FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Modele matematice moderne şi aplicarea acestora la soluţionarea problemelor de optimizare discretă cu caracter aplicativ

Codul proiectului
10.839.08.05F
Inceputul proiectului
2010
Sfârșitul proiectului
2011

Finanţare (2011): 100,0  mii lei, cofinanţare USM: 25,0  mii lei.

Conducătorul - d.h.ş.f.m. P. Soltan

Executorii proiectului:  

  1. Soltan Petru, dr. hab., academician, laureat al premiului de stat – conducator st-c de proiect
  2. Cataranciuc Sergiu, dr., conf. univ., laureat al premiului de stat – cercetător şt-c coordinator
  3. Ciocanu Gheorghe, dr. hab., prof. univ. - conducător de program
  4. Poştaru Andrei, doctor, conf. univ. - cerc. st-c superior
  5. Topală Oleg, doctor, conf. univ.- cerc. st-c superior
  6. Benderschi Olga, doctor, lector universitar superior - cercetător ştiinţific
  7. Ţurcanu Călin, doctorand - cerc. şt-c stagiar