FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Departamentul de Matematică

Directorul departamentului: Cataranciuc Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar

Colaboratorii departamentului de Matematică

1. Banari Valentina, doctor, conferențiar universitar
2. Beţ Ion, doctor, lector universitar
3. Braguţa Galina, lector universitar
4. Buzatu Radu, doctor, lector universitar
5. Calmîş Elena, lector universitar
6. Capcelea Titu, doctor, conferențiar universitar
7. Capcelea Maria, doctor, conferențiar universitar
8. Cataranciuc Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar
9. Ceban David, doctor habilitat, profesor universitar
10. Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar
11. Cucu Ivan, doctor, conferențiar universitar
12. Damian Florin, doctor, conferențiar universitar
13. Efros Petru, doctor, conferențiar universitar
14. Guţu Valeriu, doctor, conferențiar universitar
15. Hîncu Boris, doctor, conferențiar universitar
16. Leonte Stanislav, lector universitar
17. Lozovanu Dmitrii, doctor habilitat, profesor universitar
18. Lungu Alexandru, doctor habilitat, conferențiar universitar
19. Neaga Vasile, doctor habilitat, profesor universitar
20. Niculiţă Angela, doctor, conferențiar universitar
21. Novac Ludmila, doctor, conferențiar universitar
22. Paţiuc Vladimir, doctor, conferențiar universitar
23. Perjan Andrei, doctor habilitat, profesor universitar
24. Poştaru Andrei, doctor, conferențiar universitar
25. Rîbacova Galina, doctor, conferențiar universitar
26. Rusu Galina, doctor, conferențiar universitar
27. Sîrbu Parascovia, doctor, conferențiar universitar
28. Solovei Lilia, doctor, conferențiar universitar
29. Tkacenko Alexandra, doctor, conferențiar universitar
30. Topală Oleg, doctor, conferențiar universitar
31. Topală Anatol, doctor, conferențiar universitar
32. Ţurcanu Călin, lector universitar
33. Verlan Igor, doctor, conferențiar universitar
34. Zamorzaeva Elizaveta, doctor, conferențiar universitar