FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Admitere Master

https://www.youtube.com/watch?v=HvjFvyPnfs  Q

https://www.youtube.com/watch?v=uIB2AXCZ  y8w

Facultatea de Matematică și Informatică propune pentru Admiterea 2023, Ciclul II Master, următoarele programe:

Domeniul general de studii 054 Matematică și statistică:

  • Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative

Domeniul general de studii 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor:

  • Informatică aplicată

Durata studiilor: 2 ani, 120 de credite

 

Structuri Matematice și Metode de Soluționare a Problemelor Aplicative

Misiunea programului de master Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare cu o pregătire fundamentală ce ține de cunoașterea direcțiilor teoretice clasice ale matematicii și a aspectului aplicativ al acestora. Absolventul va fi capabil atât să efectueze cercetări teoretice ce țin de studierea proprietăților diferitor structuri matematice, cât și să folosească aceste structuri în calitate de modele matematice pentru interpretarea proceselor sociale, economice, financiare, cu elaborarea ulterioară a metodelor eficiente de soluţionare a problemelor din domeniile respective.

Scopul programului de master “Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative” constă în pregătirea specialiştilor cu o pregătire avansată în matematică, capabili să efectueze atât cercetări teoretice fundamentale în domeniul științelor exacte, cât și să aplice diverse modele și metode matematice la examinarea proceselor de ordin social, economic, financiar în scopul determinării unor strategii optime de comportare.

Cursuri: Programare dinamică stocastică şi procese marcoviene decizionale, Capitole speciale de algebră, Metode statistice în finanţe şi asigurări, Analiza datelor statistice multi-dimensionale, Operatori liniari şi aplicaţii, Sisteme dinamice haotice, Scheme de calcul și probleme de evoluție, Metodele Cercetărilor Operaţionale în fundamentarea deciziilor

 

Informatică Aplicată

Trasee de specializare:

  • Tehnologii ale produselor software
  • Baze de date și cunoștințe
  • Tehnologii de rețea și securitate a informației

Misiunea programului de master Informatică Aplicată constă în pregătirea unor specialiști de înaltă calificare care posedă cunoștințe, abilități și competențe cheie în domeniile ce țin de fundamentele teoretice ale teoriei compilării și semanticii limbajelor de programare, automatizarea proiectării produselor software, baze de date, bioinformatică, tehnici de programare, grafică 3D, modelare și simulare, programare vizuală, animație Web, securitatea informației, managementul informațional, tehnologii de rețea. Toate cursurile propuse sunt bazate pe tehnologiile informaționale de ultimă oră.

Scopul programului de master Informatică Aplicată constă în pregătirea specialiștilor care lucrează în diferite tipuri de organizații și centre științifice, acoperind necesitățile societății ce țin de diverse aspecte ale informaticii aplicate și tehnologiilor informaționale.

Cursuri: Teoria compilării şi semantica limbajelor de programare, Depozite de date şi data mining, Programarea Visuală, Machine learning, Calcul paralel și distribuit pe clustere, Baze de date obiect-relaţionale, Sisteme de design WEB orientate pe animaţie, Gestionarea și auditul securității informației, Modele matematice în Bioinformatică, Securitatea tranzacțiilor electronice, Modelare și simulare, Tehnologii fără fir, Afaceri electronice

 

Pentru alte informații accesați site-ul Universității de Stat din Moldova:  Admiterea USM  și  Planuri de Studii.