FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Departamentul de Matematică

Directorul departamentului: Cataranciuc Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar

Colaboratorii departamentului de Matematică

1. Albul Arsene, doctor, conferențiar universitar
2. Alexei Ştefan, doctor, conferențiar universitar
3. Banari Valentina, doctor, conferențiar universitar
4. Beţ Ion, doctor, lector universitar
5. Braguţa Galina, lector universitar
6. Buzatu Radu, doctor, lector universitar
7. Calmîş Elena, lector universitar
8. Capcelea Titu, doctor, conferențiar universitar
9. Capcelea Maria, doctor, conferențiar universitar
10. Cataranciuc Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar
11. Ceban David, doctor habilitat, profesor universitar
12. Ciocanu Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar
13. Cucu Ivan, doctor, conferențiar universitar
14. Damian Florin, doctor, conferențiar universitar
15. Efros Petru, doctor, conferențiar universitar
16. Garit Valentin, doctor, conferențiar universitar
17. Goian Ion, doctor, conferențiar universitar
18. Guţu Valeriu, doctor, conferențiar universitar
19. Hîncu Boris, doctor, conferențiar universitar
20. Leonte Stanislav, lector universitar
21. Lozovanu Dmitrii, doctor habilitat, profesor universitar
22. Lungu Alexandru, doctor habilitat, conferențiar universitar
23. Neaga Vasile, doctor habilitat, profesor universitar
24. Niculiţă Angela, doctor, conferențiar universitar
25. Novac Ludmila, doctor, conferențiar universitar
26. Paţiuc Vladimir, doctor, conferențiar universitar
27. Perjan Andrei, doctor habilitat, profesor universitar
28. Poştaru Andrei, doctor, conferențiar universitar
29. Rîbacova Galina, doctor, conferențiar universitar
30. Rusu Galina, doctor, conferențiar universitar
31. Sîrbu Parascovia, doctor, conferențiar universitar
32. Solovei Lilia, doctor, conferențiar universitar
33. Taragan Dumitru, doctor, conferențiar universitar
34. Tkacenko Alexandra, doctor, conferențiar universitar
35. Topală Oleg, doctor, conferențiar universitar
36. Topală Anatol, doctor, conferențiar universitar
37. Ţurcanu Călin, lector universitar
38. Verlan Igor, doctor, conferențiar universitar
39. Zamorzaeva Elizaveta, doctor, conferențiar universitar