FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Ungureanu Valeriu


Prenume
Valeriu
Nume
Ungureanu
Grad ştiinţific
doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
conferențiar universitar
Departament
Departamentul de Informatică
Studii

 

 • 1992, doctor în științe (Cibernetică Matematică), Institutul de Matematică al Academiei de Științe a Republicii Belarus, Minsk,  Certificat al Comisiei Superioare al Consiliului de Miniștri al URSS, Teza “Algoritmi de Optimizare Bazați pe Proprietăți de Incluziune a Mulțimilor Poliedrale”;
 • 1988-1991, doctorat, Institutul de Matematică și Informatică, Academia de Științe a Moldovei;
 • 1985-1986, stagiu, Universitatea de Stat M. Lomonosov din Moscova;
 • 1976-1981, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Cibernetică, specialitatea matematică aplicată, diplomă de studii superioare

 

Experiența profesională

 

 • 2021 - prezent, decan al Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea de Stat din Moldova;
 • 2021, șef al Laboratorului de Inteligență Artificială și Realitatea Virtuală & Augmentată, USM;
 • 2018-2021, șef al Departamentului de Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, USM;
 • 2016 - prezent, conferențiar universitar, Departamentul de Informatică, USM;
 • 2016 - prezent, șef al Centrului Wolfram Moldova, USM;
 • 2015-2016, conferențiar universitar, Departamentul de Matematică, USM;
 • 2000-2015, conferențiar universitar, Departamentul de Matematică Aplicată, USM;
 • 2001-2002, prodecan al Facultății de Matematică și Informatică, USM;
 • 1999-2000, șef al Departamentului de Științe Fizice, Matematice și Tehnice al Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova;
 • 1994-1999, colaborator științific superior, Institutul de Matematică, Moldavian Academy of Sciences;
 • 1991-1999, lector universitar (cumul extern), Academia de Studii Economice din Moldova;
 • 1988-1991, doctorat prin corespondență, Institutul de Matematică cu Centru de Calcul, Academia de Științe a Moldovei;
 • 1986-1994, colaborator științific inferior, Institutul de Matematică și Informatică, Academia de Științe a Moldovei;
 • 1985-1986, stagiu, Universitatea de Stat M. Lomonosov din Moscova;
 • 1982-1985, inginer-programator superior, Institutul de Matematică, Academia de Științe a Moldovei;
 • 1981-1982, inginer-programator, Institutul de Matematică, Academia de Științe a Moldovei;

 

Activitatea didactică

 

Cursuri predate în cadrul Universității de Stat din Moldova

 • Metode de optimizare;
 • Analiză convexă și optimizare;
 • Calcul Variațional;
 • Control optimal;
 • Programare liniară în numere întregi;
 • Optimizare combinatorie;
 • Optimizare globală;
 • Teoria jocurilor;
 • Teoria jocurilor experimentale;
 • Cercetări operaționale;
 • Sisteme de algebră computațională;
 • Wolfram Mathematica;
 • Modelare & Simulare;
 • Modele socio-economice și teoria jocurilor;
 • Programarea funcțională;
 • Animația Web: Adobe Flash;
 • Tehnologii informaționale și de comunicare (TIC);
 • Sisteme orientate pe cercetare: Wolfram Mathematica;
 • Fundamentele programării (C, C++);
 • Teoria probabilităților în finanțe: ghid matematic în formula Black-Scholes;
 • Paradigme de programare.

 

Cursuri predate la Academia de Studii Economice din Moldova

 • Matematica superioară;
 • Modele și metode economico - matematice;
 • Teoria probabilităților și statistica matematică;
 • Analiza matematică.

 

Activitatea științifică

 

Domenii de interes științific

 • Teoria optimizării;
 • Teoria jocurilor;
 • Calcul variațional și control optimal;
 • Cercetări operaționale;
 • Informatică;
 • Sisteme de calcul performant;
 • Limbajul Wolfram;
 • Paradigme de programare.

 

Experiență profesională

 • Publicații științifice - peste 125;
 • Prezentări la conferințe științifice: mai mult de 52, în: SUA, Rusia, Belarus, Ucraina, Lituania, România, Serbia, Spania, Italia, Franța, Elveția, India, Polonia, Moldova;
 • Monografie:

          Pareto-Nash-Stackelberg Game and Control Theory, Springer International  Publishing, 2018, XXI + 343 pp.

 • Manuale:
 1. Programarea matematică, Chisinau, USM, 2001, 344 p.
 2. Cercetări operaționale, Chisinau, CEP USM, 2004, 296 p. (co-autor M. Sagaidac)
 3. Animația Web, Chisinau, CEP USM, 2011, 178 p.

 

Altele

 

Fellowships/Awards/Nominations/Mobility

 • 2019, Premiul C. Sibirschi al Academiei de Științei a Moldovei;
 • 2019, Mobilitate didactică Erasmus+, Keele University, Great Britain;
 • 2018, Diplomă a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
 • 2017, Mobilitate didactică Erasmus+ Staff, Bialystok University of Technology, Poland;
 • 2014, DAAD Scholarship, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania;
 • 2013, Participation Grant for the EURO | INFORMS 26TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH, ROME, Sapienza Universita di Roma, 1-4 JULY, 2013
 • 2012, DAAD Scholarship, University of Novi Sad, Serbia;
 • 2012, Participation Grant for 25TH EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATION RESEARCH, 8-11 July 2012, Vilnius, Lithuania;
 • 2008, Tuition fees waiving (2500$) at the Advanced Mathematica Summer School 2008, July 6-18, 2008, Champaign, Illinois, Wolfram Research, Inc.;
 • 2007, Award #ETGP-1130 of the Moldovan Research and Development Association and U.S. Civilian Research Development Foundation for the Independent States of the Former Soviet Union;
 • 2007, ICIAM07 Organizing Committee financial supports grant to attend congress (Zurich);
 • 2007, CODE 2007 Organizing Committee financial supports grant to attend conference (Paris);
 • 2006, 2007, SING2 (Foggia), SING3 (Madrid) Registration Fee Grants
 • 2006-2008, Award CERIM-1006-06 (along with other colleagues) for equipment (cluster) support of the Moldovan Research and Development Association and U.S. Civilian Research Development Foundation for the Independent States of the Former Soviet Union;
 • 2004, Award of the Moldova State University for the best textbook “Mathematical Programming” (the natural science contest winner);
 • 1999-2000, Soros Foundation Grants;