FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Приоритетные направления исследований

Direcţia prioritară "Suport matematic la soluţionarea problemelor complexe ale ţării":

 1. Sisteme algebrice şi ecuaţii diferenţiale pentru aplicaţii în criptografie, biologie, ecologie, energetică.
 2. Modelarea matematică a proceselor dinamice deterministe şi stocastice ca suport pentru dezvoltarea societăţii.
 3. Metode matematice şi de calcul performant pentru utilizare în cercetările ştiinţifice şi în învăţămîntul inovaţional, algoritmi numerici avansaţi şi tehnologii pe supercalculatoare.
 4. Structuri topologico-algebrice şi aplicaţii în analiză, teoria automatelor şi modelarea economică.
 5. Studii fundamentale în geometria discretă, control optimal şi sisteme de evoluţie cu aspecte practice pentru cuasicristale.

Direcţia prioritară "Sisteme şi tehnologii informaţionale":

 1. Cercetări pentru tehnologii avansate şi de perspectivă (calcule distribuite: metode, instrumente, medii de execuţie a aplicaţiilor; calcule moleculare).
 2. Sisteme informatice de gestiune a activităţii economice.
 3. Sisteme informatice pentru managementul activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare.
 4. Instrumente informatice pentru reţele colaborative şi comunităţi virtuale.
 5. Elaborarea sistemelor inteligente cu impact asupra serviciilor oferite cetăţeanului în societatea informaţională.
 6. Securitatea informaţională.

Seminare științifice de profil.

Profilul: 111. Matematică pură;

Specialitatea: 111.01. Analiză matematică; 111.02 Ecuaţii diferenţiale

 1. Preşedinte: Neagu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 2. Vicepreşedinte: Perjan Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 3. Secretar ştiinţific: Rusu Galina, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 4. Vulpe Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, m.c.
 5. Glavan Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
 6. Popa Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 7. Şubă Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 8. Baltag Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
 9. Braicov Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar        
 10. Calin Iurie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar      
 11. Cozma Dumitru, doctor habilitat  în ştiinţe matematice, conferenţiar universitar
 12. Driuma Valerii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 13. Guțu Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
 14. Puţuntică Vitalie, doctor în ştiinţe fizico-matematice      
 15. Dovbuş Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
 16. Ciobanu Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 17. Rusu Gheorghe, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 18. Semenţul Arcadie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 19. Taragan Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

 

Profilul: 112. Matematică aplicată; 232. Calculatoare şi tehnologii informaţionale

Specialitatea: 112.01. MATEMATICA DE CALCUL; 112.03. CIBERNETICĂ MATEMATICĂ ȘI CERCETĂRI OPERAȚIONALE

 1. Preşedinte: Cataranciuc Sergiu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar
 2. Vicepreşedinte: Pațiuc Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 3. Secretar ştiinţific: Rîbacova Galina, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 4. Mișcoi Gheorghe, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician
 5. Lozovanu Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar
 6. Solomon Dumitru, doctor habilitat în științe tehnice, conferenţiar universitar
 7. Benderschi Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 8. Capcelea Titu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 9. Godonoagă Anatol, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 10. Hâncu Boris, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 11. Niculiță Angela, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 12. Novac Ludmila, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 13. Poștaru Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 14. Prisacaru Anatolie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 15. Secrieru Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 16. Seiciuc Vladislav, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 17. Tkacenko Alexandra, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar
 18. Topală Oleg, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 19. Ungureanu Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 20. Zgureanu Aureliu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

 

Profilul: 121. Informatică teoretică; 122. Informatică aplicată; 232.Calculatoare şi tehnologii informaţionale;

Specialitatea: 121.03 Programarea calculatoarelor; 122.03 Modelare, metode matematice, produse program; 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale

 1. Preşedinte: Căpăţână Gheorghe, doctor în științe tehnice, profesor universitar
 2. Vicepreşedinte: Paladi Florentin, doctor habilitat în științe fizico-matematice, conferențiar universitar
 3. Secretar ştiinţific: Beldiga Maria, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 4. Arnaut Vsevolod, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferențiar universitar
 5. Andrieș Ion, doctor în științe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 6. Beşliu Victor, doctor în informatică, conferenţiar universitar
 7. Bragaru Tudor, doctor în economie, conferențiar universitar
 8. Cerbu Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 9. Ciubotaru Constantin, doctor în informatică, conferențiar universitar
 10. Ciubotaru Tudor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 11. Costaş Ilie, doctor habilitat în informatică, profesor universitar
 12. Guţuleac Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar
 13. Objelean Nicolae, doctor în tehnică, conferenţiar universitar
 14. Perju Veaceslav, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar
 15. Pereteatcu Sergiu, doctor în tehnică, conferenţiar universitar
 16. Prepeliţă Aurelia, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar
 17. Seiciuc Eleonora, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

 

Conferințe.

Începând cu anul 2008 Facultatea de Matematică și Informatică a fost gazda a șase ediții ale Conferinței Internaționale Mathematics & IT Research and Education. Conferinţa îşi propune convocarea specialiştilor în matematică şi informatică pentru prezentarea noilor realizări ştiinţifice în aceste domenii, pentru analize şi aprecieri ale gradului de integrare a cercetării în învăţământul superior, de implicare a tinerelor talente în cercetare.

Secţii:

1. Algebră, geometrie şi topologie

2. Analiză matematică, ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice

3. Matematică Aplicată

4. Informatică şi TI

5. Didactică.

Site:   http://cecmi.usm.md/mitre/

 

Proiecte.

Proiectele instituţionale de cercetare

11.817.08.41F,  „Studii fundamentale ale structurilor algebrice, geometrice si de evoluţie cu aplicaţii in domenii de nanostructuri şi de control”. Termenul executării:  2011-2014.

Finanţare 2011-2014: 867,0  mii lei, cofinanţare USM: 170, 0 mii lei.

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. N. Jităraşu.

Echipa de cercetare:

Jitaraşu Nicolae, dr hab., cercet. şt. principal al proiectului,

Ciocanu Gheoorghe, dr hab., cercet. şt. coordonator,

Perjan Andrei, dr hab., cercet. şt. coordonator,

Ceban David, dr hab., cercet. şt. coordonator,

Glavan Vasile, dr hab., cercet. şt. coordonator,

Neagu Vasile, dr hab., cercet. şt. coordonator,

Palistrant Alexandr, dr hab., cercet. şt. coordonator,

Lungu Alexandru, dr hab., cercet. şt. coordonator,

Zamorzaeva Elizaveta, doctor, cercet. şt. superior , 

Damian Florin, doctor, cercet. şt. superior,

Guţu Valeriu, doctor, cercet. şt. superior,

Sîrbu Parascovia, doctor, cercet. şt. superior,

Rusu Galina, doctor, cercet. şt. stagiar,

Roşca Marina, doctor, cercet. şt. stagiar.

Larionova Inga, masterand, matematician cat.II,

Ceban Dina, masterand, matematician cat.II.

Capcelea Titu, Cerc. şt. superior

 

11.817.08.47A,  „Modele matematice şi metode de soluţionare a problemelor de optimizare şi analiză numerică cu aplicaţii”. Termenul executării:  2011-2014.

Finanţare 2011-2014: 818,0 mii lei, cofinanţare USM 143,0 mii lei.

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. P. Soltan, academician AŞM.

Echipa de cercetare:

Băţ Ion, cerc. șt. stagiar

Bulat M., cerc. şt. super.

Bulat M., cerc. şt. super.

Capcelea Maria, cerc. ştiinţific

Capcelea Titu, cerc. şt. super.

Cataranciuc Emil, cerc.şt. stagiar

Cataranciuc S., Cercet.şt. coord.

Creţu Arina, Cerc.şt. stag.

Grigoriu N., Cerc.şt. stag.

Hâncu Boris, cerc. şt. super.

Istrati V., cerc. şt-c stagiar

Lazari Alexandru, cerc. şt. stagiar

Leahu A., cerc. şt. super.

Novac L., cerc. şt. super.

Paţiuc V., cerc. şt. super.

Popa Mariana, cerc. ştiinţific

Poştaru A., cerc. şt. super.

Râbacova G., cerc. şt. super.

Secrieru I., cerc. şt. super.

Soltan Petru, Cercet.şt. principal

Tkacenko Alexandra, cerc. şt. super.

Topală Oleg, cerc. şt. super.

Ţurcanu Călin, cerc.şt. stagiar

Ungureanu Valeriu, cerc. şt. super.

Zgureanu A., cerc. şt. super.

Zgureanu V., cerc. şt. super.

 

11.817.08.49A,  „Metodologii şi tehnologii moderne ale produselor software (PS)”. Termenul executării:  2011-2014.

Finanţare: 618,3  mii lei, cofinanţare USM: 28,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. A. Andrieş

Echipa de cercetare:

Magariu Nicolae, cercet.şt.coord.

Andrieş Ion, c. şt. coord.

Objelean Nicolae, c. şt. sup

Arnaut Vsevolod, c. şt. sup

Nigreţcaia-Croitor Liudmila, c.şt.

Croitor Mihail, c.şt.

Socolova Ana, c.şt.

Grigorcea Viorel, c.şt.

Pereteatcu Alexandru, c.şt.

Balaban Dorin, c.şt.

Drahnea Sergiu, ing. progr. c. 1

Pleşca Natalia, c.şt. stag

Buzatu Radu, tehn. c. 1

Mandric Igor, tehn. c. 1

 

15.817.02.26F "Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie". Termenul executării:  2015-2018.

Finanţare în 2015:  257,0  mii lei, cofinanţare USM: 30,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. A. Perjan,

Executorii proiectului:

Perjan Andrei, dr. hab. şt. fiz.-matem. cerc. şt. princ.

Ceban David, dr. hab. şt. fiz.-matem. cerc. şt. princ.

Ciocanu Gheorghe, dr. hab. şt. fiz.-matem. cerc. şt. princ.

Glavan Vasile, dr. hab. şt. fiz.-matem. cerc. şt. princ.

Lungu Alexandru, dr. hab. şt. fiz.-matem. cerc. şt. coord.

Neagu Vasile, dr. hab. şt. fiz.-matem. cerc. şt. coord.

Damian Florin, dr. şt. fiz.-matem. cerc. şt. sup.

Guţu Valeriu, dr. şt. fiz.-matem. cerc. şt. sup.

Rusu Galina, dr. şt. fiz.-matem. cerc. şt. sup.

Sîrbu Parascovia, dr. şt. fiz.-matem. cerc. şt. sup.

Zamorzaeva Elizaveta, dr. şt. fiz.-matem. cerc. şt. sup.

Ceban Dina, cerc. stag.

Larionova-Cojocaru Inga, cerc. stag.

Grecu Ion, cerc. stag.

Mogoreanu Serghei, Ing. Cat II

Tcaci Ianna, Ing. Cat II

 

15.817.02.37A: „Modele matematice şi calcul performant în soluţionarea problemelor cu caracter aplicativ”. Termenul executării:  2015-2018.

Finanţare în 2015:  245,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. S.Cataranciuc.

Executorii proiectului:

Cataranciuc Sergiu, cond. Proiect, cercet. şt-c  coordonator

Soltan Petru, cercet. şt-c  principal

Hâncu Boris, cerc. şt. superior

Paţiuc Vladimir, cerc. şt. superior

Râbacova Galina, cerc. şt. superior

Ungureanu Valeriu, cerc. şt. superior

Tkacenko Alexandra, cerc. şt. superior

Cataranciuc Emil, cerc. şt. stagiar

Ţurcanu Călin, cerc. şt. stagiar

Grigoriu Nicolae, cerc. şt. stagiar

Bodnariuc Gabriel, cerc. şt. stagiar

Macoveiciuc Elisei, cerc. şt. stagiar

 

15.817.02.38A "Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare". Termenul executării:  2015-2018.

Finanţare în 2015:  176,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. Gh. Căpăţâna.

Executorii proiectului:

Căpăţână Gheorghe, cerc.şt.coord.

Andrieş Ion, cerc.şt.coord.

Arnaut Vsevolod, cerc.şt.sup.

Bragaru Tudor, cerc.şt.sup.

Beldiga Maria, cerc.şt.

Croitor Mihail, cerc.şt.

Negreţcaia-Croitor Liudmila, cerc.şt.

Butnaru Mariana, cerc.şt.stag.

Pleşca Natalia, cerc.şt.stag.

Grigorcea Viorel, cerc.şt.stag.

Popov Alexandru, cerc.şt.stag.

Cîrciumaru Ilie, tehn.c.II

Colin Timofei, tehn.c.II

Laur Eduard, tehn.c.II

 

Proiecte din cadrul programelor de stat

10.839.08.02F Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale”

Finanţare: 100,0  mii lei (2011), cofinanţare USM: 25,0  mii lei.

Termenul executării: 2010-2011;

Conducătorul - d.h.ş.f.m. A.Perjan

Executorii proiectului:  

Perjan Andrei, conducător de proiect;

Jitaraşu Nicolae, cercet. şt. coord.;

Glavan Vasile, cercet. şt. coord.;

Ceban David, cercet. şt. coord.;

Guţu Valeriu, cercet. şt. super.;

Damian Florin, cercet. şt. super.;

Rusu Galina, cercet. şt. stagiar;

Matveev Olga, cercet. şt. stagiar;

Prohin Margarita, ing.coord.

 

10.839.08.05F „Modele matematice moderne şi aplicarea acestora la soluţionarea problemelor de optimizare discretă cu caracter aplicativ”

Finanţare: 100,0  mii lei (2011), cofinanţare USM: 25,0  mii lei.

Termenul executării: 2010-2011;

Conducătorul - d.h.ş.f.m. P.Soltan

Executorii proiectului:  

Soltan Petru, dr. hab., academician, laureat al premiului de stat – conducator st-c de proiect

Cataranciuc Sergiu, dr., conf. univ., laureat al premiului de stat – cercetător şt-c coordinator

Ciocanu Gheorghe, dr. hab., prof. univ. - conducător de program

Poştaru Andrei, doctor, conf. univ. - cerc. st-c superior

Topală Oleg, doctor, conf. univ.- cerc. st-c superior

Benderschi Olga, doctor, lector universitar superior - cercetător ştiinţific

Ţurcanu Călin, doctorand - cerc. şt-c stagiar

 

12.839.08.06F,  „Studiul asimptotic al sistemelor dinamice de evoluţie”

Termenul executării:  2012-2014.

Finanţare: 140,0  mii lei, cofinanţare USM: 30,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. A. Perjan.

Echipa de cercetare:

Perjan Andrei, cercetător ştiinţific principal

Ceban David, cercetător  ştiinţific coordinator

Glavan Vasile,  cercetător  ştiinţific coordinator

Jitaraşu Nicolae, cercetător  ştiinţific coordinator

Guţu Valeriu,  cercetător  ştiinţific superior

Matveeva Olga, cercetător  ştiinţific stagiar 

Cracan Vitalie, cercetător  ştiinţific stagiar 

Russu Andrian, tehnician categoria I

Mogoreanu Serghei, Tehnician cat.I

 

12.839.08.07F  „ Sisteme algebrice şi geometrie discretă, aspecte teoretice şi aplicative”

Termenul executării:  2012-2014.

Finanţare: 200,0  mii lei, cofinanţare USM: 46,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. Ciocanu.

Echipa de cercetare:

Ciocanu Gheorghe, director

Palistrant Alexandru, cerc. st. coord.

Caşu Alexei, cerc. st. coord.

Lungu Alexandru, cerc. st. coord.

Damian Florin,  cerc. st. coord.

Zamorzaeva Elizaveta, cerc. st. sup.

Sirbu Parascovia,  cerc. st. sup.

Roşca Marina, cerc. st. stag.

Grecu Ion, cerc. st. stag.

Larionova-Cojocaru Inga, cerc. st. stag.

 

12.839.08.03F “Modele şi metode matematice, bazate pe calcul performant la soluţionarea problemelor aplicative.”

Termenul executării:  2012-2014.

Finanţare 2015: 140,0  mii lei, cofinanţare USM: 30  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. P. Soltan.

Echipa de cercetare:

Soltan Petru, cond. proiect, cercet. şt-c  principal

Cataranciuc Sergiu, cercet. şt-c  coordonator

Paţiuc Vladimir, cercet. şt-c  superior

Hâncu Boris, cercet. şt-c  superior

Botnariuc Gabriel, cercet. şt-c  stagiar

Sprânceanu Galina, cercet. şt-c  stagiar

 

Proiecte pentru tineri cercetători

10.819.08.04 F,  „Metode numerice avansate de rezolvare a ecuaţiilor integro-diferenţiale şi a problemelor de optimizare cu aplicaţii”

Termenul executării:  2010-2011.

Finanţare a. 2011: 120,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. T. Capcelea.

Executorii proiectului:

Capcelea Titu, dr., lect. sup., conducător de proiect

Ion Băţ, dr., lect. sup., cercet. şt.

Ludmila Novac, dr., lect. sup., cercet. şt.

Maria Capcelea, doctorand, lect. sup., cercet. şt.

Alexandru Lazari, dr., cercet. şt. stagiar

Victoria Lozan, doctorand, cercet. şt. stagiar

Maria Cârnaţ, doctorand, cercet. şt. stagiar

 

12.819.08.04 F,  „Metode de analiză numerică şi optimizare pentru problemele deterministe şi stochastice decizionale”

Termenul executării:  2011-2012.

Finanţare: 240,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. T. Capcelea.

Executorii proiectului:

Capcelea Titu, dr., lect. sup., conducător de proiect

Ion Băţ, dr., lect. sup., cercet. şt.

Ludmila Novac, dr., lect. sup., cercet. şt.

Maria Capcelea, doctorand, lect. sup., cercet. şt.

Alexandru Lazari, dr., cercet. şt. stagiar

Victoria Lozan, doctorand, cercet. şt. stagiar

Maria Cârnaţ, doctorand, cercet. şt. stagiar

Rusu Galina, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific, cat. 17

Mandric Igor, matematician, cat. 9

 

11.819.08.02 F, „Elaborarea metodelor şi algoritmilor numerici de soluţionare a problemelor decizionale dinamice cu aplicaţii”

Termenul executării:  2011-2012.

Finanţare 2015: 175,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. G. Rusu.

Echipa de cercetare:

Rusu Galina, cercetător ştiinţific superior, conducător de proiect

Capcelea Titu, cercetător ştiinţific

Lazari Alexandru, cercetător ştiinţific

Capcelea Maria, cercetător ştiinţific

Lozan Victoria, matematician

Mandric Igor, tehnician

 

13.819.08.04 F “Metode numerice de soluţionare a problemelor variaţionale şi de control optimal stocastic”

Termenul executării:  2013-2014.

Finanţare: 170,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. A. Lazari.

Echipa de cercetare:

Capcelea Titu, director proiect, cercetător ştiinţific

Rusu Galina, cercetător ştiinţific

Lazari Alexandru, cercetător ştiinţific

Capcelea Maria cercetător ştiinţific

Lozan Victoria, cercetător ştiinţific

Mandric Igor, tehnician

 

14.819.02.14F Metode numerice de soluţionare a problemelor de optimizare stochastice

Termenul executării:  2014-2015.

Finanţare: 200,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. T. Capcelea.

Echipa de cercetare:

Capcelea Titu, dr., conf. univ., cercet. şt., director proiect

Rusu Galina, dr., conf. univ., cercet. şt.

Lazari Alexandru, dr., lect. sup., cercet. şt.

Capcelea Maria, doctorand, lect. sup., cercet. şt.

Lozan Victoria, doctorand, cercet. şt.

Gherman Andrei, student, inginer cat. I

Creţu Arina, inginer cat. I

Teacă (Granaci) Maria, masterandă, inginer cat. I

 

15.819.02.02F Metode numerice şi algoritmi de aflare a strategiilor optime în problemele de dirijare a sistemelor dinamice deterministe şi stochastice

Termenul executării:  2015-2016.

Finanţare în 2015: 80,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. A.Lazari.

Echipa de cercetare:

Lazari Alexandru, dr., cercet. şt., director proiect

Capcelea Titu, dr., cercet. şt.

Rusu Galina, dr., cercet. şt.

Cocîrlă Mihai, doctorand, cercet. şt. stag.

Grigoriu Nicolae, doctorand, cercet. şt. stag.

Teacă (Granaci) Maria, masterandă, tehnician cat. I

 

Proiecte pentru procurarea utilajului

12.220.15.09A Tehnologii interactive pentru cercetare şi invăţământul inovaţional

Termenul executării:  2012.

Finanţare: 200,0  mii lei, cofinanţare USM: 50  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m. Gh. Ciocanu.

Executorii proiectului: d.ş.f.m. F.Damian, d.h.ş.f.m. A.Perjan, d.ş.f.m. T.Bragaru, M.Croitor.

 

Proiecte internaţionale de cercetare bilaterale

10.820.08.16/BA, „Metode de soluţionare a problemelor de optimizare pe grafuri şi reţele şi aplicaţii”

Proiect comun de cercetare dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe din Bielorusia.

Termenul executării: 2010-2011;

Finanţare: 75,0  mii lei (2011)

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. S. Cataranciuc

Executorii proiectului:

Cataranciuc Sergiu, dr., conf. univ., conducator de proiect

Lozovanu Dumitru, dr.hab., prof. univ., cercetator stiintific coordonator

Soltan Petru, dr. hab., academician, cercetator stiintific principal

Ţurcanu Călin,  doctorand, cercetator stiintific stagiar

Lazari Alexandru, doctorand, cercetator stiintific stagiar

 

10.820.08.06/UA: „R-tehnologia vizuală a produselor software, cu un spectru larg de aplicare” (Proiect bilateral cu Ucraina)

Termenul executării: 2010-2011.

Finanţare (total): 100,0 mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. N.Magariu.

Executorii proiectului:

Magariu Nicolae,  cercetător coord.

Nigreţcaia-Croitor Liudmila,  cercetător şt. stagiar

Pleşca Natalia,  cercetător şt. stagiar.

Croitor Mihail,  cercetător şt. stagiar

 

13.820.18.02/BA: „Modele şi metode combinatorice pentru rezolvarea problemelor teoriei orarurilor şi a problemelor pe grafuri şi structuri geometrice”     (Proiect bilateral cu Belorusia)

Termenul executării:  2013-2014.

Finanţare: 132,7  mii lei

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m.S. Cataranciuc.

Echipa de cercetare:

Cataranciuc Sergiu, cond. proiect, cercet. şt-c  coordonator

Ungureanu Valeriu, cercet. şt-c  superior

Istrati Valentina, cercet. şt-c

Botnariuc Gabriel, cercet. şt-c  stagiar

Creţu Arina, cercet. şt-c  stagiar

 

15.820.18.02.03/B: „Elaborarea modelelor şi algoritmilor eficienţi de rezolvare a problemelor de optimizare cu caracter aplicativ pe structuri discrete”    (Proiect bilateral cu Belorusia)

Termenul executării:  2015-2016.

Finanţare: 150,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.h.ş.f.m.S. Cataranciuc.

Executorii proiectului:

Cataranciuc Sergiu, cond. Proiect, cercet. şt-c  coordonator

Lozovanu Dumitru, cercet. şt-c  principal

Cataranciuc Emil, cerc.şt. stagiar

Buzatu Radu, cerc.şt. stagiar

Grigoriu Nicolae, cerc.şt. stagiar

 

Contractele cu agenţii economici autohtoni şi cu cei străini

I. Proiect 1C/2011 (Beneficiar: compania moldo-americană „Est Computer”)

Tema: ”Cercetarea metodelor de reprezentare a cunoştinţelor în Web-ul semantic”  (anul 2011, lunile septembrie - decembrie).

Volumul de finantare – 40000 lei

Conducător de proiect – S. Cataranciuc

Executorii:

1.

Cataranciuc Sergiu, dr., conf. univ.

conducător de proiect, cerc. şt-c coordonator

2.

Hancu Boris, dr., conf. univ.

cercetător şt-c superior

3.

Cucu Ion, dr., conf. univ.

cercetător şt-c superior

4.

Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ.

cercetător şt-c superior

5.

Calmâs Elena, lector superior

cercetător ştiinţific

6.

Şikimaka Alexei, student

cercetător şt-c stagiar

7.

Zgureanu Tudor, student

cercetător şt-c stagiar

8.

Bânzari Petru, student

cercetător şt-c stagiar

9.

Vieru Olga, student

cercetător şt-c stagiar

10.

Bârsa Sergiu, student

cercetător şt-c stagiar

 

II. Proiect 1C/2012 (Beneficiar: compania moldo-americană „Est Computer”)

Tema: ” Dezvoltarea abordării A3 în Logică şi Informatică cu aplicări în Web-ul semantic.”  (anul 2012, lunile ianuarie - mai).

Volumul de finantare – 40000 lei

Conducător de proiect – S. Cataranciuc

Executorii:

1.

Cataranciuc Sergiu, dr., conf. univ.

conducător de proiect, cerc. şt-c coordonator

2.

Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ.

cerc. şt-c superior

3.

Cucu Ion, dr., conf. univ.

cerc. şt-c superior

4.

Sîrbu Parascovia, dr., conf. univ.

cerc. şt-c superior

5.

Calmâş Elena, lector universitar

cercetător ştiinţific

6.

Braguţa Galina, lector universitar 

cercetător ştiinţific

7.

Bânzari Petru, student

cercetător şt-c stagiar

8.

Radu Buzatu, student

cercetător şt-c stagiar

9.

Ana Leşan, studentă

cercetător şt-c stagiar

10.

Iana Tcaci, studentă

cercetător şt-c stagiar

 

III. Proiect 2C/2012 (Beneficiar: compania moldo-americană „Est Computer”)

Tema: ”Aplicaţii ale Logicii şi Matematicii Discrete la dezvoltarea Web-lui Semantic prin intermediul limbajului A3.”  (anul 2012, lunile octombrie - decembrie).

Volumul de finantare – 30000 lei

Conducător de proiect – S. Cataranciuc

Executorii:

1.

Cataranciuc Sergiu, dr., conf. univ.

conducător de proiect, cerc. şt-c coordonator

2.

Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ.

cerc. şt-c superior

3.

Hancu Boris, dr., conf. univ.

cercetător şt-c superior

4.

Sîrbu Parascovia, dr., conf. univ.

cerc. şt-c superior

5.

Calmâş Elena, lector universitar

cercetător ştiinţific

6.

Dub Mircea, student

cercetător şt-c stagiar

  7.

Leşan Ana, studentă

cercetător şt-c stagiar

8.

Tcaci Iana, studentă

cercetător şt-c stagiar

 

 

Proiecte/granturi de cercetare internaţionale

13.820.18.05/2.STCU.A/5807  „Elaborarea  suportului hard şi soft pentru portarea aplicatiilor complexe pe  infrastructurii regionale de supercalculatoare”.

Termenul executării:  2013-2014.

Finanţare: 299,2  mii lei. Cofinantare: 74,8 mii lei

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m.B. Hâncu.

Echipa de cercetare:

Boris Hancu, conf. dr. – conducătorul proiectului

Vladimir Patiuc conf. dr.

Calmîş Elena, cercet. şt.

 

Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene, Proiectul  „Sisteme dinamice şi aplicaţiile lor”

Termenul executării:  2012-2016.

Finanţare (totală 500 mii euro pentru 7 ţări): USM - 450,0  mii lei (1 persoană). 

Echipa de cercetare in 2013:

Ceban David, executor

 

Proiectul „CECMI – integrator al cercetării de excelenţă în domeniul matematicii şi TIC” în cadrul Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare  ORIZONT 2020

Termenul executării:  2015-2016.

Finanţare in 2015: 250,0  mii lei.

Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. F.Damian.

Echipa de cercetare:

Damian F., director de proiect;

Dehmer M., coordinator occidental al proiectului;

Executori: Ciocanu Gh., Perjan A.,  Ceban D.N., Ciobanu.M., Sîrbu P.,  Gutu V., Lozovanu D., Vulpe N., Hincu B., Rusu G., Lazari A., Ceban D., Larionova-Cojocaru I.

 

Proiecte  inaintate la concursuri internationale, inclusiv H-2020

Call: H2020-FETHPC-2014 Topic: FETHPC-1-2014. Type of action: RIA. Proposal number: 671527 Proposal acronym: E4HPC. Proposal titleEnergy Efficiency and Exascale Engineering for HPC  (Dr. B. Hancu)

Proposal ID 671527, Call identifier: H2020-FETHPC-2014 Acronym E4HPC Proposal title: Energy Efficiency and Exascale Engineering for HPC (Dr. Patiuc V.)

Proiectul  Tempus cu titlul „Création Réseau Universités Numériques Thématiques en sciences appliquées et scinces économiques en Moldavie (C.R.U.N.T.)”,  2011-2014,  creator de curs (membru al echipei – Dr. G.Rusu)