FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Математическое моделирование и оптимизация

Год основания
2010

 

Laboratorul de cercetări științifice "Modelare matematică și optimizare" a fost fondat în 2010, ca succesor al laboratorului „Optimizare Discretă”, şi este parte componentă a Centrului de Cercetări Ştiinţifice „Probleme actuale ale matematicii și informaticii”.

Printre obiectivele şi direcţiile de activitate a laboratorului pot fi menţionate următoarele:

  • Fundamentarea teoretică a unor noi domenii de cercetare cu impact aplicativ pronunțat.
  • Dezvoltarea aparatului matematicii discrete pentru soluționarea problemelor aplicative din domenii înrudite: fizică, informatică, economie, sociologie, etc.
  • Elaborarea metodelor de soluționare a problemelor teoretico-aplicative, bazate pe modele matematice construite în baza unor structuri discrete cunoscute, sau generalizări ale acestora.
  • Optimizarea proceselor de soluționare a problemelor prin elaborarea algoritmilor eficienți de complexitate polinomială.