FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Международные исследовательские проекты/гранты

CECMI – integrator al cercetării de excelenţă în domeniul matematicii şi TIC

Proiectul „CECMI – integrator al cercetării de excelenţă în domeniul matematicii şi TIC” în cadrul Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare  ORIZONT 2020. ​​​​​​​Finanţare in 2015: 250,0  mii lei. Conducătorul proiectului: d.ş.f.m. F.Damian.