Indicații metodice. – Chișinău, CEP USM, 2002. -118 p, ISBN-9975-70-13-2
 15. Sistem automatizat de ţinere a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare nominative “REGINA”. Manual de utilizare al produsului-program certificat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a Republicii Moldova nr. 6 din 27.12.2001. – Chişinău, 2001, -88 p.
 16. Bragaru T., Pereteatcu S., Sibirschi V., Socol V. FoxPro - Система управления баз данных. Краткий курс (для студентов), Типография АН РМ. – Кишинев, ул. П.Мовилэ, 8б, 1997. -95 p.
 17. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S. Lucru interactiv în SGBD Fox Pro. Ghid de inițiere. – Chișinău, Tipografia ASEM, 1994. -68 p.

Alte lucrări metodico-didactice  

 1. Bragaru T., Arnaut V. Dezvoltarea resurselor educaționale digitale: Cadru metodologic. Chișinău, CEP USM, 2017, 129 p. SBN 978-9975-71-932-2
 2. Bragaru T., Cîrhană V., Crăciun I. Dezvoltarea resurselor informatice pentru instruirea la distanță. Metodologie.– Chișinău, CEP USM, 2009. -36p., ISBN 978-9975-70-835-7
 3. Bragaru T., Cîrhană V., Crăciun I. Testarea asistată de calculator. Metodologie. –Chișinău, CEP USM, 2009. -40p., ISBN 978-9975-70-831-9.
 4. Bragaru T., Grigorcea V. Ghidul cursantului din învățământul on-line. Chișinău, CEP USM, 2009. -23p.
 5. Bragaru T., Căpățână Gh., Teze de master, de licență și anuale. Indicații metodice. Chișinău, CEP USM, 2006. - 40 p.
 6. Bragaru T., Costaș I. Leahu T., Zacon T. Proiectarea sistemelor informatice. Metodica elaborării proiectelor de diplomă (indicații metodice). – Chișinău, A.S.E.M, 1995. - 68p.
 7. Bragaru T. Microsoft Office –97 для начинающих Краткий курс по использованию MS Word и MS Excel (для студентов и пользователей). – Кишинев, APFM „Moldova Trust”, 1999. -58 p.
 8. Bragaru T. Turbo Buhgalter - Основы работы Краткие указания по использованию ТБ-6 (для бухгалтеров-операторов). – Кишинев, APFM „Moldova Trust”, 1999. -47 p.
 9. Bragaru T., andreev T. Utilizarea calculatoarelor IBM PC în conducerea procesului de studii. Ghid de inițiere. – Chișinău, Tipografia ASEM, 1994. - 46 p.
 10. Bragaru T., Grabarovschi L. Sisteme automatizate de prelucrare a informației economice. Sarcini de control și indicații metodice, A.S.E.M. – Chișinău,1993. -30 p.
 11. Bragaru T., Bejan Gh. Gâdilica F. Caisîn S. Контрольные задания и методические указания по их выполнению по курсу “Экономическая информатика и ВТ”. Кишинев: Молдавский Госуниверситет, 1990 г.-58 p

Alte publicații

 1. Bragaru T. Eficientizarea evaluării și auto evaluării pe platforma Moodle. Școala de vară „Informatica la castel” 29 august – 3 septembrie 2011 http://blog.cman-home.com/2011/08/informatica-la-castel-29-august-03-septembrie-2011-macea-arad/
 2. Bragaru T. Studii pentru oricine, de oriunde și oricând. Ziarul Universitatea de Stat din Moldova, 24 noiembrie 2009, nr 4(104)
 3. Bragaru T. USM – Învățământul la distanță. Ziarul Universitatea de Stat din Moldova, 26 februarie 2008, nr.7(85)
 4. Bragaru T. Profitați de-o instruire inteligentă și eficientă. Ziarul Universitatea de Stat din Moldova, 24 iunie 2008, nr.11(89)
Altele

Produse informatice elaborate și implementate sub conducerea și cu participarea directă ca executor responsabil

 1. Bragaru T., Goncearenco A., Prudivus V. Sistem automatizat de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare nominative “REGINA”, certificat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a Republicii Moldova nr. 6 din 27.12.2001
 2. Bragaru T., Backa Gh., Goncearenco A. Registrul Hârtiilor de valoare RHV -2.01, 1997
 3. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S. Abiturient-Micro (1991-1994)
 4. Bragaru T., Goncearenco A., Pereteatcu S., Andreev T. Conducerea Integrală Automatizată a Procesului de Instruire” (1993-1995)
 5. Bragaru T. et al. Автоматизирванная Система Управления инструментальным Хозяйством (АСУ-ИНХ) (1981-1985)

Distincții

 1. Spor de performanță, 2019-220
 2. Distincți în ordinea cronologică obținute în 2018 pe produsul cu drept de autor și drepturi conexe nr 5996 din 30.05.2018, Beldiga M., Beldiga Al., Bragaru T., Căpăţână Gh. „Sistem suport inteligent orientat pe familii de probleme decizionale”
 • Diploma de Excelență și Medalia de Aur, acordată de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, la Salonul Internațional de Inventică „Cadet INOVA’18”, 19-21 Aprilie 2018, Sibiu, România.
 • Diploma de Exelenţă, acordată de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară a Banatului „Regele Mihai al României” din Timişoara la Salonul Internațional de Inventică „Cadet INOVA’18”, 19-21 Aprilie 2018, Sibiu, România.
 • Diploma of Excellence and Bronz Medal, Awarded by the Technical University Cluj-Napoca, Romania at the 2nd edition of 16 International Fair of Innovation and Creative Education ICE-USV 2018, Suceava, 7-9 June 2018.
 • Medalie de Argint, la Târgul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret, ICE-USV (Innovation and Creative Education), Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava - Ediţia II, 07-09 Iunie 2018. Denumirea proiectului înscris: Sistem suport inteligent de eLearning orientat pe familii de probleme decizionale.
 • Medalie de Aur și Diplomă de Excelență, la a 22-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Invenţii „Inventica 2018”, organizată de către Institutul Naţional de Inventică Iaşi de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 27-29 iunie 2018, Iaşi, România.
 • Silver Medal Certificate, exhibited at the 3rd Istanbul International Invention Fair - ISIF'18 in Istambul, Turkey, 27th-29th September 2018.
 1. Diploma U.S.M. pentru activitate prodigioasă, a 70-a aniversare a U.S.M., 2016
 2. Premiul Gradație de merit, 2014
 3. Medalia U.S.M. 60 de ani de la naștere, 2013
 4. Premiul Gradație de merit, 2012
 5. Medalia U.S.M. a 60-a aniversare U.S.M., 2006