FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

MITRE 2019

Postat de decan la Dum, 13/01/2019 - 16:00

MOLDOVA STATE UNIVERSITY

FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

MATHEMATICAL SOCIETY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ANNOUNCE

The International Conference

 „Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2019)",

 Chişinău, Republic of Moldova, June 23–26, 2019

 http://cecmi.usm.md/MITRE/

 A goal of the conference is to provide a forum for specialists to discuss different aspects of the integration of research and education in Mathematics and Computer Science. The discussion is planned to be axed on the achievements in scientific research and advanced training of high qualification specialists in these areas according to real needs of economy, on ways of involving young talents in research. The participation of young scientists is encouraged. The Conference MITRE in 2019 will be at the 7th edition. The conference will be held at the Moldova State University from June 23 till June 26, 2019.

 SECTIONS:

  1. Algebra, Geometry and Topology
  2. Analysis, Differential Equations and Dynamical Systems
  3. Applied Mathematics
  4. Computer Science and IT
  5. Didactics of Mathematics and Informatics


SCIENTIFIC COMMITTEE:

 Section 1. Algebra, Geometry and Topology: Alexei Caşu, Mitrofan Ciobanu, Gheorghe Ciocanu, Florin Damian, Vladimir Izbaș, Alexandru Lungu, Parascovia Sârbu.

Section 2. Analysis, Differential Equations and Dynamical Systems: Dumitru Cozma, Vasile Glavan, Valeriu Guţu, Vasile Neagu, Andrei Perjan, Mihail Popa, Nicolae Vulpe.

Section 3. Applied Mathematics: Sergiu Cataranciuc, Anatol Godonoagă, Boris Hâncu, Dumitru Lozovanu, Gheorghe Mişcoi, Vladimir Paţiuc, Galina Rîbacova, Dumitru Solomon.

Section 4. Computer Science and IT: Vsevolod Arnaut, Gheorghe Căpăţână, Constantin Ciubotaru, Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric, Valeriu Ungureanu.

Section 5. Didactics of Mathematics and Informatics: Petru Efros, Ion Goian, Maria Marin, Andrei Poştaru, Ion Valuţă.

 ORGANIZING COMMITTEE:

 Gheorghe Ciocanu, Galina Rusu, Vsevolod Arnaut, Mariana Butnaru, Radu Buzatu, Elena Calmâş, Maria Capcelea, Titu Capcelea, Sergiu Cataranciuc, Dina Ceban, Mihail Croitor, Florin Damian, Ion Grecu, Viorel Grigorcea, Valeriu Guţu, Boris Hâncu, Ludmila Novac, Carolina Opincă, Natalia Pleșca, Galina Rîbacova, Tatiana Pașa, Parascovia Sârbu, Valeriu Ungureanu.

 Those interested in attending the Conference MITRE-2019 are kindly asked to fill in the Registration Form and to send it as well as the abstract of communication (up to 1 page, in English, using LaTex 2e, the both extensions .tex and .pdf) by e-mail to: confmitre@gmail.com before May 1, 2019. Please, find the sample below. It is allowed to edit the abstract for Didactics in Romanian, using Word (up to 1 page A5, Times New Roman, 11p, text only, without graphs, tables, figures etc.).

The authors of accepted communications for the Conference will be informed before June 1, 2019.

The registration fee is 200 MDL, including for accompanying persons, and it covers partially conference materials and coffee breaks. The fee will be paid at the arrival.

Accommodation and meal for participants and accompanying persons will be the responsibility of the participants. Persons, who request a reservation in the university hostel, should mention it in the Registration Form.

 IMPORTANT DATES/DEADLINES:

 May 1, 2019 – Registration

May 1, 2019 – Submission of the Abstract

June 1, 2019 – Notification of acceptation

June 23, 2019 – Arrival

June 24-25, 2019  Conference works

June 26, 2019 – Excursion

 CONTACTS:

 -          Web:  http://cecmi.usm.md/MITRE/

-          E-mail: confmitre@gmail.com

-          Address: Moldova State University, Faculty of Mathematics and Computer Science, Alexe Mateevici Str. 60, Chişinău, MD-2009, Republic of Moldova

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

SOCIETATEA MATEMATICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

ANUNȚĂ

Conferinţa internaţională

 „Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2019)”,

 Chişinău, Republica Moldova, 23–26 iunie 2019

 http://cecmi.usm.md/MITRE/

  Conferinţa îşi propune convocarea specialiştilor în matematică şi informatică pentru prezentarea noilor realizări ştiinţifice în aceste domenii, pentru analize şi aprecieri ale gradului de integrare a cercetării în învăţământul superior, de implicare a tinerelor talente în cercetare. Încurajăm particiciparea tinerilor specialişti la lucrările Conferinţei MITRE-2019. Conferinţa MITRE în 2019 va fi la a 7-a ediţie. Conferinţa va avea loc la Universitatea de Stat din Moldova în perioada 23–26 iunie 2019.

 SECŢII:

1.      Algebră, geometrie şi topologie

2.      Analiză matematică, ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice

3.      Matematică aplicată

4.      Informatică şi TI

5.      Didactica matematicii şi informaticii.

 COMITETUL ŞTIINŢIFIC:

Secţia 1. Algebră, geometrie şi topologie: Alexei Caşu, Mitrofan Ciobanu, Gheorghe Ciocanu, Florin Damian, Vladimir Izbaș, Alexandru Lungu, Parascovia Sârbu.

Secţia 2. Analiză matematică, ecuaţii diferenţiale şi sisteme dinamice: Dumitru Cozma, Vasile Glavan, Valeriu Guţu, Vasile Neagu, Andrei Perjan, Mihail Popa, Nicolae Vulpe.

Secţia 3. Matematică aplicată: Sergiu Cataranciuc, Anatol Godonoagă, Boris Hâncu, Dumitru Lozovanu, Gheorghe Mişcoi, Vladimir Paţiuc, Galina Rîbacova, Dumitru Solomon.

Secţia 4. Informatică şi TI: Vsevolod Arnaut, Gheorghe Căpăţână, Constantin Ciubotaru, Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric, Valeriu Ungureanu.

Secţia 5. Didactica matematicii şi informaticii: Petru Efros, Ion Goian, Maria Marin, Andrei Poştaru, Ion Valuţă.

 COMITETUL DE ORGANIZARE:

 Gheorghe Ciocanu, Galina Rusu, Vsevolod Arnaut, Mariana Butnaru, Radu Buzatu, Elena Calmâş, Maria Capcelea, Titu Capcelea, Sergiu Cataranciuc, Dina Ceban, Mihail Croitor, Florin Damian, Ion Grecu, Viorel Grigorcea, Valeriu Guţu, Boris Hâncu, Ludmila Novac, Carolina Opincă, Natalia Pleșca, Galina Rîbacova, Tatiana Pașa, Parascovia Sârbu, Valeriu Ungureanu.

 Doritorii să participe la Conferinţa MITRE-2019 sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere și să-l expedieze prin e-mail pe adresa: confmitre@gmail.com până la 1 mai 2019, împreună cu rezumatul comunicării (în volum de până la 1 pagină A5, în limba engleza,   LaTex 2e, cu extensiunile .tex şi .pdf în condiţiile specificate în continuare). Se admite prezentarea rezumatului pentru Secţia Didactică în limba română, în redactorul Word (în volum de până la 1 pagină A5, Times New Roman, 11 p, text fără grafice, tabele, desene etc.).

Autorii comunicărilor acceptate la conferinţă vor fi informaţi până la 1 iunie 2019.

Taxa de participare este de 200 lei (MDL), inclusiv pentru persoanele însoțitoare, şi acoperă parţial materialele pentru participanţi și pauzele de cafea. Taxa va fi plătită în prima zi a conferinţei.

Cazarea şi masa pentru participanţi şi persoanele însoţitoare vor fi în responsabilitatea participanţilor. Persoanele care solicită cazare în unul dintre căminele universității sunt rugate să consemneze acest lucru în formularul de înscriere.

 DATE IMPORTANTE ŞI TERMENE LIMITĂ:

 1 mai 2019 – Înscrierea

1 mai 2019 – Expedierea rezumatului

1 iunie 2019 – Confirmarea de acceptare

23 iunie 2019 – Sosirea participanților

24-25 iunie 2019 – Lucrările conferinţei

26 iunie 2019 – Excursie

 CONTACTE:

 -          Web:  http://cecmi.usm.md/MITRE/

-          E-mail: confmitre@gmail.com

-          Adresa: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Informatică, str. Alexe Mateevici, nr. 60, Chişinău, MD-2009, Republica Moldova

Imaginea a fost ștearsă.