FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Modele matematice moderne şi aplicarea acestora la soluţionarea problemelor de optimizare discretă cu caracter aplicativ

Код проекта
10.839.08.05F
Inceputul proiectului
2010
Sfârșitul proiectului
2011

Finanţare (2011): 100,0  mii lei, cofinanţare USM: 25,0  mii lei.

Conducătorul - d.h.ş.f.m. P. Soltan

Executorii proiectului:  

  1. Soltan Petru, dr. hab., academician, laureat al premiului de stat – conducator st-c de proiect
  2. Cataranciuc Sergiu, dr., conf. univ., laureat al premiului de stat – cercetător şt-c coordinator
  3. Ciocanu Gheorghe, dr. hab., prof. univ. - conducător de program
  4. Poştaru Andrei, doctor, conf. univ. - cerc. st-c superior
  5. Topală Oleg, doctor, conf. univ.- cerc. st-c superior
  6. Benderschi Olga, doctor, lector universitar superior - cercetător ştiinţific
  7. Ţurcanu Călin, doctorand - cerc. şt-c stagiar