FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Руководство факультета

DECAN

Valeriu UNGUREANU, dr., conf. univ.

PRODECAN

Viorel GRIGORCEA, lect. sup.

CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Rusu Galina, dr., conf. univ. – președinte

 2. Grigorcea Viorel, lect. sup. – vicepreședinte

 3. Pleşca Natalia, lect. - secretar

 4. Andrieş Ion, dr., conf. univ.

 5. Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ.

 6. Capcelea Titu, dr., conf. univ.

 7. Cataranciuc Sergiu, dr. hab., prof. univ.

 8. Căpăţână Gheorghe, dr., prof. univ.

 9. Damian Florin, dr., conf. univ.

 10. Guţu Valeriu, dr., conf. univ.

 11. Hâncu Boris, dr., conf. univ.

 12. Rîbacova Galina, dr., conf. univ.

 13. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ.

 14. Seiciuc Eleonora, dr., conf. univ.

 15. Tkacenko Alexandra, dr., conf. univ.

 16. Ungureanu Valeriu, dr., conf. univ.

 17. Movradin Nicoleta, sindicat stud.

 18. Perlog Valentin, preș. cons. stud.

 19. Munteanu Doinița, stud. masterat

 20. Țîganiuc Anatolie, stud.

 21. Voronina Victoria, stud.

BIROUL CONSILIULUI FACULTĂȚII

 1. Rusu Galina, dr., conf. univ.

 2. Grigorcea Viorel, lect. sup.

 3. Pleşca Natalia, lect.

 4. Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ.

 5. Cataranciuc Sergiu, dr. hab., prof. univ.

 6. Hâncu Boris, dr., conf. univ.

 7. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ.

COMISIA PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

 1. Damian Florin - președinte

 2. Cataranciuc Sergiu

 3. Capcelea Titu

 4. Căpățână Gheorghe

 5. Hîncu Boris

 6. Andieș Ion

 7. Munteanu Doinița

COMISIA PENTRU ACTIVITATEA CU STUDENȚII

 1. Grigorcea Viorel - președinte

 2. Tkacenko Alexandra

 3. Seiciuc Eleonora

 4. Perlog Valentin

 5. Voronina Victoria

 6. Movradin Nicoleta

COMISIA DE ETICĂ

 1. Ungureanu Valeriu, dr., conf. univ., preşedinte

 2. Căpăţână Gheorghe, dr., prof. univ.

 3. Rîbacova Galina, dr., conf. univ.

 4. Pleşca Natalia, lect.

 5. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ.

COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII

 1. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ. – președinte

 2. Andrieş Ion, dr., conf. univ.

 3. Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ.

 4. Cataranciuc Sergiu, dr. hab., prof. univ.

 5. Grigorcea Viorel, lect. sup.

 6. Guţu Valeriu, dr., conf. univ.

 7. Hâncu Boris, dr., conf. univ.

 8. Lungu Alexandru, dr., conf. univ.

 9. Rîbacova Galina, dr., conf. univ.

 10. Seiciuc Eleonora, dr., conf. univ.

 11. Gorban Maria, student

 12. Topală Anatol, dr., conf. univ., director A.N.C.E