FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Viorel Grigorcea


Prenume
Viorel
Nume
Grigorcea
Titlu didactic/funcţie exercitată
lector superior
Departament
Departamentul de Informatică
Studii
 • 1991-1996  Licență, U.S.M., Facultatea de Matematică și Cibernetică, Specialitatea Matematică aplicată
 • 1996-1999  Doctorat, Institutul de Matematică și Informatică al AȘRM, Specialitatea 05.13.11- Programarea Calculatoarelor
Experiența profesională
 • 1995-1996 – Inginer programator la Centrul Naţional de Epidemiologie al RM, or.Chişinău.
 • 1997-1999 – Lector universitar prin cumul la Catedra Informatică şi Tehnologii de Programare, USM, Chihinău.
 • 2000-2001 – Lector universitar prin concurs la Catedra Informatică şi Tehnologii de Programare, USM, Chihinău.
 • 2002-prezent – Lector superior universitar prin concurs la Departamentul de Informatică, USM, Chihinău.
 • 2002-prezent – Prodecan al Facultății de Matematică şi Informatică, USM, Chihinău.
Activitatea didactică

Cursuri predate:

 • Inteligenţă artificială
 • Programare logică
 • Programare funcţională
 • Programare orientată pe obiecte
 • Fundamentele programării
 • Tehnici de programare
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Sisteme de operare
 • Sisteme expert
Activitatea științifică
 • 1996-1999 – Doctorand, Specialitatea 05.13.11- Programarea Calculatoarelor, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞRM.
 • 1996-1997 – Colaborator ştiinţific inferior prin cumul, Secţia Sisteme ale Inteligenţei Artificiale, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞRM.
 • 2001-prezent – Colaborator ştiinţific stagiar în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea şi elaborarea aspectelor teoretice şi practice ale tehnologiilor moderne de programare”.

Publicații:

 1. Grigorcea V. Proiectarea bazelor de date relaţionale în mediul Turbo-Prolog. Conferinţa ştiinţifică studenţească dedicată jubileului de 50 ani de la fondarea USM, Moldova, Chişinău, 24-26 aprilie 1996, pag. 30.
 2. Grigorcea V., Pecerschi Iu. Алгоритмические трудности выявления сходства между объектами. Conferinţa ştiinţifică internaţională a tinerilor savanţi, Institutul de Matematică şi  Informatică al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, Chişinău, 25-26 august, 1998, pag. 55-56.
 3. Grigorcea V., Pecerschi Iu. Поиск аналогии для объектов с разносортными признаками. Conferinţa ştiinţifică internaţională a tinerilor savanţi, Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, Chişinău, 25-26 august, 1998, pag. 57-59.
 4. Grigorcea V., Pecerschi Iu. O abordare a modelării raţionamentelor după analogie. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1996/97", 30 septembrie – 5 octombrie, 1998, pag. 59.
 5. Grigorcea V. Алгоритм упрощения признаковой модели предметной области. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/99", 27 septembrie – 2 octombrie, 2000, pag. 111-112.
 6. Grigorcea V. The algorithm of minimizing of the attributive model of formalizing. First Conference of the Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chişinău, 16-18 august, 2001, page 66-68.
 7. Grigorcea V. К проблеме моделирования рассуждений по аналогии и на основе прецедентов в системах искусственного интеллекта. Depunere a manuscrisului, nr.1860 – M2002 la Institutul Naţional de Economie şi Informaţie, 28 mai 2002.
 8. Grigorcea V. O metodă de calculare a ponderilor atributelor ce descriu domeniul de aplicaţie. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2000/2002", 30 septembrie – 6 octombrie, 2003, pag. 210-211.
 9. Grigorcea V. Raport ştiinţific asupra activităţii de cercetare în cadrul proiectului instituţional ”Cercetarea şi elaborarea aspectelor teoretice şi practice ale tehnologiilor moderne de programare”, Cap.II., Chişinău, 2002, pag.23-50.
 10. Lâsâi S., Sturza G., Grigorcea V. Introducere în programarea logică. Ciclu de prelegeri. Centrul Editorial al USM, Chişinău, 2003.
 11. Grigorcea V. Metode de luare a deciziilor pe baza precedentelor. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională în memoria prof.univ. V.A.Zolotarevschi ”Ecuaţii Integrale şi Modelarea Problemelor Aplicative”, Moldova, Chişinău, 20-25 iunie, 2005, p.293-296.
 12. Grigorcea V. The application of generic objects in modelling of the case based reasoning. Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2008), Chişinău, October 1-4, 2008, Abstracts, page 58-59.
 13. Grigorcea V. A method of realization of case based reasoning. Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education (MITRE-2011), Chişinău, August 22-25, 2011, Abstracts, page 139-140.
 14. A.Topală, I.Spinei, V.Grigorcea, ”Studiu de evaluare a rezultatelor școlare / competențelor de bază ale absolvenților învățământului primar și gimnazial, anul de studii 2014-2015, la Matematică, Limba română și Limba rusă”. Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, Chișinău, 2016, 347 p.
 15. A.Topală, I.Spinei, V.Grigorcea, ”Studiu de evaluare a rezultatelor școlare / competențelor de bază ale absolvenților învățământului primar și gimnazial, anul de studii 2015-2016, la Matematică, Limba română și Limba rusă”. Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, Chișinău, 2017, 324 p.