FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Scurt istoric

          Facultatea de Matematică şi Informatică funcţionează din 1 octombrie 1946, fapt confirmat prin evenimentul fondării Facultății de Fizică și Matematică – una dintre cele cinci facultăți ale Universității de Stat din Chișinău.

 

          Pe parcursul evoluției sale, actualmente denumită Facultatea de Matematică și Informatică, aceasta și-a creat un propriu Curriculum Vitae, bazat pe un istoric bogat, notorii personalități și succese impunătoare. De remarcat este faptul, că primul șef al Catedrei de Matematică (1946) a fost renumitul savant Vladimir Andrunachievici. Începând cu anul 1947 până în 1958, facultatea avea în componența sa doar două catedre: Analiză Matematică și Geometrie. Pe parcursul evoluției timpului și a noilor cerințe de dezvoltare socio-umană s-a diversificat și s-a amplificat atât spectrul de cercetare cât și de instruire al studenților. Astfel în perioada în 1958 a fost înființată Catedra de Geometrie şi Algebră, iar în 1961 Catedra de Matematică Aplicată, în 1966 Catedra de Ecuaţii Diferenţiale, în 1972 Catedra de Limbaje Algoritmice și Programare ș.a.m.d.

 

DECANI AI FACULTĂȚII DE FIZICĂ ȘI MATEMATICĂ DECANI AI FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI CIBERNETICĂ DECANI AI FACULTĂȚII DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Mihail PAVLOV (1946-1950)

Andrei BOLOTIN (1950–1962)

Iurii KOZULIN (1962-1965)

Anatol SÎRGHI (1965-1969)

Alexandru STAHI (1969-1972)

Alexandru STAHI (1972-1973)

Inochentie BALTAG (1973-1977)

Alexandru STAHI (1977-1988)

Pavel CHIRILOV (1988-1994)

Chiril PRISACARU (1994-1996)

Petru COJOCARU (1996-2000)

Petru COJOCARU (1996-2000)

Gheorghe CIOCANU (2000-2007)

Andrei PERJAN (2007-2015)

 

         

         Performanța din cadrul facultății a făcut posibilă formarea a peste 35 de doctori habilitaţi, generarea unor personalități cu nume cunoscute pe întreg mapamondul cum ar fi:  Valentin Belousov,  Naum Krupnik, Ghenadie Kuhta, Alexandr Zamorzaev,  Alexandru Zîkov, Idel Bronştein, Abram Şterntal, Israel Gohberg, Ivan Parovicenko, Constantin Sibirschi, Petru Soltan, Dumitru Lozovanu, Vladimir Zolotarevschi, Boris Şcerbacov, David Ceban ș.a., care au inițiat și au susținut activitatea renumitelor școli și direcții științifice:     

  • ALGEBRĂ, Vladimir ANDRUNACHIEVICI, acad. AȘM;
  • ANALIZĂ FUNCȚIONALĂ ȘI METODE APROXIMATIVE, Israel GOHBERG, dr. hab., prof. univ., acad. AȘM;
  • ECUAŢII DIFERENŢIALE, Constantin SIBIRSCHI, acad. AȘM,  Boris ŞCERBACOV, dr. hab., prof. univ.;
  • GEOMETRIE DISCRETĂ ȘI CRISTALOGRAFIE MATEMATICĂ, Alexandru ZAMORZAEV,   m. cor. AȘM, dr. hab., prof. univ.
  • GEOMETRIE, TOPOLOGIE ȘI MATEMATICĂ APLICATĂ, Petru SOLTAN, dr. hab., prof. univ., acad. AȘM
  • TEORIA CVASIGRUPURILOR, Valentin BELOUSOV, dr. hab., prof. univ., m. cor. AȘP URSS.

          Actualmente la Facultate procesul instructiv-educațional se dezvoltă în cadrul a două departamente: Matematică și Informatică. În cadrul acestora își dezvoltă activitatea sa circa 60 de cadre didactice înalt calificate, printre care 5 doctori habilitaţi și 31 de doctori în științe.