FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Информационные технологии

Заведующий лабораторией
Год основания
2003

 

Laboratorul de cercetări științifice "Tehnologii informaționale" (numit inițial LCȘ „Proiectarea Sistemelor Informatice”) a fost fondat în cadrul facultăţii „Matematică şi Informatică” în februarie 2003. Laboratorul a fost planificat cu un nucleu mic şi constant de unităţi de state şi cu dreptul de a forma colective de creaţie temporare cu scopul de a realiza proiecte de cercetare-dezvoltare din domeniul Informaticii. 

Obiectivele și direcții de activitate:

 • Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea Tehnologiilor Sistemelor Informatice:
  • Cercetarea, dezvoltarea şi implementarea în practică a metodologiilor şi a tehnologiilor efective de construire a aplicaţiilor;
  • Cercetarea, dezvoltarea şi elaborarea sistemelor instrumentale şi a tehnologiilor de aplicare a lor;
  • Cercetarea, elaborarea şi dezvoltarea modelelor tehnologice de construire a SI pentru probleme tipice ale economiei naţionale.
 • Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea şi implementarea în practică a tehnologiilor informaţionale pentru diverse domenii de activitate.
 • Perfectarea ştiinţifică şi metodică a cadrelor didactice universitare în domeniul Informaticii.

Pentru realizarea obiectivelor, laboratorul îşi concentrează eforturile spre realizarea următoarelor activităţi:

 • Stabilirea relaţiilor de colaborare cu alte centre ştiinţifice preocupate de probleme similare cu scopul adaptării şi aplicării rezultatelor ştiinţifice din domeniul Informaticii moderne la soluţionarea problemelor ce apar оn societatea noastră şi cu scopul promovării rezultatelor obţinute la USM;
 • Sistematizarea informaţiei ştiinţifice cu scopul de a uşura accesul colaboratorilor, studenţilor şi magistranzilor USM la rezultatele ştiinţifice moderne din domeniul Informaticii;
 • Elaborarea proiectelor naționale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare orientate spre antrenarea profundă in procesul de colaborare internaţională a informaticienilor de la USM.
 • Participarea la modernizarea disciplinelor de specializare din domeniul Informaticii şi la efectuarea conducerii ştiinţifice a tezelor de an, de licenţă, de magistru şi a tezelor de doctor în ştiinţă în domeniul Informaticii.
 • Organizarea cursurilor opţionale pe problemele actuale din domeniul Informaticii.
 • Publicarea lucrărilor metodice, manualelor şi a monografiilor cu scopul actualizării continue a procesului de studii la disciplinele de Informatică.

Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare

În proiect se propune dezvoltarea metodologiilor şi tehnologiilor generative de creare şi implementare a sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale. Cercetarea se bazează pe analiza sistemelor slab structurate, tehnologiile sistemelor de inteligenţă artificială şi suport pentru decizii, metodele de modelare matematică, transformare a modelelor şi reutilizare a resurselor software. Finanţare în 2015:  176,0  mii lei. Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. Gh. Căpăţâna.