FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

III цикл Докторантура

Ciclul III – studii superioare de doctorat

Școala Doctorală de Matematică și Știința Informației

Durata studiilor:

- 3 ani (cu frecvență)

- 4 ani (cu frecvență redusă)

Programe de doctorat:

  • Analiză matematică
  • Ecuaţii diferențiale
  • Logică matematică, algebră și teoria numerelor
  • Geometrie și topologie
  • Matematică de calcul
  • Cibernetică matematică și cercetări operaționale
  • Bazele teoretice ale informaticii
  • Programarea calculatoarelor
  • Sisteme informatice

 

Consiliul Școlii Doctorale:

1. Hâncu Boris, conferențiar universitar, doctor în științe fizico-matematice, președinte, directorul școlii doctorale

2. Cataranciuc Sergiu, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice

3. Perjan Andrei, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice

4. Căpățână Gheorghe, profesor universitar, doctor în tehnică

5. Cârjă Ovidiu, profesor universitar, Universitatea ”A. I. Cuza”, Iași, România

6. Sîrbu Parascovia, conferențiar universitar, doctor în științe fizico-matematice

7. Sprîncean Galina, student-doctorand

8. Gladei Anatol, student-doctorand