FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Restanțe istorice

Опубликовано decan - вс, 01/20/2019 - 23:22

Studenţii anului II, care au restanţe istorice din semestrul par (sem.II) pentru a avea dreptul să susțină examenul la disciplina respectivă sunt obligați să se apropie la Decanat, 225 bl.4, să scrie cerere și să achite creditele  pentru a repeta cursul. Termen limită  - 8 februabrie 2019.