FMI logo

 

 

 

FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Practica de producție pentru studenții anului III Licență

Submitted by decan on Sun, 20/01/2019 - 23:27

Calendarul academic în semestrul II al anului de studii 2018 – 2019:

                Sesiunea de recuperare: 21 ianuarie – 02 februarie 2019 (ambele încercări)

                Lecţii: 9 ianuarie – 26 februarie 2019

                Sesiunea de primăvară (ordinară): 27 februarie – 16 martie 2019

                Sesiunea de recuperare: 01 aprilie  – 13 aprilie 2019 (în timpul practicii de producţie, ambele încercări)

                Sesiunea de promovare: 15 aprilie – 27 aprilie 2019 (în timpul practicii de producţie)

                Practica de producţie/pedagogică: 18 martie – 27 aprilie 2019

                Susţinerea prealabilă a tezelor de licenţă: 7 mai – 11 mai 2019

                Practica de cercetare: 13 mai – 08 iunie 2019 (se notează cu calificativul admis / respins)

                Lecţii de sinteză: 20 mai – 01 iunie 2019

                Examenul de licenţă: 10 iunie – 28 iunie 2019

                                              

Perioada practicii de producţie pentru studenţii anului III Licenţă se stabileşte între 18 martie 2019 27 aprilie 2019 (durata – 6 săptămâni).

 

Studenţii anului III Licență pot realiza practica de producţie în ministere şi departamente de profil, întreprinderi de stat sau private, centre de calcul sau laboratoare specializate, în unităţi economice specializate în domeniul tehnologiilor informaţionale.

În cadrul practicii studenţii pot activa în calitate de informaticieni-programatori, administratori de baze de date, administratori de reţele de calculatoare şi de alte resurse ce ţin de domeniul informaticii şi al tehnologiilor informaţionale. De asemenea, ei pot să aplice diverse pachete de programe, sisteme informatice specializate (economice, contabile etc.)

 

Stagiul de practică este reflectat în planul de studii pentru fiecare specialitate. Astfel, realizarea stagiului de practică este obligatorie. Stagiul de practică este evaluat cu notă şi i se acordă credite.

În timpul practicii de producţie, studentul va avea 2 coordonatori – unul din partea întreprinderii unde studentul efectuează practica şi un coordonator din partea facultăţii – un cadru didactic de la departamentul la care studentul scrie teză de licenţă.

 

Pentru data de 18 martie 2019 (prima zi de practică) va fi anunţată preventiv ora şi locul unde se va petrece conferinţa de iniţiere în practica de producţie. În cadrul acestei conferinţe studenţilor li se va efectua un instructaj referitor la practică, vor fi discutate cerinţele faţă de practică, şi alte informaţii referitoare la practica de producţie. Prezenţa tuturor studenţilor la conferinţa de iniţiere este obligatorie.

Pentru oficializarea stagiului de practică fiecare student este obligat să-și ridice agenda stagiului de practică și contractul în trei exemplare de la decanat, să-l semneze la întreprindere, să lase un exemplar la întreprindere şi să prezinte două exemplare la decanat, până la data de 1 martie 2019.

Studenţii care nu-şi vor găsi un loc de practică trebuie să se prezinte la prodecanul V.Grigorcea (225/4) la 1 martie 2019.

 

La finisarea practicii de producţie, fiecare student este obligat să completeze agenda stagiului de practică și să elaboreze o dare de seamă referitor la practica efectuată. Coordonatorul de la întreprindere va evalua practica efectuată de către student şi va indica (va recomanda) o notă pentru stagiul de practica efectuat.

Darea de seamă va conţine: foaie de titlu, cuprins, introducere, descrierea întreprinderii, formularea problemelor înaintate faţă de practicant, descrierea metodelor aplicate la soluţionarea lor, descrierea produselor soft elaborate sau a pachetelor de programe însuşite şi aplicate la soluţionarea problemelor, aplicarea cunoştinţelor însuşite pe parcursul anilor de studii în cadrul practicii, concluzii, lista surselor bibliografice şi a altor tipuri de surse consultate pe parcursul practicii, alte informaţii referitoare la practica de producţie, diverse anexe şi materiale demonstrative.

La finisarea stagiului de practică, până la data de 3 mai 2019   fiecare student este obligat să prezinte agenda stagiului de practică și darea de seamă, coordonatorului de la departament. După susţinerea dării de seamă în faţa comisiei respective de la departament, coordonatorul va înscrie nota obţinută de către student în borderoul pentru practică şi în carnetul de note al studentului în rubrica respectivă.